ASPEKTIEN LUONTEESTA

Jokaisen kartalla on yleensä ottaen erilaisia aspekteja kirjavassa suhteessa. Joillakin on tiettyä aspektia runsaasti, mutta toinen aspektilaji voi puuttua tai olla hyvin heikosti edustettuna. Kaikki tämä antaa paljon tietoa tulkittavasta.

Konjunktio eli yhtymä on yksinkertaisin aspekti, kaksi planeettaa ovat suunnilleen samoissa asteissa jotakin merkkiä. Yhtymä sitoo kaksi energistä lähdettä toisiinsa, ne toimivat aina yhdessä eikä niillä ole enää omaa olemassaoloa. Konjunktio voi olla hyvin helppoa (Venus/Jupiter, Merkurius/Venus) tai hyvin vaikea (Mars/Saturnus, Saturnus/Neptunus). Kaikki riippuu planeetoista, jotka ovat yhdessä. Biologisesti yhtymä on samaa kuin yhdyntä, valmiina lisääntymään, hedelmöittymään. Konjunktio on aloitus, kosketus, yhteensulautuma. Mars sulaa huonosti Saturnukseen, Venus ja Merkurius sulautuvat toisiinsa vaivatta. Yhdessä ollaan vahvempia kuin erikseen, mutta jos sulautuminen ei suju, minuus kärsii sisäisistä ristiriidoista (esim. Saturnus/Uranus – sisäinen kahtiajako, skitsoidinen perusluonne – Jouko Turkka). Onko toinen planeetta persoonallinen (Aurinko,Kuu, Merkurius, Venus, Mars) ja toinen transpersoonallinen (Uranus, Neptunus, Pluto)? Näissä konjunktioissa on enemmän työtä, vaivaa, integraation horjuvuutta, mutta onnistuessaan myös tavalliset rajat ylittäviä saavutuksia tai keskiarvon tuolle puolen kurkotusta. Jos on kolme tai neljä planeettaa kasassa, puhutaan stelliumista. Dylanilla on Härästä Kaksosiin – luonto tarjoaa musiikin lahjoja (Härkä), joista mies muokkasi omaan aikaansa sopivan tyylilajin ja trendin (folkista folkrockiin). Konjunktioissa impulssi siirtyy automaattisesti planeetasta toiseen, stelliumissa usea planeetta "sytyttää"toisen ja syntyy laajempaa kipinöintiä, energistä purkautumisen tarvetta tai päätöntä toimintaa.

Konjunktioita (0): Jussi Parviainen (Leijona), Anne Pohtamo (Leijona), Virve Rosti (Skorpioni), L.Onerva (Härkä), Voitto Viro (Vesimies, Ville Valo (Jousimies, Bob Dylan (Härkä-Kaksonen), Richard Wiseman (skeptikko-Neitsyt), Hans Välimäki (Härkä), Hugo Chavez (Rapu-Leijona)

Toinen perusaspekti on opposition eli vastakkaisuus. Kaksi planeettaa ovat mahdollisimman kaukana toisistaan, ne “näkevät toisensa", kuten oli muinoin tapana sanoa. Opposition lähtökohta on objektiivisen tarkastelukulman hankkiminen. On nähtävä miten asiat ovat. Oppositio on konjunktion käänteiskulma – yhdessä – erikseen. Oppositiossa olevat planeetat ovat erillisyyden huippuja, ainakin kehityksen alussa, mutta ne pyrkivät toisiaan kohti jotta erillisyyden, yksinäisyyden pelko tulisi voitettua. Oppositioissa luodaan projektioita, oman psyyken sisältö heijastetaan toiseen tai toisiin ihmisiin tai kokonaiseen yhteisöön, yleisöön (taiteilija) tai koko maailmaan. Minä vastaan muut. Pehmeä oppositio on synastriassa aina tärkeä kulma, Venus opposition Mars, Nainen vastaan Mies, erilaiset pyrkien yhteen, takaisin konjunktioon. Erillisyyden on päätyttävä ja on palattava takaisin yhtymään, yhdyntään, josta uutta elämää syntyy. Muuten oppositio jäykistää luonnetta ja luo vastakkainasetteluja, vastustusta, negatiivisia projektioita (minä hyvä – sinä paha, sinä väärässä – minä oikeassa), jotka kuluttavat paljon psyyken energiaa.

Hollywoodin ensimmäinen suuri kamppailulajien mestarin kartta. Kiinasta USA:aan ja siellä Hollywoodiin, hän kipusi rääsyistä rikkauksiin. Jupiter, Saturnus ja Uranus tekevät yhteensä useita oppositioita Skorpioni-planeettoihin. Bruce Leen elämä päättyi äkillisesti aivohalvaukseen 33-vuotiaana. Kova harjoittelu ja jatkuva voimien äärimmilleen ponnistaminen varmaan vaikuttivat kohtaloon.

Oppositioita (180): Tommi Rinne, Jari Tervo, Bruce Lee, Simone de Beauvoir, Louis Mountbatten, Mark Zuckerberg.

Neliöt ovat maallisen juurtuneisuuden symboleja, kun kappaleella on neljä ulottuvuutta, se kuuluu materiaalisen maailman lakien alaisuuteen. Voi törmätä asioihin, jotka heijastavat septiilin luonnetta, mutta se ei ole suuri vastus; jos törmää asiaan, jolla on neliön luonne, se pysäyttää, koska se on kappale kun ihminen on fyysinen olio. Neliö on aspektina maksimaalisen kitkan merkki. Ilman kitkaa ei synny aineellista olemassaoloa. Samoin luonteessa ei ole lujia ominaisuuksia, elleivät neliöt pakota muokkaamaan itseä – usein ulkoisten olosuhteiden pakottama, harvemmin sisäisestä vaatimuksesta. Neliöiden kautta on hyväksyttävä ruumiillinen olemassaolo ja siihen väistämättä kuuluva kamppailu, kitka, esteet, viivästykset, kriisit. Neliöihmiset tietävät että kaikki saavutukset on hankittava omin voimin. Kovat planeetat kovissa neliöissä erikoistuvat tähän elämäntunteeseen. Heistä tulee arjen sankareita, yrittäjiä, johtajia, toimeenpanijoita, pyörien pyörittäjiä, yhteiskunnan dynamoita. Sisäisesti tilanne on monimutkaisempi. Neliöissä on usein paljon vääntövoimaa, halua ohjata omaa elämää. Ne tuovat esiin ihmisen sisäisiä ristiriitoja, karua itsekkyyttä, halua vääntää maailma haluttuun suuntaan. Ne synnyttävät sisäisiä kuiluja kun yhteen sopimattomat ainekset taistelevat toisiaan vastaan eikä lopputulos ole aina kaunis eikä harmoninen vaan rikkirevitty ja repsottava. Mutta tahdonvoimaa ja kykyä kestää vastoinkyämisiä neliöt usein tuovat.

Neliöitä (90): Johtajilla, poliitikoilla yleensä, ks. toimintamuoto! Keisari Tiberius, Caesar, Henrik IV (Ranska), Ferdinand ja Isabella (Espanja), Hindenburg, Mihail Gorbatshov, Boris Jeltsin, Jim Jones, Steve Jobs, Hillary Clinton, Lauri Johansson (rikollispomo).

Kolmio on Isän ja Äidin yhtymisen tulos, lapsi, joka heijastaa molempia, mutta ei ole kumpikaan vaan on omanlaisensa uusi olento. Kolmio on teesi-antiteesi –jännityksestä syntyvä synteesi. Psykologisesti kolmiot paljastavat meidän halun olla vapaasti oma itse, ne ohjaavat myötäsyntyisiä lahjoja kohti. Joskus se tapahtuu helposti, vaivatta, asiat loksahtavat kohdilleen, syntyy runsasta tuotteliaisuutta (Leino), tekoja tai sanoja. Kolmiot antavat paljon jos on valmis hiomaan itseä ja viimeistelemään luonnon antamia lahjoja ja kykyjä. Usein ne jättävät ihmisen oman onnensa nojaan, ellei synny itsensä kehittämisen tarvetta. Synteesiin pyrkiminen voi näkyä jonkun johtoidean voimakkuutena, johtotähti ohjaa koko kehitystä tiettyyn suuntaan. Ihmisessä voi olla kokoava periaatteellinen, uskova tai moraalinen perusta, joka antaa ruotoa elämälle. Mutta kolmio voi tehdä ihmisestä nukketeatterin näyttelijän, jota omat synnynnäiset taipumukset hyppyyttävät toistamiseen – aina samalla tavalla. Vaikeus uusiutua syvällä tasolla on myös usein ongelmana. Miksi uusiutua kun "elämä toimii", tuottaa ja sujuu hyvin? Ääripäässä on tunne siitä että kyse on suoltamisesta - luovasta tosin usein.

Kolmioita (120): Eino Leino, Heikki Turunen, Arto Nyqvist, Irja Askola, Esa Saarinen, Vexi Salmi

Kuusio on ikään kuin kaksi kertaa tihennetty kolmio. Siinä on sisäistyneemmässä ja koteloidummassa muodossa kolmioiden ominaisuudet. Kolmioiden helppo ulostulo ei onnistu kuusioille, siksi puhutaan kuusioista kehittyvien lahjojen tietoisesta harjoittelusta, oppimisesta ja harjaannuttamisesta. Kuusion luonne on sisäistyneempi kuin kolmioiden. Ne viittaavat usein kykyyn kasvattaa itseä, ottaa sisäisiä tehtäviä, oppimistehtäviä ja saada siten itsestä ulos tarvittavia kykyjä. Kuusiot ovat älyllisen potentiaalin kannalta lupaavia, mutta tietysti planeettojen oma olemus myös vaikuttaa asiaan. Kuun ja Neptunuksen kuusio ei sinänsä käänny älyllisyydeksi eikä Marsin ja Pluto kuusio. Sen sijaan niissä kaikissa on yhdistelykykyä, joka on älykkyyden perinteinen tunnusmerkki. Asiat yhdistyvät, niiden välillä on linkkejä, assosiaatioita, risteysasemia, joita mieli oppii näkemään. Assosiaatiot voivat pelata esim. sivistystä luomalla, lukenut ihminen osaa yhdistää asioita, ajatuksia, virtauksia, ilmiöitä toisiinsa ja näkee ja kokee maailman rikkaampana kuin se, jolla on niukasti assosiaatioita, luettuja, opittuja linkkejä. Kuusioista irtoaa monipuolista kiinnostusta elämää kohtaan.

Kuusioita (60): Ilkka Taipale, Nils-Aslak Valkeapää, Yehudi Menuhin

Puolistoistaneliö: neliö on 90 astetta ja puolineliö 45 astetta. Kun ne lasketaan yhteen, syntyy puolitoistaneliö, jossa on sekä neliön että puolineliön ominaisuuksia, mutta silti se on omanlaisensa aspekti. Se on 3/8 eläinradasta tai ympyrästä. Puolitoistaneliö on symboli ihmisen kyvystä dramatisoida omia kykyjä, viedä ne ääriasentoon, jossa ne joko loistavat ja häikäisevät tai tuhoavat ja hajoavat omaan mahdottomuuteensa. Tässä aspektissa on paljon dynamiikkaa – joskus liikaakin. Se on "rauhanhäiritsijän" aspekti varsinkin kovien planeettojen kesken. Se pakottaa ihmistä olemaan aina jotain enemmän, suurempi, vaikuttavampi tai tenhoavampi yksilö. Se kannustaa yrittämään eteenpäin tai tekemään päätöksiä, joiden vaikutuksia ei näe selvästi. Se bvoi johtaa eräänlaiseen huijaukseen kun eläinpörhistää turkkiaan jotta näyttäisi suuremjalta kilpailijan silmissä kuin todellisuudessa on. Niinpä se johtaa yltiöyksilöllisiin suorituksiin tai yrityksiin, joissa otetaan isoja riskejä - syteen tai saveen! Parempi päivä leijonana kuin koko elämä hiirenä!

Puolitoistaneliöitä (135): Iivana Julma, George Berkeley, Julian Assange, Daniel Craig.

Kvinkunssi on epäsuora aspekti. 150 astetta ei ole mikään jakamaton osa eläinradasta tai ympyrästä (360). Kvinkunssi on 5/12 suhteessa eläinrataan, kokonaisuuteen. 12*150=1800 ja 5*360=1800. Tämä merkillinen suhdeluku ei sinänsä ole ratkaiseva. Tämän aspektin toi astrologiaan Kepler 1600-luvun alussa. Se ei ole klassinen aspekti. Se heijastaa uuden ajan tulo, tieteen ja tiedon roolia. Kvinkunssi on tarkentava aspekti, se ottaa asian kerrallaan käsittelyyn, tutkii, analysoi, ottaa osat erilleen ja tarkastelee niitä, mutta ei välttämättä näe metsää puilta. Se on analyyttisen älyn aspekti, älyn, joka hakee funktioita, toimintamalleja ja niissä ilmeneviä puutteita, vikoja ja ongelmia. Ongelmanratkaisun omana aspektina kvinkunssi toimii elämää helpottavana tekijänä, parannusten moottorina ja kehityksen nuolena. Mutta se voi myös olla merkkinä kuivasta, kriittisestä ja vieraannuttavasta asenteesta elämää ja kanssaihmisiä kohtaan. Kvinkunssi esiintyy neutraalina, asiat asioina –asenteena ihmisessä.

Kvinkunsseja (150): Volvo Markkanen, Anneli Auer, Marja-Sisko Aalto, Ruben Oskar Auervaara, Paris Hilton, Pekka Himanen, Eartha Kitt.

Kvintiili on viidesosa eläinrataa, se heijastaa luvun viisi symboliikkaa. Neljä on ihmisen materiaalinen olemus, ruumis, luonnonlakien, syntymän ja kuoleman kiertokulun alainen osa. Viides osa ihmistä kuvaa sitä abstraktia osaa, joka pystyy luomaan kuolemattomuutta. Se tapahtuu kestävien ajatusten, ideoiden, omien luomusten kautta. Viisiö on paljon tekemisissä ihmisen mielen luovuuden ja sommittelukyvyn kanssa. Se keksii, kehittää, vie eteenpäin kehitystä joko puhtaasti teorioiden tasolla tai aineellisen elämän tasolla. Viisiö tavallaan kysyy: mikä osa sopii tähän palapelin kokonaisuuden puuttuvaan kohtaan? Kvintiilit näkevät asiat visuaalisesti tai intuitiivisesti ja osaavat hahmottaa kokonaisuuksia uudella tavalla, joka poikkeaa totutusta. Ei ole jäänyt huomaamatta että kvintiilit tuottavat usein voimakkaan, yksisuuntaisen, joskus fanaattisen tai omistautuneen lahjakkuuden lajin. Tuplakvintiili on 144 astetta ja puolitoiskvintiili on 108 astetta.

Kvintiilejä (72): Mozart, Hitler, Chaplin, Einstein, Marilyn Monroe, Jim Morrison, Alvar Aalto.

Septiili on se aspekti, joka ei ole kokonaisluvullinen osa eläinrataa. Se on eläinradan seitsemäs osa ja heijastaa lukua seitsemän, tuota mystisintä lukua kautta historian. Olla seitsemäs osa kokonaisuutta, mitä se on? Epäilemättä se on usein jotain näkymätöntä, vailla materiaalisia ulottuvuuksia. Neliö on kantti kertaa kantti – elämän merkki, septiili taas on siihen verrattuna tihentynyttä ja eterisoitua energiaa täynnä. Septiilit johtavat ihmiset Suuren Tuntemattoman äärelle. Se synnyttää kunnioitusta, pelkoa, salaperäisiä sisäisiä tuntemuksia, mysteerin läsnäolon tuntua. Septiili kahden planeetan kesken kertoo että nämä planeetat löytävät elämästä jotain, joka nostaa tajunnan taso, ylentää, jalostaa ja antaa sisäistä uskoa ja tarvetta sitoa itsensä kosmisiin voimiin. Religio-sanan etymologia viittaa Campbellin mukaan sanoihin ligo "sitoa, yhdistää, josta tulee etuliite "re" (uudelleen) kanssa re-ligare = "uudelleen yhdistää". Uskonto on ihmisen uudelleenyhdistymisen pyrkimys jumalan tai jumalallisten voimien kanssa. Ja koska se on "uudelleen" yhdistymistä, linkki on aikaisemmin ollut olemassa, mutta hävinnyt. Uskovainen ihminen aloittaa uuden suhteen oman ihmisyytensä ja jumalan välillä ja muodostaa linkin maan ja taivaan, ajallisen ja ikuisuuden välillä. Arkisemmin septiili-ihminesessä on netpunisia piirteitä, herkkyyttä, yliherkkyyttä, taikauskoisuutta, näkijän lahjoja, aitoja tai teeskenneltyjä. Tuplaseptiili on 102.50 ja kolmiseptiili 154.15 astetta. Puoliseptiili on 25.42 astetta. Septiilejä on siis kokonaisnen sarja.

Septiilejä (51.25): Johanna Broman, Oscar Wilde, Lily Tomlin.

Puolineliö on kirjaimellisesti puolet neliöstä. Kaksi planeettaa kohtaa toisensa kulmassa, jossa on huomioitava toisen erilaisuus. Dane Rudhyar vertasi puolineliötä kahden vihollisryhmän ensimmäiseen kosketukseen, joka ei vielä johda taisteluun (neliö) vaan ollaan tietoisia siitä, että vihollinen on olemassa ja lähellä. Aspekti antaa tuntuman siitä, miltä tuntuu olla mukana jossain kiistanalaisessa tilanteessa. Puolineliö on särmikäs aspekti, mutta sisäistyneempi kuin neliö, se on meissä olemassa, mutta ei välttämättä nouse esiin näkyvästi ja kuuluvasti, mutta se antaa pontta pitää puoliamme ja työntää asioitamme eteenpäin. Se on materiaalinen aspekti kuten neliö ja voi olla merkittävä meidän taloudellisissa asioissa ja suhteissa ulkomaailman kanssa. Sillä rakennetaan ja varmistetaan asioita. Avautuva puolineliö voi viitata myös perittyihin lahjoihin. Se viittaa ihmisen kehitysvaiheessa poberteettiin, jolloin biologiset toiminnot, rauhaset ovat aktiivisia ja mieli kapinallinen.

Puolineliöitä (45): Osel Hitay Torres (mies, jota pidetään tiibetiläisen munkin jälleensyntymänä), Fred Allen, Richard Bach, Cat Stevens, Natasha Kampusch.

Noviili tulee eläinradan jaosta luvulla yhdeksän. Noviili ei myöskään ole klassinen aspekti vaan Johannes Keplerin kehittämä. Keplerin uudet aspektit perustuivat hänen tutkimuksiinsa musiikin sävelkorkeuksien harmonisista suhteista toisiinsa. Noviili heijastaa pyrkimystä saattaa projektit (materiaaliset tai henkiset) loppuun asti. Noviili on odotuksen, pidätyksen, valmistelun ja sisäistyksen aspekti. Se usein viittaa koettelemuksiin (noviilista lisää täällä. Noviili viittaa ihmisen sisäistä elämää, uskoa tai todellisuudenkuvaa koetteleviin poikkeustilanteisiin. Henkinen tai fyysinen puhdistautuminen, paasto, meditaatio, retriitti tai valmistautuminen uuteen aktiivisuuden kauteen ovat sille tyypillisiä. Tuplanoviili on 80 astetta, ja nelinoviili 160 astetta.

Kuten sääntö kuuluu, tietyn aspektiperheen perusaspekti (40) edustaa aspektia puhtaimmillaan, sen tuplaus (80) symboloi aspektin ulkoistettua, dramatisoitua vaihetta, jolloin on esitettävä ja ilmaistava ulospäin, saatava ymmärtäjiä ja yleisöä tai palautetta. Aspektin kolminkertainen muunnos (120, joka noviilin kohdalla on samalla kolmio eikä sitä lueta noviiliperheeseen) viittaa aspektin minuutta vahvistaviin ja elävöittäviin ominaisuuksiin. Aspektin nelinkertainen versio (160) kertoo mitä lopputuloksia aspektin toiminnasta tai sen edustamasta kyvystä tai lahjakkuudesta on. Tämä koskee pieniä aspekteja, septiilejä, kvintiilejä, undesiilejä ja noviileja.

Noviileja (40): Onerva Laine

Onerva Laine oli suomalainen sihteeri, joka seurasi saksalaista sulhastaan, kadotti paperinsa ja joutui moninaisten seikkailujen jälkeen keskitysleirille Saksassa v. 1944. Hän selvisi nipin napin hengissä ja palasi Suomeen. Noviilisarjan edustajia on kartalla. Elämässä oli pysäyttävä välivaihe, "sielun pimeä yö", joka pakotti miettimään elämän äärimmäisiä peruskysymyksiä.

Undesiilin merkitys on jäänyt vähälle huomiolle. Se on myös kokonaisluvuton aspekti. Undesiili syntyy 360/11=32,44 astetta, se on kuin laaja puolikuusio. Luku 11 viittaa astrologiassa Vesimieheen ja sen hallitsijaan Uranukseen. Undesiilin voi nähdä aspektina, joka suo kykyä sovittautua asemiin, jossa pääsee kokemaan laajasti elämää. Se viittaa henkisten näköalojen avartumiseen ja sosiaaliseen aktiivisuuteen, jossa pyritään kohottamaan henkeä ja asettamaan korkeita, uudistavia päämääriä tai tuomaan esiin jokin uusi asia, synnyttämään uutta trendiä tai muotia. Aspekti voi viitata uuteen näkökulmaan elämää tai ihmistä kohtaan, ideaalina nähdä rappion läpi jotta "uusi aika" tai "uusi ihminen" voisi syntyä. Romanttisesti kutsuttu "taivaanlapsen aspektiksi".

Undesiilejä (32.44): Ramakrishna Paramahansa, Orson Welles, Deepak Chopra, aikamme tunnetuin vaihtoehto-lääkäri.

Puolikuusio on puolet kuusiosta ja neljäsosa kolmiosta. Se on viimeinen "luonnollinen aspekti" (360/12=30). Kahden planeetan välillä se viittaa siteen kahden motiivin tai tarpeen välillä olevan kasvamaan päin, se on "oraalle nousun" aspekti. Se antaa mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä, se tarjoaa hienovireisiä ja hentoja edellytyksiä saada kiinni oman minän kokonaisvaltaisesta kaikkeus-elämyksestä. Puolikuusioita ei juuri kartoilta löydy enempää kuin kolme. Puolikuusioita löytää kartoista, joissa on myös kuusioita, jotka puolikuusio puolittaa. Niiden merkitys usein onkin tässä kuusioiden välittäjinä ja hienontajina. Puolikuusioiden ja muiden kapeiden aspektien kanssa on hyvä muistaa jako avautuviin (+) ja sulkeutuviin (-) aspekteihin. Ero tulkinnassa on suuri.

Puolikuusioita (30): Jan-Erik Hanussen (saksalainen näkijä, jonka natsit teloittivat - molempia, avautuvia ja sulkeutuvia), Myra Hindley (skottilaisen sarjamurhaajapariskunnan toinen puolisko).

Tredesiimit. Kun ympyrä jaetaan kahteentoista osaan, siihen loppuvat luonnolliset, "orgaaniset" aspektit. Ne loppuvat puolikuusioon, ympyrän jakoon luvulla 12. Kun siirrytään lukuun 13, ollaan normaalin elämän ja todellisuuden ulkopuolella. Tredesiimit kuvaavat vaihtoehtoista maailmaa, todellisuutta tai tapaa nähdä maailma. Sitä voi kutsua "friikkien" aspektiksi. Se voi viitata psyyken eheyden puutteeseen tai jatkuvaan tarpeeseen olla eri mieltä tai särkeä kuvia ja totunnaisia tapoja. Luku 13 viittaa myös kuolemaan ja epäonneen. Se on vahvasti läsnä länsimaisessa kulttuurissa edelleen pahan onnen lukuna niin että joistakin hotelleissa ei ole 13. kerrosta lainkaan. Luku 13 on eläinradan luonnollisen jaon (12 merkkiä ja huonetta) ulkopuolinen luku ja myös siksi se vihjaa ominaisuuksiin, jotka ovat "normaalin järjestyksen" ja rationaalisuuden tuolla puolen ja herättävät pelkoa ja nostavat pintaan syviä alitajuisia kerroksia, jotka usein koetaan uhkaavina ja pelottavina, mutta ne voivat avata myös aivan uusia oivalluksen mahdollisuuksia ja terapeuttisia lahjoja.

Kvindesiili (165): Eerik XIV

Kvindesiili on hiljattain otettu käyttöön, sitä on mainostanut mm. Noel Tyl, amerikkalainen astrologi. Se ei synny ympyrän luonnollisesta jaosta vaan on ymmärrettävissä osana ideaa että kaikki 30 asteen sarjan päässä olevat planeetat ovat aspektissa keskenään ja samoin 30 asteen puolessavälissä olevat planeetat ovat aspektissa. Näin sarja menee 30-45-60-75-90-105-120-135-150-165-180. Kuten huomaa, meillä ei ole käytössä 75 asteen aspektia (kiihtyneen hermostollisen ja mielen energioiden käytön aspekti) tai 105 asteen aspektia (lisääntyneen suojeluntarpeen ja oman psyyken rakentamisentarpeen aspekti). Mutta ehkä niidenkin vuoro tulee joskus. Tässä 15- ja 30 –sarjassa 165 tulee kvinkunssin jälkeen ja edeltää oppositiota. Se on siis viimeinen aspekti, jossa ihminen voi viimeistellä itseään, kykyjään, hioa ja höylätä omia luomuksiaan ennen kuin ne tulevat toisten näkyviin ja arvioitaviksi (oppositio). Noel Tylin vakiotulkinta on "jakautuminen, halkeama". Ennen oppositiota ja kvinkunssin jälkeen tuleva aspekti voi osoittaa mikä meissä on mahdollinen omaa eheyttä hankaloittava asia tai ongelma. Se voi viitata niihin heikkouksiin, joista tulee meille ongelmia ja jotka hajottavat meitä tai pitävät meitä epätäydellisyyden tunteessa kiinni. Jyrkimmillään siinä voi olla kyse itsetuhoisuuden siemenistä. Mutta on huomioitava mitkä planeetat aspektin muodostavat – ja mistä. Kvindesiili on vahingossa jäänyt päälle vaikka nimitys on väärä. Kvindesiili (quindesiili) on oikeastaan 15 asteen miniaspekti (165+15=180). Tämä on harvinainen aspekti; kaksikin samalla kartalla on poikkeuksellista.

Kaksi ns. kvindesiiliä Ruotsi-Suomen kuninkaan Erik XIV:n kartalla. Uranus on edennyt 165 astetta Plutosta poispäin ja aspekti on avautuva. Aurinko on edennyt Uranuksesta 165 astetta poispäin ja sekin on avautuva aspekti. Nämä aspektit muodostavat hyvin terävän kiilan, jossa aurinko ja Pluto ovat puolikuusiossa (30) keskenään ja kiilan kärki on Uranus. Tämä kuvaa Erikin luonteessa ollutta säröä, joka hajotti hänen mielenterveytensä väkivallanteon jälkeen. Kuningas oli loppuvuodet veljensä Juhanan Herttuan vankina ja kuoli ilmeisesti myrkytettynä.

Ei tiettyä aspektia lainkaan?

Joskus ei kartalta löydy tiettyä aspektia yhtään ainutta. Jos on paljon tiettyä aspektia, se luo raiteet ihmisen valinnoille ja käyttäytymiselle, syntyy tapojen ja tottumusten verkosto, joka pyrkii toistumaan. Jos ei ole tiettyä aspektia ollenkaan, ei ole aspektin mukaista verkkoa lainkaan. Tässä on esitetty vain viitteitä siitä, mihin tietyn aspektin puute voi johtaa.

Ei yhtymiä: Clint Eastwood, Mia Farrow, Paula Suhonen, Prinsessa Victoria. Ellei ole yhtään konjunktiota kartalla, mitä siitä? Mikään ongelma se ei ole. Se voi kertoa että ihminen toimii varsin harkitusti, asettaa asiat ja ihmiset erilleen toisistaan ja pitää ne omissa karsinoissaan.

Ei oppositioita: Asko Sarkola, Hans Selo, Pekka Siitoin, Barbra Streisand, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Ringo Starr

Ellei kartalla ole oppositioita, on seuraus pahimmillaan objektiivisuuden puute. Ihminen tuijottaa omaan napaansa, pitää kaikkia muita alempina olentoina tai vetäytyy omien suosikkiensa pariin antaen palttua toisten yrityksille muuttaa häntä tai tarjota uusia kasvun aineksia.

Ei neliöitä: Charles Lindbegh, L.Onerva

Neliöiden puute voi johtaa yrityshalujen vähäisyyteen tai tunteeseen että se, mikä on saavutettu, riittää loppuiäksi. Henkilö voi olla hyvin sopeutuva ja sujuva, mutta myös periksiantava ja vailla taistelutahtoa – hieman kohtalon heiteltävänä.

Ei kolmioita: Jan Vapaavuori, Emily Dickinson, Orson Welles

Kolmioita vailla oleva kartta voi vihjata siihen että henkilö ei anna itselleen helposti mitään ilmaiseksi. Hyvä on ansaittava. Hän voi tuntea pakonomaista tarvetta todistella olevansa jotain. Kyky nauttia elämästä voi olla vähäistä, kapeaa tai ehtojen alaista.

Ei kuusioita: Veronica, (vain Nep/Plu), Jenni Vartiainen (vain Nep/Plu), Kuningatar Beatrix, Susan Boyle.

Jos kartalla ei ole yhtään kuusiota, ihminen voi elää elämänsä vailla suurempaa tarvetta oppia uusia asioita. Uteliaisuus voi olla kaventunut tai henkilö tekee toistuvasti asioita kaavamaisella tavalla.

Ei kvinkunsseja: Jukka Virtanen, Paavo Väyrynen, Orson Welles, David Koresh.

Kvinkunsseja vailla oleva kartta viittaa ihmiseen, joka ei ehkä osaa arvioida asioita puuttuvan kriittisen ja analyyttisen tarkentamisen kautta. Hän voi olla hutilus tai huoleton hyppien kiusallisten asioiden tai itsekritiikkinsä yli. Näitä karttoja on runsaasti, kvinkunssi kun ei ole yleinen aspekti.

Ei kovia aspekteja lainkaan: Ekku Peltomäki – mihin puute johtaa?

Jos kartta on vailla kovia aspekteja, ihmisen tyylilaji on pujottelu vaikeuksien läpi kohtaamatta niitä suoraan. Halu työskennellä asioiden tai itsensä parissa voi olla laimeaa.

Avautuvat ja sulkeutuvat aspektit

Aspektioppi mutkistuu huomattavasti kun huomaa että aspekteja on kahdenlaisia: avautuvia (plusmerkkisiä +) ja sulkeutuvia (miinusmerkkisiä -). Avautuva aspekti on sellainen, jossa nopeampi planeetta menee hitaampaa edellä (eläinradan normaalissa, vastapäiväisessä suunnassa Oinas-Härkä-Kaksonen jne.) eikä ole vielä vastakkain siihen. Sulkeutuva aspekti on kyseessä silloin kun nopeampi planeetta on jo ylittänyt opposition hitaampaan. Tämä on hyvin havainnollista Kuun ja Auringon suhteessa eli kuunvaiheissa. +90 I neljännes, Kuu kasvaa eli avautuu ja -90 II neljännes, ja Kuu vähenee eli sulkeutuu. Avautuva aspekti on aina enemmän luonnonmukainen ja toimii vaistojen, tunteiden ja persoonallisten mieltymysetn ja valintojen mukaan, sulkeutuva aspekti toimii järjen, periaatteiden ja moraalisten tai uskonnollis-ideologisten motiivien mukaan. Suurin ero havainnollistuu vaikkapa puolikuusion (30) kohdalla. Kun nopeampi planeetta on hitaampaa 30 astetta edellä (+), on se tykkänään toisenlainen kuin nopeamman ollessa tulossa hitaampaa kohti 30 asteen (-30) päässä. Plusmerkkinen on vasta kahden planeetan kiertojakson alussa ja toinen on jo tulossa uuden kierron alkua kohti.

Raimo Nikula, 02.03.2023.

 
 

Takaisin alkusivulle Takaisin arkistoon