AURINGON ASPEKTIT

(toimii IE:ssä, ei Firefoxissa, muista en tiedä)
Paina ylävirivin lyhenteitä

Kuu Mer Ven Mars Jup Sat Ura Nep Plu
AURINGON ASPEKTIT
Kuun aspektit


Pehmeä: Hyvä aspekti Kuuhun viittaa yleiseen harmoniaan maskuliinisten ja feminiinisten perusvoimien kesken.Järki, tahto ja ego toimivat sopuisasti vaistojen, alitajuisten tarpeiden ja tunnereaktioiden kanssa.Yleinen terveyden, tasapainon ja kohtuullisuuden osoitin.

Kova: Auringon ja Kuun kova aspekti jakaa minuutta jyrkästi tietoiseen ja tiedostamattomaan puoliskoon, jolloin käyttäytyminen voi olla kaksinaista ja persoonallisuudessa kuiluja.
Pehmeä: Hyvä aspekti (yhtymä) Auringosta Merkuriukseen korostaa identiteetin samaistumista mielen kykyihin. On tärkeää saada ajattelun avulla selville mitä itse on ja ilmaista itseä vahvasti, tietävästi ja painokkaasti. Minä-tunne ankkuroituu ajatteluun ja älyn saavutuksiin ja voi kaventua.

Kova aspekti (häiritty yhtymä) vihjaa henkilön olevan liian painokkaasti omaa mieltä ilman perspektiivejä, kohtuullisuutta tai suvaitsevaisuutta eriäviä mielipiteitä kohtaan.
Pehmeä: Auringon pehmokulma Venukseen (yhtymä sopivassa merkissä) antaa luonteeseen pehmeyttä, sopeutuvuutta, kiltteyttä ja taiteellista mielenlaatua.Identiteetti on myötäilevä, ihmisläheinen tai kulttuurinen.

Kova: (puolineliö) Auringon puolineliö Venukseen voi korostaa sisäistä eroa muista ihmisistä ja halua pysytellä tiukasti omana yksilönä muita vastaan. Suhtautuminen ihmisiin on korostuneesti arvostusta toisilta etsivä ja silti omalaatuisesti eristyvä.(Jos Venus on kauempana kuin Aurinko, henkilö junailee ihmissuhtensa järjellä; jos Venus on ennen Aurinkoa, tunteet ja ihanteet pursuilevat voimakkaasti).
Pehmeä: Auringon pehmokulma Marsiin korostaa myönteistä halua toimia omien päämäärien hyväksi suorasukaisesti ja omia etuja ajatellen, mutta ei niiden hallitsemina. Kilpailu ja voittaminen, uusien alueiden valtaaminen ovat tärkeitä egoja vahvistavia kokemuksia.

Kova: Auringon kova aspekti Marsiin tiivistää itsekkäitä tarpeita ja haluja, jotka toimivat automaattisesti ja läpinäkyvästi.Tarve päihittää muut rientää harkinnan edelle ja aiheuttaa kahnauksia, omavaltaisuuksia tai onnettomuuksia.
Pehmeä: Auringon pehmeä aspekti Jupiteriin voi nostaa itsetuntoa, itseluottamusta ja tarvetta vallata aika ajoin jotain uutta, joka nostaa omanarvontuntoa.Sovinnainen menestys voi olla voimakas kiihoke. Kyky ymmärtää sosiaalisia asioita, arvoja ja asiakokonaisuuksia voi kehittyä.

Kova: Auringon kova aspekti Jupiteriin luo melko jyrkän asennemaailman ja halun tehdä mitä itse lystää ilman normien ja lakien pakottavaa hillintää. Riskinä liioitellut, dramaattiset ja yliampuvat roolit, kaiken hyvän delegoiminen itselle - mikä näyttää toimivan hyvin, mutta laskut tulevat perästä.
Pehmeä: Auringon sopuisa kulma Saturnukseen luo luonteen vakautta, kestävyyttä ja luotettavuutta. Ego on vahva ja säätelee minuutta normeilla, säännöillä ja sisäisillä vaatimuksilla ja pakotteilla ja voi projisoida näitä ulospäin muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan.

Auringon kova kulma Saturnukseen kapeuttaa egoa, antaa syvästi itseensä keskittyvän keskuksen, joka ei aukea helposti ja eikä ota riskejä. Elämäntyyli voi olla korostuneen matalaprofiilista tai vaisua. Itsehallinta ja kurinalaisuus voi mennät pitkälle vaatien uhrauksia.
Pehmeä: Auringon pehmokulma Uranukseen tuo luovia mahdollisuuksia ilmaista itseä vapaasti, edistyksellisesti ja uusia väyliä avaten. Identiteetti on ylpeästi yksilöllinen, muista erottuva ja joskus poikkeuksellisen lahjakas, mutta tavallisesti hyvin aikakauden ilmiöihin imeytyvä.

Kova: Auringon kova aspekti Uranukseen viittaa vaikeuksiin sopeutua ja hyväksyä sovinnainen sosiaalinen rooli ja tavallinen elämä. Henkilö tarvitsee vapautta ja liikkumatilaa ja voi olla valmis kokeilemaan, testaamaan asioita, arvoja ja tekniikkaa ja voi uudelleenaloittaa elämänsä aina alusta.
Pehmeä: Auringon joustava aspekti Neptunukseen väljentää itsekeskeisyyttä sopivasti ja antaa empaattisen ja ymmärtäväisen perustan luonteeseen. Ihminen kokee itsensä haavoittuvana ja herkkänä ja omaa suvaitsevaisuutta myös muiden heikkouksia ja virheitä kohtaan.

Kova: Auringon kova suhde Neptunukseen viittaa vaikeuksiin keskittyä aineellisiin asioihin ja maallisiin velvoitteisiin. Elämä voi olla satunnaista, hajanaista ja luonteessa voi olla vuotokohtia, moraalisia, fyysisiä tai psyykkisiä yliherkkyysoireita ja jäsentymättömyyttä.
Pehmeä: Auringon pehmeä aspekti Plutoon auttaa käymään läpi rakentavia identiteetin kriisejä, hyväksymään omat varjot ja sulattamaan syvällisiä kokemuksia itseensä ja siten vahvistumaan ihmisenä.

Kova: Auringon kova suhde Plutoon merkitsee lujia, eheyttä ja elämänhaluja koettelevia kriisejä, joissa oma minä, sen suhde itseen, voi muuttua rajusti ja omat pimeät puolet tulevat vahvasti esiin syösten tilantesiin, joissa on houkutusta käyttää väärin valtaa, rahaa, seksiä - tai kaikkia kolmea.