Mundaaneja työkaluja: Ingressit

Ingressit on vain hieno nimi sille yksinkertaiselle tapahtumalle, että Aurinko ylittää jonkun tasaus- tai seisauspisteen vuoden kuluessa. Ingressejä on siis neljä: kevätpäiväntasaus (keskimäärin 21.3.), kesäpäivänseisaus (23.6.), syyspäiväntasaus (23.9.) ja talvipäivänseisaus (22.12.). Mutta ingressiksi voi kutsua minkä tahansa planeetan sisääntuloa tiettyyn merkkiin.Yleensä se rajautuu neljään kardinaalimerkkin rajan ylitystä. Ingressillä tarkoitetaan yleensä siten Auringon saapumista johtaviin merkkeihin. Ingressit kuvaavat teknisesti Auringon sijaintia joko ekvaattorilla (tasauspisteet) tai kauimpana ekvaattorilta etelässä tai pohjoisessa (talvipäivän ja kesäpäivänseisaukset), jolloin se viittaa merkittäviin käännekohtiin Auringon ja Maan välisessä suhteessa.

Ingress-sana tulee latinan sanasta ”ingredior” – ”astua sisään” ja on esimerkiksi siirtynyt suoraan englannin kieleen merkiten ”siirtymistä”, ”tulla sisään”.

Milloin ingressejä ruvettiin käyttämään astrologiassa on minulle hämärän peitossa. Väitetään niiden olevan vanhinta astrologisten tekniikoiden kerrostumaa. Jo muinaiset babylonialaiset...

Käytännön kielessä voidaan puhua Oinas-, Rapu-, Vaaka- ja Kauris-ingressistä. Koska olemme jo tottuneet näkemään kardinaalipisteet (johtavien merkkien 0-asteet) globaalisten tapahtumien ja muutosten symboleina, (kiitos tästä menee erityisesti Ebertinin koululle) ei ole vaikea yhdistää ingressien perusfilosofiaa juuri tähän ajatukseen. Erityisesti tasausmerkit, 0 Oinasta ja 0 Vaakaa ovat sodan ja rauhan symboleina sopivia. Rapu-ingressi voisi kuvata kollektiivisella tasolla tapahtuvia muutoksia kansojen mielialojen ja yleisten tunnelmien suhteen ja Kauris-ingressi kuvaa valtioiden ja valtioiden poliittis-taloudellisten rakenteiden ja kansainvälisten liittoutumien muutoksia.

Kun tehdään ingressi-kartta, paikka on yleensä pääkaupunki valtiossa, jonka asioita halutaan tarkastella. Se heijastaa parhaiten koko maan tilaa. Esimerkkinä ohessa Oinas-ingressi vuodelle 1939 Helsingissä. Sitä hallitsee voimakas T-risti: Mars/Pluto/Saturnus. Kaikki kolme planeettaa ovat merkkiensä lopussa - niittämässä satoa. Ingressien kuluessa talvisota alkoi marraskuussa. Huomaa ääritarkat aspektit Auringon, Marsin ja Saturnuksen kesken. Niiden tarkkuus on jo melko harvinaista kuvaten niitä äärimmäisiä ponnistuksia säilyttää itsenäisyys. Mars kuvaa hyökkäystä, Saturnus puolustusta ja Aurinko on aina yleisen elämäntahdon symboli. Lisänä kartalla on Saturnuksen tarkat kvinkunssit (150 astetta) Aurinkoon ja Merkuriukseen, joita myös Jupiter opponoi. Kuu on DS:llä Vesimiehessä osoittaen ulkovaltojen vaikutuksen olevan hyvin suuri. Kuu on vastakkain Plutoon (12.huoneessa), joka osoittaa kansallista, kaikkia koskettavaa traumaa, pitkän aikaa vaikuttavien psyyken kokemusten syntyä tavallisten ihmisten (Kuu) elämässä sotavuoden tragedioiden myötä.Takaisin arkistoon