ONNENPISTE KARTALLA


Pars Fortuna eli onnenpiste (oikeammin siis "onnen osa") on vanha astrologinen symboli. Alunperin se merkitsi varsin konkreettista onnea, rahallista lähinnä, mutta nyttemmin se tulkitaan väljemmin. Onnepiste syntyy kun askendenttiin lisätään Kuu ja siitä vähennetään Auringon pituusaste ja näin saadaan yhdistävä tekijä, synteettinen symboli, pars fortuna. Se symboloi ihmisen välitöntä kykyä olla onnellinen itsessään toteuttaen itseään hyvässä tapauksessa mahdollisimman spontaanisti ja vapautuneesti sen huoneen asioissa, joihin se osuu ja sillä energialla, jonka sen merkki suo.

Henkilöllämme on onnenpiste 10.huoneessa - vieläpä konjunktiossa MC:n kanssa. Siten "onni" tulee siitä, että henkilö hoitaa virkaansa, ammattiaan taidolla ja sydämellä ja ottaa osaa luovien projektien kehittämiseen ja toimii oman persoonallisuutensa suoman vapauden ja esiintymishalun turvin.


Takaisin karttaan