HUONEJÄRJESTELMÄTAstrologinen kartta jaetaan 12 huoneeseen. Mutta millä perusteella se tehdään, tuottaa yhä päänvaivaa. Suosittuja huonejärjestelmiä on käytössä useita ja kaikenkaikkiaan huonesysteemejä on ollut noin 50. Huonejaot perustuvat erilaisille geometrisille tavoille jakaa kulmien (askendentti-deskendentti, MC-IC) välinen tila. Se voidaan tehdä pääasiassa avaruudellisin tai ajallisin perustein, mutta pelivaraa on runsaasti. Jokaisella huonesysteemillä voidaan katsoa olevan "oman filosofiansa", eikä yhtään systeemiä voi osoittaa toista teknisin tai matemaattisin keinoin toista paremmaksi. Myöskään empiirisin keinoin saadut kokemukset jonkun systeemin paremmuudesta eivät ole vakuuttavia. Ongelmana on nimittäin, miten eri huonejärjestelmien toimivuutta todennetaan ja millaisia mittareita käytetään. Kovin tavallista on ollut valita huonesysteemi sen mukaan, mitä se tekee omalle kartalle, kuinka hyvältä se omasta mielestä näyttää. Huonejärjestelmien ja niiden käytön kriteereiden kirjavuus antaa luonnollisesti astrologian kriitikoille oivallisen lyömäaseen - astrologia on anarkistista ja kaoottista jo menetelmiensä tasolla.Historiakaan ei paljon auta asian selvittämistä sillä monen huonejaon alkujuuret ovat hämärän peitossa. Seuraavat huonejaot ovat tänään suosituimmat:


Takaisin etusivulle    Aspektit   Astrologian historia-kirja   Huoneiden astronomiaa