KHEIRON KARTALLA


Kheiron löydettiin vasta 1977 ja määritellään nykyisin sekä komeetaksi että asteroidiksi. Kheironin merkitysmaailma on vasta muotoutumassa. Kheironin mytologia palauttaa sen "haavoittuneeksi parantajaksi", joka omien kärsimysten kautta ymmärtää elämän katoavaisuutta ja pyrkii parantamaan ja opettamaan muita. Kheiron edustaa kykyä opettaa eloonjäämistaitoja ja oman sankarillisen minämme tarvitsemia taitoja ja tietoja. Kheiron jalostaa raakoja perustarpeita ja siirtää ihmisen kokemusta viettivoimista kohti seuraavia kehitysvaiheita.

Henkilöllämme on Kheiron Kaloissa ja 11.huoneessa konjunktiossa Neptunukseen. Siten voi ajatella, että kipupiste hänellä on jatkuva liiallisten toiveiden ja elämän kovan realismin välinen ristiriita. Kheiron on vielä Kaloissa, jossa hyväuskoisuus ja luottamus ihmisiin on aluksi korkea, mutta jota elämä sitten karsii. Avustava rooli ystävväien ja työtovereiden parissa voi olla hyväätekevä tai sitten hän suuntautuu vaihtoehtoistyötä tekeviin porukoihin ja ryhmiin, jossa voi kokea olevansa samanhenkisten ihmisten parissa tekemässä arvokasta, joskin usein näkymätönsä ja vähän arvostettua työtä olosuhteiden tai ihmisten elämänlaadun parantamiseksi.


Takaisin karttaan