IHMISSUHDE & JUNG & ASTROLOGIA

C.G.Jungilla on ollut paljon merkitystä myös astrologiassa. Hän oli tutkinut itse asiaa, tekipä paljon siteeratun ihmissuhteita ja parivalintaa koskevan astrologisen tilastollisen kokeen. Kirjavinkki Maggie Hyde: Jung and Astrology. Jungin tyyppioppi tarjoaa monia käyttökelpoisia lähtökohtia pohtia omaa arkkityyppistä asemaa ihmisenä ja miehenä/naisena sekä parisuhdetta.

Jungin ajattelun takana voi kokea virikkeitä niin gnostismista, länsimaiden maagisesta ja alkemistisesta perinteestä - ja tietysti psykologisesta praktiikasta ja teorioista. Kaikkea näitä hän tulkitsi oman psykologisen oppinsa mukaan saaden vihat päälleen sekä virallisen ääriedustajilta, kirkonmiehiltä että niiden taholta, jotka kokivat, että litisti koko "vasemman käden" tiedon psyykkiseksi pannukakuksi. Siitä huolimatta hänenkään tuloksia ja ajattelun linjoja ei kannata heittää menemään eikä myöskään kannata allekirjoittaa. Tieto voi olla hyödyllistä vaikka se ei ole absoluuttisesti totta - ja kuka viime kädessä määrittelee totuuden sisällön ja kriteerit?

Jungin ihmistyyppiopin mukaan ihmisen orientoituminen jakautuu nelikenttään: on aistimuksellisia, tuntevia, ajattelevia ja intuitiivisia ihmisiä. Lisäksi psyykeen totaalinen motivoinnin suunta voi olla joko sisäänpäinkääntynyt (introvertti) tai ulospäinsuuntautunut (ekstrovertti). Näin saadaan kahdeksan perustyyppiä, jossa on kaksi suuntausta ja neljä tyyppiä.

Ihmissuhteita ja parisuhteita koskien neljä perustyyppiä merkitsee karkeasti sanoen sitä, että ihmisen identiteetti ei koskaan koe olevansa täysin ehjä, kokonaisvaltainen johtuen siitä, että tietoisuus on keskittynyt yhdenlaisiin reaktioihin ja tietoisuuden pinnan alle jääneet minuuden osat jäävät varjoon. Ihmisen epätäydellisyys aiheuttaa sen, että on pakko löytää omia vähän kehittyneitä alueita ihmissuhteiden avulla. Tämä on luonnon tarjoama tie kehittyä ihmisenä. Se tapahtuu yksinkertaisesti niin, että mies löytäessään naisen, johon välittömästi rakastuu, heijastaa, projisoi omaa tiedostamatonta psyyken sisältöä naiseen, joka todennäköisesti edustaa miehelle vastatyyppiä, eli täydentää samalla miehen arkkityypin suuntausta. Samoin tietysti naisen löytäessä itselleen vastatyypin miesten joukosta. Vastakkaisuuden löytäminen johtaa usein voimakkaimpiin tunnekokemuksiin, "rakkauteen ensi silmäyksellä" koska vastatyyppi heijastaa vahvasti omia alitajuisia psyyken tarpeita. Ihminen rakastuu oman psyykensä puoliskoon projektion kautta. Projektio on tärkeä psykologinen tosiasia vaikka sitäkään ei voi mitata eikä siitä jää kemiallisia ainesosia jälkeen.

Rakkauden kautta ihminen löytää itseään yhä enemmän ja tässä vastalöydetyn eheyden ja täyteyden tunteessa ihminen rakastaa ja tässä huumassa menee usein naimisiin ihmisen kanssa, jonka olettaa pysyvän samana hautaan asti. Mutta sitä ennen tapahtuu monenlaista: kumpikaan ei ehkä sisäisesti muutu paljonkaan, mutta vuoden, parin päästä, alkuperäinen psyyken projektio väljähtyy kun naisesta löydetty oman minän vastine on tullut sisäistettyä ja sen ajankohtaisuus ja tunteita puhutteleva herkkyys on mennyt. Silloin alkaa vyöryä esiin parisuhteen varjopuolet kun molemmat alkavat nähdä toisen virheitä, puutteita ja omalaatuisuuksia, jotka nekin ovat tietysti osa minuutta, mutta vielä tiedostamattomia ja vaikeasti kohdattavia . Jos hyvin käy, kompromisseja alkaa myöhemmin löytyä ja itsetietoisuuden kasvaessa omat heijastumat sulatetaan osaksi minuutta eikä niitä tarvitse "siirtää" kumppaniin. Tästä kaikesta Jungin tyyppiopissa on paljon puhetta ja näitä teemoja on kehitelty lukemattomissa kirjoissa. Kirjavinkkinä suosittelen John Sanford: Invisible Partners.

Astrologisesti Jungin neljä perustyyppiä palautuu hyvin vanhaan elementtioppiin, jossa suuntautuminen todellisuuteen jaettiin neljään; tuleen, maahan, ilmaan ja veteen. Vastaavat ihmistyypit heijastavat kukin omaa tarvemaailmaansa, ovat vastakkaisia jollekin toiselle ja ovat sukulaissuhteessa johonkin toiseen. Introversio-ekstraversio -suuntaa ei ole yhtä helppo nähdä kartalta vaikka viitteitä siitäkin voi saada helposti. Jungilaisen ihmistuntemuksen voi aloittaa tunnistamalla omaa tyyppiään. Samalla saa tietää mikä psyyken alue on heikoiten kehittynyt. Se on sama kuin oman tyypin vastatyyppi. Kurkkaa seuraavan linkin taakse taulukkoa tyypeistä. Vastatyypit kuvauksineen ovat siinä samalla vaakatasolla.


Ihmissuhteiden perustyypit