ASPEKTIT


Aspekti on eläinradalla mitattava kulmasuhde kahden taivaankappaleen, horisontin tai horoskoopin pystyakselin ja planeetan välillä. Aspektit, eli kulmat, kuvaavat ihmisen sisäisten funktioiden keskinäistä toimivuutta. Pääsääntö on että kovat aspektit (neliö, oppositio) kuvaavat energioiden eriämistä, kitkaa ja niveltymisen vaikeutta, kun taas pehmeät aspektit (kuutio, kolmio) kuvaavat energian joustavaa ja harmonista yhteistoimintaa kahden psyyken toiminnon välillä. Yhtymä voi olla tapauksesta riippuen joko kova tai pehmeä. Aspekti voi olla kasvava (+), jolloin nopeampi planeetta on kauempana eläinradalla kuin hitaampi tai vähenevä (- ), jolloin nopeampi planeetta lähenee hitaampaa. Eläinrata on ympyrä käsittäen 360 astetta. Tavallisimmat aspektit ovat kokonaisluvullisia osia ympyrästä.
 

Aspektin nimi
(suluissa englannniksi)

Aspektin
merkintä

Aspektin
vahvuus

Aspektin
merkitys

Aspektin asteluku
osa eläinradasta

1 yhtymä (conjunction) 1.luokka yhdistävä, energisoiva 0 astetta, 1/1
2 puolikuusio (semisextile) 3.luokka täydellistävä, päättävä 30 astetta, 1/12
3 noviili, ysiö (novile) 3.luokka vapauttava, valaiseva 40 astetta, 1/9
4 puolineliö (semisquare) 2.luokka raameja luova 45 astetta, 1/8
5 septiili (septile) 3.luokka henkistävä, hienostava 51.25 astetta, 1/7
6 kuusio (sextile) 1.luokka osaava, taitava 60 astetta, 1/6
7 kvintiili (quintile) 2.luokka luovasti yhdistävä 72 asetta, 1/5
8 suorakulma, neliö (square) 1.luokka aineellisesti rakentava 90 astetta, 1/4
9 tuplaseptiili (bi-septile) 3.luokka spirituaalista ankkuroiva 102.50 astetta 2/7
10 kolmio (trine) 1.luokka vapaasti luova 120 astetta, 1/3
11 puolitoistaneliö (sesquisquare) 2.luokka kärjistävä, äärimmäistävä 135 astetta, 3/8
12 tuplakvintiili (bi-quintile) 3.luokka mielen lahjoja ulkoistava 144 astetta, 2/5
13 kvinkunssi (inconjunction) 2.luokka hiertävä, ongelmoiva 150 astetta, 5/12
14 vastakkaisuus (opposition) 1.luokka vastakkainen, täydentävä 180 astetta, 1/2

Takaisin etusivulle Kuunvaiheet Aspektien tulkintoja