21.6.- 22.7. RAPU:

Kesäpäivän seisaus: päivä on pisimmillään, yö lyhyimmillään. Valoa ja lämpöä on runsaasti, kevään nopea ja sysäyksin etenevä kasvu on päätynyt täyteen kesään. Lehdet puissa ovat kasvaneet täyteen mittaansa, ja luonto on pukeutunut juhlavaan, täyteläiseen asuunsa. Kasvukausi maassa on edennyt pitkälle, kukkia on runsaasti ja vilja on selvinnyt kevään ja alkukesän epävarmoista hallaöistä. Eloonjäämistaistelua ei enää ole näkyvästi. Linnut, nisäkkäät ja hyönteiset rakentavat pesää, poikivat ja uusi sukupolvi syntyy elämän runsaudesta ja turvallisuudesta. Vanhemmat joutuvat uhrautumaan ruokkiessaan ahkerasti nälkäisiä suita. Kasvien alkuperäinen kasvuvauhti laantuu, nyt tilalle tulee kasvin voimistuminen, juurten ja lehtien laajeneminen. Kevään nopean kasvukauden jälkeen myös ihmisen maailmassa on tyytymistä kesän leppeyteen ja lämmön tuomaan sisäistyneeseen rentouteen. Maa näyttäytyy vihreänä, lehtevänä ja kukkivana Äitinä, joka suojelee ja ruokkii jälkikasvuaan.

Ravun tehtävä: ruokkia (myös sielullisesti), kasvattaa, suojella, jatkaa perinteitä, luoda turvallisuutta, läheisyyttä, tunteenomaista yhdessäoloa, koota, kerätä talteen, rakentaa pesää, vahvistaa minuutta, itsekuvaa, sulautua ympäristöön, olla osa sukupolvien ketjua, noutaa innoitusta menneisyydestä, historiasta ja rauhallisesta idyllimäisestä elämänmuodosta.

Takaisin  Seuraava