AURINKO-MERKURIUS-VENUS

(SISÄPLANEETTOJEN JÄRJESTYS)Planeettojen nousujärjestys kartalla on eräs mielenkiintoinen asia, jota voi tulkita jokaisen ihmisen hooroskoopissa. Erityisesti tämä koskee sisäplaneettoja, Merkuriusta ja Venusta uhteessa Aurinkoon. Koska olen esittänyt saman asian vuolaammin artikkelikirjassani Maan ja taivaan väliltä   ja vieläpä kokonaisena kirjana Aurinko, Merkurius ja Venus - astrologian sisäpiiri, tässä vain lyhyt johdatus aiheeseen.

Sisäplaneettojen ja Auringon keskinäistä nousujärjestystä (ensin nousee se, jonka pituusaste eläinradalla on pienin) voidaan kuvailla symbolisesti ja kaavamaisesti: 1) sisäistäjä 2) käsittelijä 3) suunnannäyttäjä. Suhteessa todellisuuteen ihminen voi tehdä:


Kunkin ihmisen horoskoopissa kolmen ydinplaneetan järjestys voi olla mikä tahansa seuraavasta kuudesta vaihtoehdosta:

  1. AURINKO - MERKURIUS - VENUS
  2. AURINKO - VENUS - MERKURIUS
  3. MERKURIUS - VENUS - AURINKO
  4. MERKURIUS - AURINKO - VENUS
  5. VENUS - MERKURIUS - AURINKO
  6. VENUS - AURINKO - MERKURIUS


Kullekin kolmelle taivaalliselle hierarkialle tai sisäplaneetalle voidaan antaa seuraavat karkeat avainsanat, jotka kuvaavat niiden symboliikkaa:
  1. AURINKO = päämäärä, tahto, vakaumus, asenne, minä, ego, varmuus - hallitseva kosketus todellisuuteen
  2. MERKURIUS= väline, selitys, kommunikaatio, tieto, äly, epäily, ymmärrys - kylmä kosketus todellisuuteen; business
  3. VENUS= ihmissuhteet, sopeutuminen, suhteuttaminen, kauneus, rakkaus - lämmin kosketus todellisuuteen

Kolmikon järjestys paljastaa mitä taktiikoita ihminen käyttää elämässään voidakseen toteuttaa sisäisen minänsä synnynnäisiä motiiveja. Periaate on yksinkertainen: ensimmäisenä nouseva planeetta on se, joka toimii ensin, se on välitön kokemusten "sisäänheittäjä"; toisena tuleva on arvottaja, puntaroija ja realistisen minäkuvan luoja; viimeisenä nouseva on se, johon kohdistuu "varmuuden" ja lukkoonlyömisen paineita, mutta se voi myös viitata heikkoon lenkkiin minuudessa. Tämä sisäplaneettojen kolmijako ei vielä viittaa ihmisen koko psyykeen, joka on aina tulkittavissa vain koko kartan tasolla.

AURINKO/ MERKURIUS/ VENUS

Tämä on normaalisti asenteellisin kaikista vaihtoehdoista. Tämä henkilö menee asioihin mukaan oman minänsä mielipiteen, vakaumuksen, uskon tai asenteen voimalla. Aurinko on sisäänottaja, siksi oman minän hyväksyntä sujuu pontevasti ja epäilyksettä. Juuritasolla yksilö on vapaa ja toimintakykyinen ilman suuria monimutkaisuuksia. Hän haluaa luontaisesti olla käytännön asiajohtaja tai elämän toimintojen keskipiste vaikka voi toisaalta ihailla niitä, joilla on jokin toinen suuntautuminen vahva - kuten esteettinen tai älyllinen. Venus viimeisenä, kertoo että suhde muihin ihmisiin ja rakkauteen on varmisteleva, ehkä laskelmoiva. Tämä on "toimitusjohtaja", asiajohtaja, virkaihminen, toimeenpanija, tuloksia synnyttävä ihminen.

AURINKO/ VENUS/ MERKURIUS

Tämä on harvinaisin yhdistelmä koko joukosta. Myös tässä kolmikkoa johtaa itsevaltainen Aurinko. Ego on hyvin kehittynyt, mutta ei niin etäinen kuin edellisessä tapauksessa. Tahtoa löytyy; minätunne on suhteellisen eheä ja vakaa. Ihminen on "pyöreä", joskus sileä, edustuskelpoinen ja hienostunut. Hänessä on usein "apollonisia" piirteitä. Tämä on ihmisenä "salonkileijona", valloittaja, ihannemies tai -nainen.

VENUS/ AURINKO/ MERKURIUS

Tilastollisesti kolmikko on tavallisin yhdistelmä johtuen sisäplaneettojen kierron rytmeistä. Tässä järjestys osoittaa että ihminen tulee hanakasti muita vastaan, on periaatteessa avoin ja ihmisläheinen. Hän on myös kaikista yhdistelmistä ehkä naiivein ja avoin. Hän ei niinkään kysele eikä tunkeudu vaan on omalla painollaan mukana ihmisjoukossa. Tämä tyyppi edustaa arvotietoista ihmistä, mutta mitkä arvot ovat? Äärimmäisinä vaihtoehtoina esim. vahvat moraaliset, uskonnolliset arvot ja toisella laidalla porvarilliset, taloudelliset arvot.

VENUS/ MERKURIUS/ AURINKO

Kun kolmikko järjestyy näin, on ihmistyyppi kaikkein nöyrin, objektiivisin ja tutkivin. Jos jäsenet ovat vielä kukin omassa merkissään, kriittinen tarkastelu voi olla terävää ja analyyttistä. Mutta muutenkin järjestys kertoo ihmisestä, jonka on alituiseen pidettävä silmällä ympäristöä, maailmaa ja ehkä itseäänkin. Hän omaa akuutit aistit ja tiedostamisen välittömyyden. Tämä on "empiristi", tosiasioiden kerääjä, muotoilija, kokeilija, vaikutteille altis.

MERKURIUS/ AURINKO/ VENUS

Kolmikon järjestys kielii että kyse on ihmisestä, jonka automaattiset mentaaliset kyvyt ohjaavat käyttäytymistä. Ilmaisu tulee spontaanisti ensin, sitä tukee vahva minäkuva, itsetietoisuus, joka antaa voimaa, pontta ja esiintymishaluakin. Mieli näyttää suunnan ja minäkuva tarttuu herkästi suuntaviivoihin - jopa vääriinkin ja ankkuroituu varhain "oikean tiedon" tai "vaikuttavien kokemusten" ympärille. Tämä on "johtaja", "diktaattori", "ylempi", joka voi käyttää auktoriteettiaan muista eristyneenä. Kylmin mahdollinen kaikista kuudesta.

MERKURIUS/ VENUS/ AURINKO

Yhdistelmä lienee toiseksi harvinaisin. Myös tässä ilmaisu tulee ensin ja on helppoa ihmiselle. Hänellä on ehkä kehittynein tyylitaju kaikista vaihtoehdoista, sisäistä tajua miten asiat sanotaan, mikä on kaunein, puhuttelevin tai vaikuttavin tapa ilmaista itseä. Hänessä on herkkyyttä, levottomuutta, aistit eivät ole ulkomaailmaan suuntautuneet vaan poimivat vaikutelmia, kuvia ja ihanteellisia malleja, joista voi muodostua oman luovuuden pulppuileva lähde. Tämä tyyppi on "trendisetteri", muodikas, ajankohtaisuuteen pyrkivä, hyvä imemään ja levittämään ideoita ja suunnitelmia.


Näiden kuuden perustyypin ohella syntyy ainakin kaksi luonnollista kategoriaa: 1) kaikki kolme ovat yhtymässä keskenään tai ainakin samassa merkissä 2) kaikki kolme ovat omassa merkissään. Tapaus 1 viittaa yhdistävään, synteettiseen lahjakkuuteen, jossa voi olla itseriittoisuuden ja narsismin makua. Tapaus 2 vihjaa siihen, että henkilö on eriytynyt, psyyken funktiot toimivat irrallisesti ja siten myös tunteen, tiedon ja tahdon toiminnot eivät sulaudu toisiinsa. Luja realismi, kriittisyys ja usein yksin eläminen ovat vaihtoehtoja tässä mallissa.


Yhdistelmien yleisyydestä voi esittää vain arvion, joka perustuu noin sataanviitenkymmeneen karttaan. Näyttäisi siltä että yleisin (prosentti suluissa) on VENUS/AURINKO/MERKURIUS (22%), toiseksi yleisin lienee MERKURIUS/AURINKO/VENUS (22%), kolmanneksi AURINKO/MERKURIUS/VENUS (21%). Neljänneksi yleisin voi olla VENUS/MERKURIUS/AURINKO (vajaa 21%), viidenneksi harvinaisuus MERKURIUS/VENUS/AURINKO (7%) ja kaikkein harvinaisin on AURINKO/VENUS/MERKURIUS (vajaa 7%).

Nämä ovat vasta kolmijaon alkupaloja, lisää ainesta tulkintaan saadaan mm. siitä, miten kaukana kukin ovat toisistaan, onko joku kolmesta muista erillisin, miten kolmikko jakautuu merkkeihin, samaan, edeltävään tai seuraavaan merkkiin. Ja kolmijako laajenee loogisesti myös koko kartan tasolle: koskettaako joku kolmesta vahvalla, tarkalla aspektilla jotain muuta planeettaa?

Takaisin alkusivulle   Astrologia harrastuksena