Astrologia ei ole universaalinen ilmiö maan kansojen ja kulttuurien joukossa. Maapallon eteläisten kultturien piiristä kehittynyttä astrologiaa ei löydy. Astrologialla on ollut neljä erillistä keskusta, joista vaikutus on säteillyt eteenpäin: 1) Lähi-idän kulttuurit, sumerialais-babylonialainen ja egyptiläinen astrologia. 2) Kreikkalainen perinne, josta kehittyi länsimainen astrologia. Tämä on velkaa edellisille. 3) Keski-Amerikan korkeakulttuurien astrologia (atsteekkien ja mayojen kehittämä). 4) Kiinalainen astrologia, johon voi lukea myös muut kauko-idän maat. Länsimaisesta astrologiasta eniten poikkeavat atsteekkien ja kiinalaisten astrologia. Ne edustavat hyvin erilaisia lähtökohtia ja hyvin erilaista tähtitaivaan tarkkailun tasoa.

Kiinalainen astrologia on ikivanhaa kuten kaikki muukin siinä kulttuurissa. Juuret löytyvät kaukaa vuosituhansien takaa. Jo n. 3000 eKr. löytyy kiinalaisista vuosikirjoista merkintöjä kuun ja auringon pimennyksistä, jotka merkittiin tunnollisesti muistiin. Taivaalla tapahtuvat poikkeukselliset ilmiöt tulkittiin myös pahaenteisiksi niinkuin kaikkialla muuallakin.

Kiinalaiset olivat hyvin aikatietoista kansaa. Kalentereita tehtiin jo n. 2500 eKr. jotta pysyttäisiin luonnon kiertokulun tasolla. Mutta päinvastoin kuin länsimailla, jossa kehitys johti selvään aurinkoon perustuvaan ajanlaskuun ja vuoden pituuteen, kiinalaiset ottivat varhain kuunkierron mitakseen. Kiinalaiset astrologiset merkitkin ovat kuukalenterista peräisin. Jo varhain he jakoivat tähtitaivaan tähtisikermät sen mukaan, miten kuu liikkui niiden läpi taivaan ekvaattorilla eli taivaan päiväntasajaalla. Näin syntyi kiinalainen kuueläinrata. Länsimaiden eläinrata taas syntyi jaosta kahteentoista auringon vuotuiskierron mukaan ekliptikalla, joka on kallellaan ekvaattoria vasten.

Kiinalaisten eläinradassa on neljä yhtäläistä eläinmerkkiä atsteekkien eläinradan kanssa, nimittäin Käärme, Jänis, Koira ja Apina. Tätä yhtäläisyyttä ei ole tyhjentävästi selitetty - kuka vaikutti kehen ja milloin? Onko joskus ollut kulttuuriyhteys kuten jotkut - viimeksi Jose Arquelles kirjassaan Mayojen perintö - tie yli teknologian ja tieteen rajojen - ovat ounastelleet.

Kiinalaiset kuumerkit (hsiu) käsittävät tavallisesti 28 erilaista "kuun huonetta", jotka nimettiin ja tulkittiin jo kauan sitten. Mutta meidän tuntema "kiinalainen horoskooppi" käsittää 12 merkkiä kuten länsimainenkin astrologia. Systeemi otettiin käyttöön noin tuhat vuotta sitten - kiinalaisen mittapuun mukaan se on tuore asia. Siihen on valittu merkit, joiden kautta kuu liikkuu kuukaudesta toiseen. Kiinalaisten vuosi alkaa tammi-helmikuun uudestakuusta ja se on pituudeltaan vain 354 vrk eli 12 koko kuunkierrosta (12*29.5 vrk=354 vrk) vuodessa. Vuodenvaihteessa on siten ylimääräisiä päiviä aurinkovuoteen verrattuna -11. Joka 30 vuoden jaksoissa viimeiseen kuukauteen lisätään yksi vuorokausi, jolloin päästään tasoihin aurinkovuoden pituuden (365 vrk) kanssa.

 

VUOSIHALLITSIJAT JA ELEMENTIT

Kansanomaisella tasolla kiinalainen astrologia käytännössä toimii 12 merkin varassa. Jokaista vuotta hallitsee yksi merkki alkaen tammi-helmikuun uudestakuusta seuraavaan, jolloin merkki vaihtuu. Merkkien symboliikka ja niiden inhmilliset ominaisuudet syntyivät varmasti kuten länsimaillakin, pitkällisen kollektiivisen psyyken sulattelun tuloksensa. Ne muodostavat kiinalaisen ihmisyyden arkkityypit. Jokainen merkki toistuu 12 vuoden välein, mutta ei täysin samanlaisena koska elementti vaihtuu. Kiinalaiset löysivät maailmankaikkeuden perustasta viisi elementtiä kun taas länsimailla on tyydytty neljään. Kiinalaisten elementit ovat metalli, vesi, puu, tuli ja maa. Ne ovat symboleja maailmankaikkeuden ikuisen kierron vaihtelusta. Kukin elementti kuluttaa voimansa loppuun ja siirtää sen seuraavalle, joka jatkaa edelleen kosmisen kapulan kierrättämistä. Metalli kaivetaan maasta ja se sulaa kuin vesi, joka ruokkii puuta, joka palaessaan tulessa muuttuu tuhkaksi, joka rikastaa maata jne. Vuoden 2000 merkkihallitsija on Lohikäärme ja elementti metalli, vuoden 2001 merkkihallitsija on Käärme ja elementti on edelleen metalli, mutta seuraavana vuonna merkki on Hevonen ja elementti vesi. Merkkihallitsijan ja elementin yhdistelmistä syntyy kansanomainen, yleistajuinen tulkinta ihmisestä.

Kiinalainen astrologia on toki monipuolisempaa kuin mitä merkeistä ja elementeistä voi päätellä. Täysipainoinen kiinalainen astrologia ottaa huomioon myös syntymäkuukauden merkin ja elementin, samoin syntymäpäivän merkin ja elementin ja vieläpä kellonajallakin on vastaavansa. Täydellinen kiinalainen horoskooppi käsittää nämä neljä pilaria (vuosi/kk/pv/klo) ja lisäksi se laajenee vielä koskemaan ns. 10 taivaallista puunrunkoa ja 12 maallista haaraa, jotka kuitenkin jäävät tämän johdannon ulkopuolelle. Samoin emme puhu mitään Feng Shuista, joka voidaan leikillisesti määritellä "ilmansuunta-astrologiaksi".

Koska elementtejä on viisi ja merkkejä 12, joka 60. vuosi sekä merkki että elementti on sama. Kiinalaiset kutsuvat 12 vuoden jaksoa "suureksi vuodeksi". Se on ajanjakso, jonka kuluessa Jupiter kiertää yhden kierroksen Auringon ympäri. Alunperin kiinalainen 60 vuoden jakso on liitetty Jupiterin kiertoaikaan (12 vuotta * 5= 60) Ilmeisesti Jupiterin kiertojakso tarjosi hyvän pohjan luokitella yhden kokonaisen vuoden "sisältöä". Luonto imee itseensä kunkin vuoden kasvuprosessin, joka vaihtelee jatkuvasti. Sen takia saman seudun viinikään ei ole kahta vuotta peräkkäin samanlaista. Laatu ja sävyt vaihtuvat alituiseen.

Kiinalaiset merkit voidaan jakaa kahtia: on olemassa aktiiviset (jang) merkit, joissa elinvoima on suurta, aktiivista ja ego vaatelias ja niiden vastapainona on passiivisemmat (jing) merkit, joissa elinvoima on vaatimattomampaa, passiivisempaa, mutta sopeutuvampaa. Rotasta lähtien joka toinen merkki on jang-merkki, Puhvelista lähtien joka toinen jin-merkki. Tämän lisäksi jokainen merkki asemansa mukaan on joko myönteisessä tai kielteisessä suhteessa toisiin merkkeihin. Näin päästään käsiksi synastrian eli merkkivertailun periaatteeseen, joka länsimaisessa populaarissa astrologiassa liikkuu merkkien tasolla, kehittyneenä taas koko horoskooppien, eli astrologisten karttojen tasolla.

 

KIINALAINEN MIELENLAATU

Jokaisen kulttuurin astrologia heijastaa oman kulttuurinsa suuria taustalinjoja, kulttuurin eetosta. Kiinalaisten merkit kertovat paljon heidän tavastaan ajatella, arvottaa asioita ja ominaisuuksia. Kiinalaiset ovat varsin käytännöllisiä ihmisiä, jotka "ajattelevat vatsallaan" kuten Lin Jutang on sanonut. Heidän monet uskontonsa (taolaisuus, konfutselaisuus ja buddhalaisuus) ovat muokkautuneet tämän mukaisiksi. Buddhalaisuus kehittyi suoran oivalluksen tieksi, kungfutselaisuus taas seurasi kiinalaisten suurta rakkautta muodollisiin normeihin ja taolaisuus on kiinalaisten lahja maailman luonnonmystiikan ystäville. Kiinalaiset eivät tarvitse monimutkaisia teologisia järjestelmiä, jotka ovat omiaan sekoittamaan ihmisen pään. Astrologiassa pragmaattisuus näkyy merkkien kuvauksissa; kaikki merkit ovat edemmän tai vähemmän lahjakkaita käsittelemään rahaa ja maallista hyvää. Perinteinen kiinalainen astrologia ei paljon psykoanalysoi merkkejä ja elementtejä eikä tee tulkinnasta psykopuuroa. "Maallinen onni" on klassisen kiinalaisen kulttuurin keskeinen tavoite, mutta se ei ole estänyt kiinalaisia kehittämästä hyvin esoteerisia järjestelmiä, tekniikoita elämän pidentämiseksi tai valaistuksen saamiseksi! Mutta se kaikki tuntuu olevan kaukana menneisyydessä koska Deng Xiaopingin johdolla tehty avaus markkinatalouteen on muuntanut "mystisen Kiinan" tykkänään ahneeksi ja aggressiiviseksi materialistiseksi maaksi.

 

MERKKIEN JA ELEMENTTIEN TULKINNASTA

Alkajaiseksi voi suositella oman vuosimerkin ja elementin yhdistämistä. Jokainen merkki sävyttyy sen mukaan mihin elementtiin se kuuluu. Vesi-Lohikäärme on kiltimpi kuin metalli-Lohikäärme. Tuli-Hevonen on varsinainen tankki verrattuna Puu-Hevoseen. Ellet ole tutustunut kiinalaisen astrologian symboliikkaan, seuraavista yleistajuisista luonnehdinnoista voi olla aluksi apua:

Elementit:

Metalli: metalli-ihmiset ovat aktiivisia tarttuen kärkkäästi asioihin ja hankkeisiin käsiksi. He haluavat saada paljon aikaan eivätkä siedä pitkää joutilaisuutta. He ovat tehokkaita, teräviä mieleltään ja joskus kovapintaisia ja päällepainavia. Metalli kuvaa pyrkimystä haavoittumattomuuteen ja egon suojan rakentamiseen. Se auttaa kestämään vastoinkäymisiä ja pettymyksiä, mutta voi kehittää suojaksi myös kovuutta, kyynisyyttä ja liian pitkälle menevää käytännöllisyyttä, josta puuttuu hienostuneisuuden tajua. Metallin avulla voi muokata ulkomaailmaa, se on työkalujen elementti. Se kuvaa ihmisen halua päästä suoraan asioihin kiinni, vaikuttaa välittömästi sanojen tai tekojen avulla - pureutua elämään. He ovat jäykkäniskaisia ja ylpeitä omista kyvyistään pärjätä. Metalli-ihmiset haluavat saada muutoksia aikaan, mutta eivät pidä kaikenlaisesta julkisuudesta tai tunkeilusta omaan elämäänsä. Tee-se-itse, tule toimeen omillasi, luo kohtalosi yksin ovat metalli-ihmisen tunnuksia. He ovat aukaisemassa jotain uutta väylää, esiintyvät varmoina tietäjinä, taitajina, dogmaattisina ja jyrkkinä makutuomareina tai itseriittoisina ja muita etäällä pitävinä johtajina, suunnannäyttäjinä.

Vesi: vesi-ihmiset eivät ole länsimaisen astrologian käsitysten mukaisia. Kiinalaisten vesi-ihminen on ennenkaikkea älykkö, joka ratkoo olemisen ongelmaa päänsä ja ajattelunsa avulla. He kommikoivat mielellään ja ilmaisevat asiat kielellään. He osaavat arvioida asioita, arvoja ja ihmisiäkin ja siten luovat elämästä kokonaisvaltaista katsausta. He ovat metalli-ihmisiin verrattuna notkeita ja sopeutuvaisia ja pystyvät virittäytymään ihmisten aaltopitudelle. Vesi-ihmiset osaavat hiljaisen ja sitkeän vaikuttamisen taidon ja pystyvät työstämään asioita kaikessa hiljaisuudessa kuten virtaava vesi kiveä - joka on taolaisen symboliikan perusajatuksia. Paljon vastusta he eivät siedä vaan antavat periksi ja etsivät uusia keinoja vaikuttaa ihmisiin. Heissä on kykyä markkinoida ideoita, ajatuksia ja tuotteita toisille ja he toimivat usein välittäjinä ja tulevien asioiden ja trendien haistelijoina ja välittäjinä. Vesi-ihmisen voima on kiehtovaa, ei suorasukaista ja päällepainavaa. Kuten vesi, he hiovat asioita ja itseään pitkään ja täydellistyvät siinä prosessissa. Vesi-ihmiset ovat asioiden tunnustelijoita, maistelijoita, tuulien haistelijoita, taiteilijoita, älyllisiä tulkkeja ja ihmistuntijoita.

Puu: puu-ihmiset ovat länsimaiselle mielelle uusi tuttavuus - pökkelö? Kiinalaiset käyttivät mielellään bambua moniin tarkoituksiin. Puu-ihmiset ovatkin oikeastaan bambu-ihmisiä. Bambu on oivallinen rakennuspuu koska se on lujakuorinen, mutta sisältä ontto. Siitä voi katkoa sopivia pätkiä ja liittää ne yhteen helposti. Puu-ihmiset ovat rakentajia, organisaattoreita, elämän arkkitehteja, jotka seuraavat luonnon antamaa tarvetta yhdistää asioita ja ihmisiä. He osaavat koota voimavaroja ja luoda käytännöllisiä yhteyksiä ulkomaailmaan. Tässä suhteessa he ovat hieman liikemiesmäisiä ja arvottavat asioita hyödyn mukaan. Toisaalta he ajattelevat eettisesti pyrkien löytämään yhteisiä ja yhtäläisiä arvoja ja päämääriä. He kaipaavat ihmisyhteyttä asioiden ja arvojen tasolla ja voivat olla siten sekä poliittisia että käytännöllisiä vaikuttajia maailmassa. Kuten bambu, myös puu-ihminen kasvaa nopeasti, haaroittaa toimintansa yhä kauemmaksi ja kokoaa vaikutuspiiriinsä runsaasti ihmisiä ja ulkomaailmaa. Heillä on kehittynyt taju elämän ja ihmisten riippuvuusverkostosta - siis mielen ekologiaa. Puu-ihmisiltä onnistuu avautuminen maailmalle, ihmisten yhteistyölle ja laajoillekin rakentaville pyrkimyksille. Juuttuminen systemaattiseen ajatteluun ja asioiden toistumiseen voi muodostaa kynnyksiä kehitykselle. Liikemaailma, politiikka, käytännön projektien parissa työskentely tai yhteiskuntasuunnittelu on oikea suunta puu-ihmiselle.

Tuli: tuli-ihmiset ovat johtajia, innostajia ja suunnannäyttäjiä. He osaavat kannustaa toisia ja itseä saavuttamaan yhä suurempia tavoitteita. Kunkin merkin tulinen versio on muita aggressiivisempi ja näyttävämpi. He rakastavat toimintaa, dramaattisia saavutuksia ja yksilöllisiä suorituksia. Elämässä pitää olla seikkailuja ja väriä, loistokkuutta ja voitettuja esteitä! Mutta tuli-ihmiset voivat sortua itsekkyyteen ja karkeaan käyttäytymiseen kun asiat eivät tapahdukaan heidän mielensä mukaisesti. Motivointi voi olla suurta, yksipuista, mutta myös ylimittaista johtaen egon rehottamiseen ja haluun nousta määräämään mitä tehdään, milloin ja miksi. Myös vallankäytön ja pakkovallan riskejä tässä elementtityypissä on. Suorasukaisina ja teräväkielisinä tuli-ihmiset hankkivat usein kohtalaisen kokoelman vihollisia, jotka mielellään pudottaisivat sietämättömän egoistin jalustaltaan - jos voivat. Kipinät sinkoilevat, ideat, suunnitelmat ja projektit syntyvät, mutta alkuvaiheesta täytyy päästä eteenpäin. Jos on kyse kehittyneestä ihmisestä, egoismi ei ole ongelma ja tuli-ihminen voi silloin olla hyvä kannustaja, ohjaaja, opettaja, manageri tai valmentaja.

Maa: maa-ihmiset kiinalaisessa astrologiassa ovat kuten länsimaisessakin, käytännöllisiä, luotettavia ja lujasti elämässä kiinni. He ovat elämän suolaa, joka värittömänä antaa makua kaikkeen, mihin sitä lisätään. Maa-ihmiset ovat keskittymiskykyisiä, tuotteliaita ja konkreettisia. He näkevät ensisijaisesti miten elämänlaatua voisi nostaa, mitä pitäisi tehdä jotta maailma muuttuisi siedettävämmäksi. He luovat perustaa, rakentavat omia turvallisuutta tuovia systeemejään ja voivat toimia aineellisen elämän eri tasoilla. Heissä on perusteellisuutta, hitautta ja järkevyyttä. Eniten he inhoavat joutavia haihatuksia ja joutenoloa. Heissä elää työteliäs mieli, joka haluaa suunnitella, toteuttaa ja nauttia oman työnsä hedelmistä. He elävät tuli-ihmisiin verraten vaatimattomasti itsestään irtonumeroa tekemättä, tyytyvät vähäänkin jos on pakko ja nauttivat toteavasta, vähäeleisestä elämäntyylistä. Mukavuudenrakkaus ja vatsan nautinnot ovat poikkeuksena tästä. Sisäisesti maa-ihminen kaipaa myös lujaa käyttäytymisen ja eettisen ohjeiston tuomaa lujuutta. Maa-ihminen toteuttaa itseään luontevimmin antaen muotoa materialle joko käytännöllisessä ja hyödyllisessä mielessä, tutkivassa (luonto) tai luovassa, taiteellisessa mielessä. Kykyä hallita, ohjata ja luoda systeemejä hallinnollisessa mielessä löytyy kovasti. Järki, sunnittelukyky, perusteellisuus, paneutuminen asioiden alkuperäiseen tilaan luovat edellytyksiä onnistua monissa ammateissa.

KIINALAISET MERKIT:


Löydä oma merkkisi ja elementtisi

Rotta: Rotta on kulttuurieläin, joka tulee toimeen ihmisten luomissa olosuhteissa taitavasti ja vikkelästi asioitaan toimitellen. Rotta on kiinalaisten kaupanhieroja, toimelias ja aktiivinen ihminen, joka pärjää omillaan, omaksuu erilaisia taktiikoita tilanteen mukaan ja heittäytyy riskienkin kautta kohti rikkaampaa elämää. Rotta on sosiaalinen ihminen, mutta rajaa oman yksityisyytensä tehokkaasti sen ulkopuolelle ja vaalii perhepiiriä, jossa voi käyttäytyä hallitsevasti. Rotta on aloitteellinen, ripeä toiminnassaan ja nopea sopeutuja, joka pärjää myös kriisien ja repivien tilanteiden keskellä ollen loppujen lopuksi tilanteiden hyväksikäyttäjä. Hän on psyykkisesti elinvoimainen selviytyjä, joka mielellään jättää jälkeensä runsaan lapsilauman - takuuna oman vaikutuksen jatkuvuudesta. Ihmissuhteissa Rotta on opportunisti eikä kovin uskollinen tai syvällisesti kiintyvä. Sosiaalisesti Rotta toimii usein tilanteiden mukaan ollen pelimies, nopea taktikko ja opportunisti - tartu kiinni mistä saat, solmi yhteyksiä minne pystyt, edistä asioita siellä missä voit -tyyliin. Heissä on kasautunutta kokemuksen tuomaa elämänviisautta, mutta myös diktatorista pyrkimystä sanella omat ehdot. Jyrkkyys ja ehdottomuus tunkevat toisinaan esiin hallitsevasti. Mutta useat Rotat jäävät pitkässä juoksussa yksin koska asettavat muille vallan erikoisia kriteerejä. Rotat vihaavat elämän kääntymistä kovin monimutkaiseksi ja pykäläiseksi, mutta ovat alttiita rajuillekin sielullisille muutoksille, mies- ja naisroolien vaihteluille ja kriiseille. He saarnaavat usein yksinkertaisen ja käytännössä toimivan maailmankuvan puolesta. Esim. Kuningatar Elisabeth I, Shakespeare, Mozart, Benjamin Disraeli, Arabian Lawrence, Himmler, George Wallace, George Bush Sr., Kim Il Sung, Richard Nixon, Eva Dahlgren, Kenneth Branagh, Julianne Moore, Sean Penn, UKK, Fagerholm, Sauli Niinistö, Marika Krook, Karita Mattila, Juha Ylönen, Anssi Kela.

Puhveli: Puhveli, eli Härkä on vakaa, luotettava ja uskollinen ihmistyyppi. Puhveli-ihminen ottaa elämää haltuunsa suunnitellen ja kooten voimavaroja ja menetelmiä. Hän on itseriittoinen vetäytyen omaan rauhaansa kokoamaan itseään. Hän ei muuta suuntaansa tuulien mukaan eikä ymmärrä kollektiivin tarpeita kovin hyvin. Elämä on hänelle käytännöllinen yritys, jossa realismi ja elävät aistitoiminnot ratkaisevat kuinka menestyy. Puhveli ei tunteile vaan asettaa järkisyyt sydämen edelle eikä siedä kohtauksia, dramatiikkaa tai vetistelyä. Hän seisoo tapahtumien ja muutosten keskellä muuttumatta suuresti itse. Häneen katsotaan koska hän on järkkymätön ja luja kuin vuori. Hän kokoaa arvovaltaa ja kunniaa edustaen katomamattomia perinteitä tai spirituaalisesti ikuisia arvoja ja periaatteita. Puhvelissa on syvällä sisimmässä jotain ikiaikaista, arkaaista ja siksi vaikeasti liikuteltavaa ja joskus vastaanharaavaa, jäykkää ja diktatorista oikeassaolemisen tarvetta. Maallisella tasolla hän vie eteenpäin suunnitelmiaan ja korjaa satoa pitkien aikojen kuluttua. Ihmissuhteissaan Puhveli on pitkäjänteinen ja uskollinen haluten vakauttaa elämänsä ja kärsien äkillisistä muutoksista. Suunnitteleva, rakentava, konservatiivinen ja järjestelmällinen ote näkyy kaikilla elämänalueilla. Hän pystyy toteuttamaan raskaatkin ja aikaa vievät projektit ja ohjaamaan hitaita ja organisointikykyä vaativia mänööverejä ja projekteja kunhan ne eivät ole liian abstrakteja. Tämä koskee myös henkistä ja älyllistä elämää. Esim. Henrik VIII, Napoleon, Nehru, Hitler, Jim Jones, Saddam Hussein (?), Margaret Thatcher, J.S.Bach, Charlie Chaplin, Walt Disney, Eddie Murphy, George Clooney, Meg Ryan, Akseli Gallen-Kallela, Jean Sibelius, Claes Andersson, Maija Vilkkumaa, Ruben Stiller, Jere Lehtinen, suuri osa Gimmelin porukkaa.

Tiikeri: Tiikeri on kiinalaisen eläinmaailman voimakas ja pelottava kissa. Mutta ihmistyyppinä tiikeri on ennenkaikkea dramaattisesti elämään syöksyvä uskalikko, oman minänsä varassa rohkeisiin ja päättömiin tekoihin kannustava seikkailija, dramatisoija tai uuden alueen valtaaja. Hänessä on kesytöntä voimaa ja itseluottamusta, joka tosin voi vaihdella jyrkästi elämäntilanteesta riippuen. Tiikeri on altis olemaan eri mieltä, on usein joidenkin kannalta paitsiossa ja etsii hankaluuksia ärsyttäen muita haastavalla käytöksellä ja naivilla egoismilla. Tiikeri on kilpailija ja huono häviäjä. Hän panostaa nopeisiin muutoksiin ja yllätyksiin, mutta ei ole sisäisesti aina tilanteiden tasolla vaan joutuu pelaamaan falskisti turvautuen kliseisiin tai fraaseihin. Hän antaa usein suuremman vaikutelman kuin mitä todellisuudessa on. Halua vallata itselle tilaa, merkitystä tai rakkautta, on kosolti. Tapa, millä se tehdään, ei kaikkien mielestä kestä tarkastelua. Ihmissuhteissaan hän joutuu näkemään valloitustensa vetäytyvän usein pois eikä pysyvää onnea tule helpolla. Tiikeri voi olla yhteiskunnallisesti ja ajattelutavaltaan altis kääntämään kelkkansa tai vaihtamaan asemaansa ainakin kerran radikaalisti. Asennemuutos tai suuri oivalluksen läpimurto voi tehdä hänestä kokonaan "toisen ihmisen". Elämänhalut ovat yleensä ottaen suuret, mutta äkilliset kriisit katkovat ylenpalttista itseluottamusta. Esim. Maximilian Robespierre, Simon Bolivar, Fidel Castro, Beethoven, Stalin, Charles de Gaulle, Dwight Eisenhower, Marily Monroe Hugh Hefner, Groucho Marx, Jennifer Leigh, Jodie Foster, Demi Moore, J.V. Snellman, Eino Leino, Tove Jansson, Erkki Liikanen, Saku Koivu, Andy McCoy ja Mike Monroe.

Jänis: Jänis on tärkeä kiinalaisille koska se edustaa sekä maallisia hyveitä (rauhanrakkautta) että spirituaalisia arvoja (näkökykyä). Jänis-ihminen on usein psyykkisesti monitasoinen, kompleksinen ja vaikea. Hänessä on useita kerroksia, sopeutumiskykyä, vaistonvaraista seurallisuuttakin, jonka takana hän on intensiivisesti yksinäinen ihminen tuntoineen ja kokemuksineen, joita ei ole helppo jakaa. Usein keskeiseksi sisäiseksi tehtäväksi nousee suhde ympäristöön, yhteiskuntaan, kollektiiviin, jonka luottamus olisi saatava. Jänis voi olla hyvätapainen, kohtelias ja etiketin mukaan toimiva, mutta yksityisenä ihmisenä hän voi halveksia sovinnaisuutta ja muotomenoja. Hänessä on kykyä keskittyä omiin asioihinsa ja tehtäviinsä vaikka hänen korvansa on viritetty ulkomaailman tapahtumille. Hän toimii usein ryhmässä, omaa diplomaattista suostuttelukykyä ja voi vaikuttaa henkilötasolla vahvemmin kuin virallisissa yhteyksissä. Hänessä on nokkeluutta ja nopeutta, joiden ansiosta hän sopeutuu seuraan vaikka sisäisesti pysyy erillisenä yksilönä. Ihmissuhteissaan Jänis voi turvautua muodolliseen suhteeseen, jossa on tyyneyttä ja tasaisuutta vaikkaan ei leiskuvia tunteita tai voimakasta seksuaalisuutta. Psyykkiset kyvyt voivat johtaa "sisäavaruuden" tutkimiseen tai hyvin voimakkaisiin, subjektiivisiin elämyksiin ja uskonelämän kokemiseen. Oman ympäristön, yhteiskunnan tai maan rakastaminen ja omien tunteiden ilmaiseminen ei ole vierasta. Esim. Martin Luther, Madame Blavatsky, Kuningatar Viktoria, Fidel Castro, Albert Einstein, Eva Peron, Orson Welles, Lee Harvey Oswald, Sting, Brad Pitt, Johhny Depp, Helen Hunt, Katie Winslet, Kaj Chydenius, Otto Donner, Toivo Kärki, Tapio Rautavaara, Olavi Virta, Reino Paasilinna, Iiro Seppänen, Laura Voutilainen, Matti Nykänen, Simo Frangen.

Lohikäärme: Lohikäärme on kosminen eläin, joka säteilee sähköistä energiaa, luovuutta ja uinuvia kykyjä herättävää voimaa. Lohikäärme-ihminen onkin näyttävä, voimantuntoinen ja ylpeä itsestään. Hänen on vaikea sovittautua normaaleihin mittoihin ja hän voi pyrkiä loistamaan joko aitojen lahjojensa kautta tai esiintymällä aina seurassa, jossa on huomattavin, menestynein tai kaunein jäsen. Hänessä on aitoa narsistista huomion herättämisen tarvetta. Hän haluaa näkyä ja kuulua ja ilmoittaa kovalla äänellä mitä haluaa. Hän voi koota ympärilleen hännystelijöitä, jotka pitävät huolta hänen itsetunnostaan. Hän ilmaisee itseään suoraan elämyksistään käsin ja esittää kaiken varmana. Mutta hän voi olla sisäisesti epävarma, jopa sekasortoinen ihminen, joka ei hevin tutustu itseensä paremmin ellei jokin tai joku pakota siihen. Ihmissuhteet sujuvat parhaiten jos kumppani jättäytyy taustalle tai hoitaa omat asiansa. Lohikäärme pelaa joko varman päälle hankkien puolison, joka ihailee häntä tai tukee materiaalisesti jättäen hänelle vapauden elää mieleistään elämää siitä tiliä tekemättä. Esim. Jeanne D'Arc, Martin Luther King, Marlene Dietrich, Che Guevara, Francois Mitterand, Francisco Franco, Picasso, Ariel Sharon, Vladimir Putin, Salvador Dali, John Lennon, Sandra Bullock, Nicholas Cage, Russell Crowe, Keanu Reeves, Jaakko Lassila, M.A.Numminen, Paavo Lipponen, Gösta Sundqvist, Topi Sorsakoski, Ville Valo.

Käärme: Käärme on myös kiinalaisille salaperäinen eläin. Käärme-ihminen toimii ilman suurta hälyä, mutta vaikuttaa ympäristöönsä silti voimakkaasti, herättää odotuksia, uteliaisuutta ja mielenkiintoa - ehkä myös oudoksuntaa. Hän rajaa elämänsä mielenkiintoisten ja syvällisten asioiden ja ihmisten ympärille, hylkää turhuutta ja keskittyy ja syventyy. Hänessä on luontaista tarvetta pohtia asioiden olemusta, ihmiselämän tarkoitusta ja uskon tarjoamaa lohdutusta. Hänen mielensä on analyyttinen ja kykyä aukaista uusia ajatuksen uria on myös tarjolla. Hän on intensiivinen joskin kapea-alainen, tunteissaan hautova ja omistava, jossain määrin ehdottomuuksien ystävä. Hän kätkee itseään ja rajoittaa ulkokohtaista toimintaansa. Hän on sisäinen elitisti tai tavallisten asioiden ulkopuolinen, outsider, joka tietää, tuntee ja tulkitsee elämää. Käärme voi olla kavala, kostonhimoinen kun hänen tunteitaan on loukattu. Käärme on seksuaalinen ihmissuhteissaan eikä voi aina välttää äärimmäisyyksiä, mustasukkaisuutta tai suurta intohimoa, joka kohdistuu vääriin ihmisiin. Sosiaalinen Käärme on taktikko, joka laittaa voimavaransa peliin silloin kun kriisit tai muutokset ravistelevat yhteiskuntaa ja nousee usein vaikuttajaksi kovien aikojen vanavedessä, mutta hän voi joutua samojen muutosten uhriksi. Käärme tietää milloin salaiset kehityskulut kulminoituvat ja iskee silloin. Myös tarkkuutta ja älyllistä tai epäkohtia osoittelevaa kaivelemisen kykyä löytyy. Esim. Charles Darwin, Abraham Lincoln, Edgar Allan Poe, Mahatma Gandhi, Mao Tse Tung, John Kennedy, Jacqueline Onassis, Indira Gandhi, Jasser Arafat, Tony Blair, Brooke Shields, Elisabeth Hurley, Adolf Ehrnrooth, Jorma Hynninen, Asko Parpola, Hjallis Harkimo, Paavo Berglund, Esa Saarinen, Arja Koriseva, Jari Sillanpää, Lola Odusoga.

Hevonen: Hevonen edustaa kiinalaisille villiä ja vapaata energiaa. Hevosella on runsaasti elinvoimaa, joka pursuilee hänen olemuksestaan. Ihmistyyppinä Hevonen on vapautta rakastava ja jonkun verran originelli. Hän haluaa hätkähdyttää ihmisiä ja voi nauttia pienestä souvaamisesta. Hänessä on lyhytjänteistä intoilua, touhukkuutta ja pyrähdyksiä eteenpäin, mutta hän ei jaksa puurtaa asioiden parissa kauan. Hän etsii virkistystä sosiaalisesta elämästä ja voi olla hyvin suosittu ja pidetty. Hän elää varsin vapaasti ja suvaitsevaisesti kooten runsaasti ihmissuhteita ja rakkausjuttuja. Hänessä on ripaus boheemia eikä häntä ole helppo kesyttää kokonaan. Hevonen voi muuttaa suuntaansa melko nopeasti ja siksi elämänmuutokset katkovat hänen hyppelehtivää elämäänsä. Hevonen on vaistonvarainen sekä biologisen luontonsa että sosiaalisten vaistojensa kannalta. Hän seuraa sokeasti vaistojaan ja voi joutua kiihkeisiin ja vaarallisiin tilanteisiin sen vuoksi. Vetoa äärimmäisyyksiin on joskus liikaakin. Erityisesti ihmissuhteet ja erotiikka voivat olla rajujen purkausten alueena vaikka merkki sinänsä ei ole vaistonvaraisesti seksuaalinen. Hevonen bluffaa, voi kehittyä narsistiseksi, eikä ole aina itsensä paras tuntija eikä syvenny itseensä. Hän voi näytellä rooleja, elää suoritellen asioita, jotka peittävät alleen jotain tärkeää. Esim. Rembrandt, Chopin, V.I.Lenin, F.D. Roosevelt, Nicolai Ceaucescu, Leonid Breznev, Boris Jeltsin, Muammar Qaddafi, Mike Tyson, Sean Connery, Paul McCartney, Rowan Atkinson, Berry Halle, Audrey Tautou, Mijail Mijailovic, J.K. Paasikivi, Wäinö Aaltonen, Ruben Oskar Auervaara, Kalevi Sorsa, Spede Pasanen, Jorma Panula, Jouko Turkka, Danny Lipsanen, Jyrki Hämäläinen, Hannu Karpo, Arto Paasilinna.

Vuohi: Vuohi on kiinalaisille eläin, joka tyynesti sietää elämän kärsimyksiä ja silti osaa nauttia kauniista asioista. Vuohi-ihminen on syvästi tunteva, toisista välittävä ja myötäelävä. Hän joutuu usein riippuvuussuhteisiin lähimmäistensä kanssa ja kehittyy empaattiseksi, mutta myös ylihuolestuneeksi. Hän pelkää hieman elämää ja voi elää varjostettua tai liioitellun turvallista elämää. Vuohi voi kärsiä elämässä tai olla traagisten elämänmuutosten pyörteissä. Hänellä voi olla pitkäaikaisia alemmuuden kausia, mutta myös sitkeää yritystä säilyttää tasapaino luovien harrastusten kautta. Hän pitää usein sisimmässään tärkeimmät kokemuksensa, mutta voi sirotella kokemiaan vääryyksiä puheisiin muistuttaen näin lähimmäisiä heidän puutteistaan. Lievä marttyyrikompleksi voi lähteä kehittymään näistä aineksista. Usein hän on hyvin siivo ja kunnollinen, moraalinen ja vanhanaikaisella tavalla luotettava tai muumioitunut. Myös ihmissuhteissaan Vuohi kaipaa turvallisuutta ja voi alistua vahvempitahtoiselle kumppanille. Usein vuohi haluaa ihailla rakastettuaan ja nostaa hänet jalustalle. Kuitenkin Vuohessa on kunnianhimoa, joka voi kohdistua asuinseutuun, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vuohen sanomassa on usein avoin tai piilevä tarve nostaa esiin omaa perinnettä ja menneiden sukupolvien saavutuksia ja luoda vakaa historiallinen lenkki menneeseen. Takertumisesta historiaan tai johonkin hokemaan tai kliseisiin voi olla seurauksena halua puolustella omia tekoja vedoten kunniakkaisiin perinteisiin. Esim. Michelangelo, Jesse James, Mussolini, Margot Fonteyn, John Wayne, Ian Smith, Laurence Olivier, Mihail Gorbatshov, Pamela Andersson, Julia Roberts, Nicole Kidman, Jennifer Love Hewitt, Toivo Kuula, Kim Borg, John Vikström, Silja Rantanen, Anne Pohtamo, Matti Vanhanen, Pelle Miljoona.

Apina: Apinassa kiinalaiset näkevät eläimen, jonka vilkkaus ja liikkumiskyky tekevät siitä ihmisen kaltaisen. Apina-tyyppi on juuri omien aivoitustensa ja päähänpistojensa varassa elävä ihminen. Hän tuottaa runsaasti ideoita, ajatuksia ja suunnitelmia ja heittää niitä elämän peliin sumeilematta. Apina pelaa, keikaroi joskus älyllään tai snobbailee uutuuksilla. Hän on notkea sanojen ja käsitteiden akrobaatti, joka voi vieraantua todellisista tunteistaan tai kokemuksistaan. Hän voi esittää hauskaa ja kivaa ihmistä jotta saisi tukijoita tai suosijoita. Hän osaa juonitella, imarrella ja pitää puoliaan elämäntaistelussa. Harvoin hän on ymmällä tai alamaissa. Hän korostaa elämän runsaita, positiivisa puolia ja omaa runsaan varaston kaskuja ja juttuja, joita levittelee lieventämään tilanteiden vakavuutta. Samalla hänellä on taipumus opettaa muita tai osoittaa ylemmyyttään mielipiteiden tai älyllisten mittelöjen tasolla. Ihmissuhteissaan Apina on taipuvainen ylenemään valitsemalla kumppanin, joka tuo statusta tai sitten hän vaihtaa rivakasti kumppania. Esim. Julius Caesar, Leonardo da Vinci, John Milton, Paul Gauquin, Charles Dickens, Federico Fellini, George Bush Jr., Gillian Andersson, Lucy Lawless, Kylie Minogue, Anna Kournikova, Mika Waltari, Väinö Linna, Kari Suomalainen, Antti Tuuri, Arto Melleri, Pate Mustajärvi, J.Karjalainen.

Kukko: Kukko on korea ja näyttöhaluinen eläin. Kukko-tyyppi nousee mielellään oman yhteisönsä silmäätekevien joukkoon tai etsiytyy sellaisten pariin voidakseen hyötyä heistä. Hän on itsetietoinen ja arvostelee elämää ja ihmisiä joidenkin omien muodollisten, joskus ulkoisten, mittapuidensa mukaan - olivatpa ne käytännöllisiä, esteettisiä tai sosiaalisia mittareita. Hän voi elää kaksinaisesti uneksien suurista tehtävistä tai mahdollisuuksista vaikuttaa, mutta sisäisesti hän kokee olevansa olosuhteiden orja tai merkityksettömän roolin uhri. Hän kaipaa tunnustusta ja saattaa etsiä rakkautta koomisella tavalla puristamalla läheisiltä ihmisiltä arvostusta ja kehuja. Kukossa on koreilunhalua ja tarvetta esitellä itseään ja päästä "piireihin". Hän voi kehittää ulkoisia ja sisäisiä keinojaan tulla yhteisönsä arvostetuksi jäseneksi. Temperamenttia ja halua haastaa ja väitellä löytyy monista kukoista. Rakkaudessa Kukko on omistautunut, mutta vaativa ja joskus alistava. Voimakas vanhempi-sitoumus voi ehkäistä täyttä kypsyyden ja itsenäisyyden saavuttamista. Sosiaalinen ylemmyys tai näkyvyys pitäisi jollain keinolla saavuttaa - muuten Kukko jää alemmuudentuntoiseksi. Sosiaalisesti Kukko voi olla sekä systeemin pönkittäjä että edustaja, mutta ääritapauksessa kapinallinen, laitapuolinen ja kumouksellinen julistaja, jonka teot kuitenkin vahvistavat viime kädessä perinnäisiä arvoja. Esim. Keisari Nero, Richard Wagner, Göbbels, Clyde Barrow, Bin Laden, Prinssi Philip, Elton John, Catherine Zeta-Jones, P.E.Svinhufvud, Tarmo Manni, Laila Pullinen, Jörn Donner, Katri-Helena, Helena Lindgren, Ismo Alanko, Hanna Pakarinen.

Koira: Koira on uskollinen ja omistautunut eläin, jolla on likeinen suhde isäntäänsä. Isäntä on usein koira-tyypille aatemaailma tai omaksuttu vakaumus. Koira-ihminen elää ihanteellisessa maailmassa, jonka hän haluaisi välittää myös muille. Hän on maailmanparantaja, uudistaja ja ihmisystävä ilman suurta henkilökohtaista tunne-elämää. Hän tajuaa hyvin massojen ja joukkojen tarpeita ja voi kehittyä jonkun asian edustajaksi, puhujaksi, poliitikoksi tai jonkun pienen piirin vetäjäksi. Hänessä elää vahva totuudenrakkaus ja hän on varsin kriittinen ympäröivää maailmaa kohtaan, jonka puutteet hän näkee selvään. Ihmisenä hän voi olla kulmikas ja kömpelö, mutta oman asiansa hehkuttamana karismaattinen ja esimerkillinen tai gurumainen ja suosiota kaltaisiltaan kalasteleva. Hänellä voi olla laaja arvostava ystäväpiiri, joka tukee häntä ja jota hän kannustaa. Ihmissuhteissaan Koira on sitoutumaton, mutta pysyvässä liitossa uskollinen, toverillinen ja kaipaa aktiivista keskustelukumppania ja henkistä suhdetta, jossa tasa-arvoinen asioiden ja arvojen jakaminen on kulmakivenä. Esim. Voltaire, Winston Churchill, Äiti Theresa, Shirley McLaine, Elvis Presley, Charles Manson, Cher, Sylvester Stallone, Madonna, Sharon Stone, Michelle Pfeiffer, Uma Thurman, Jennifer Lopez, Alvar Aalto, Erkki Tuomioja, Paavo Väyrynen, Mirja Pyykkö, Teemu Selänne, Magnus Lindberg, Linda Lampenius.

Sika: Sika ei ole kiinalaisten mielestä siivoton mutapainin mestari vaan nautinnollinen ja hyväsydäminen materialisti. Hän uskoo ennenkaikkea vatsansa vetovoimaan ja voi yrittää koota maallista mammonaa runsaasti tyydyttääkseen voimakkaita aistillisia tarpeitaan. Sika elää sopuisasti ottaen ja antaen tasapuolisesti tai kirjaa pitämättä. Hän on tunteellinen ja kaipaa toisen ihmisen läheisyyttä. Hän voi ummistaa silmänsä läheisten virheille ja joutuu usein jonkinlaisen hyväksikäytön kohteeksi. Nautintojen tähden hän tienaa kosolti rahaa ja voi myös sortua liioittelemaan tarpeitaan tai ääritapauksissa uhrautumaan muiden puolesta - tai uhraa despoottina muita jos kehitys on käänteistä. Häntä kiinnostaa myös jokin tavaton kuten mahdollisuus voittaa rahaa tai saada tukea muuten, menestyä onnenpotkujen avulla tai nousta esiin ilman omia ponnistuksia. Hänessä on vahva lapsi-minä, joka pursuilee ulospäin leikillisyytenä ja haluna pilailla vakavien asioiden ja ihmisten kustannuksella. Hän on usein perhekeskeinen ihminen, joka viihtyy intiimissä pienessä piirissä, ryhmässä ja läheisten ihmisten luomassa lämmössä. Tunnetasolla hän on kiinnipitävä ja jossain määrin perinteinen vaikka joutuu usein toteamaan maailmanmenon vieraannuttavan läheisiä ihmisiä toisistaan. Kuten sukulaiseläimensä, Jänis ja Vuohi, myös Sika on vahvasti intuitiivisesti universumissa kiinni ja siksi psyykkiset kokemukset ja mystinen kokonaisnäkemys määräävät paljon henkilökohtaisesta maailmankuvasta. Esim. Albert Schweitzer, C.G.Jung, Ernest Hemingway, Josef Mengele, Alfred Hitchcock, Ronald Reagan, Woody Allen, Val Kilmer, Emma Thompson, Paavo Nurmi, Mauno Koivisto, Hector, Badding Somerjoki, Remu Aaltonen, Renny Harlin, Aku ja Martti Syrjä, Ville Pusa, Maria Lund.

 

MERKKIEN VASTINEET

Ei ole helppo vertailla länsimaista ja kiinalaista astrologiaa koska myös tapa mitata vuodenaikojen vaihtelua on erilainen. Samoin kalenterit poikkeavat toisistaan suuresti. Siksi jos ajattelemme kiinalaisia kuunkierrosta syntyneitä merkkejä, ne eivät tarkoin vastaa vuodenaikoja eikä meidän aurinkoeläinradan merkkejä. Mutta seuraavassa vastineet osapuilleen:

Rotta = Jousimies = Joulukuu
Puhveli = Kauris = Tammikuu
Tiikeri = Vesimies = Helmikuu
Jänis = Kalat = Maaliskuu
Lohikäärme = Oinas = Huhtikuu
Käärme = Härkä = Toukokuu
Hevonen = Kaksonen = Kesäkuu
Vuohi = Rapu = Heinäkuu
Apina = Leijona = Elokuu
Kukko = Neitsyt = Syyskuu
Koira = Vaaka = Lokakuu
Sika = Skorpioni = Marraskuu

 

TUNTIHALLITSIJA

Kehittynyt kiinalainen astrologia jakaa vuoden, kuukaudet ja vuorokauden oksiin ja haaroihin. Kuukausien ja vuorokausien jako on hankala ymmärtää ja siihen tarvitaan monimutkaisia kaavioita. Vuorokauden jako on hyvin yksinkertainen. Länsimaisesta astrologista kiinalaisen astrologian kiinteä tuntihallitsija tuntuu oudolta. Mutta se perustuu yllä mainittuun tapaan jakaa vuosi 12 maalliseen haaraan. Myös vuorokausi - pienin kosminen yksikkö - voidaan jakaa 12 kahden tunnin maalliseen haaraan. Haarojen nimet ovat samat kuin vuotuismerkkien. Tuntihallitsijaa voi pitää jonkinlaisena vastineena länsimaisen astrologian nousevalle merkille. Mutta koska se on kiinteä, siihen eivät vaikuta muut kosmiset yksiköt kuten kuukausi. Länsimaisessa astrologiassa klo 06 syntynyt voi olla nousumerkiltään mikä tahansa kahdestatoista riippuen vuodenajasta. Waltersin mukaan kiinalainen tuntimerkki viittaa "sivupersoonaan", joka pyrkii ihmisestä esiin. Tuntihallitsija on toisin sanoen ihmisen alter ego. Vuotuismerkit taas osoittavat ihmisestä jotain hyvin oleellista ja pysyvää. Kiinalaiset aloittavat vuorokautensa edellisen vuorokauden viimeisestä tunnista eli klo 23:sta. Siten tuntihallitsijat ovat seuraaavat:

Keskiyön tunti 23-01= Rotta
Kukonlaulua edeltävä tunti 01-03= Puhveli
Ennen aamunkoittoa 03-05= Tiikeri
Auringonnousun tunti 05-07= Jänis
Ruoka-ajan tunti 07-09= Lohikäärme
Ennen keskipäivää 09-11= Käärme
Keskipäivän tunti 11-13= Hevonen
Auringonlasku alkaa 13-15= Vuohi
Iltapäivän tunti 15-17= Apina
Auringonlaskun tunti 17-19= Kukko
Iltaruskon tunti 19-21= Koira
Levon tunti 21-23= SikaMutta ei tässäkään ole vielä kuin alkupaloiksi. Perinteinen kiinalainen metafysikka jakaa maailman kaikki ilmenneet asiat kahtia, on olemassa maskuliininen puoli todellisuutta, Yang ja feminiinen puolisko, Ying. Alussa oli yksi, joka jakautui kahdeksi ja kahdesta syntyi kymmenentuhatta oliota - kuten taolaisissa teksteissä kuvataan. Perusjakautuma Yangin ja Yingin tai Janin ja Jinin välillä ei merkitse erottelua sukupuoliin. Se kuvaa laadullista jakautumista, jossa ihmisetkin saavat joko aktiivisen, toimeliaan, energisen, ilmeisen ja suoraviivaisen toimintamallin (Yang) tai passiivisemmen, ilmeisellä tasolla vähemmän aktiivisen, energisen, kätkevän ja tuntevan laadun (Ying). Jokainen vuotuismerkki jakautuu näihin kahteen laadulliseen puoliskoon myös. Silläkin on merkitystä kiinalaisen astrologian tulkinnan kannalta. Sopivan vuosimerkin hallitsijan ja elementin kanssa, esim. Hevosen ja tulen elementin yhteydessä, vahva Yang-painotus tuo lisää mahdollisuutta, että tänä vuonna syntyneet edustavat Hevosen kaikkein rajuinta ja samalla jo riskialtista sävytystä. Pane siis mieleen oletko syntynyt Yang- vai Ying -vuotena.

Otetaan yksi lyhyt esimerkki: rakastettu ja vihattu Urho Kekkonen. Hän syntyi 3.9.1900 ja seuraavan sivun hakukone antaa vuosimerkiksi Rotan ja elementiksi tulee metalli. Entisen presidentin adjutantti oli antanut aikanaan UKK:n kellonajaksi klo 10 aamupäivällä. Alter ego, sivupersoona on Käärme. Näistä kolmestä tekijästä saadaan jo melkoinen intuitiivisesti työstettävä persoonallisuuden kuva. Vuosimerkki Rotta viittaa alituisesti aktiiviseen opportunistiin, joka tarttuu käsillä oleviin tehtäviin innokkaasti ja etsii aina uusia reittejä ja kanavia laajentaakseen vaikutustaan. Särmikkäänä, joskus jyrkkänä hän jakaa ja saa kritiikkiä. Elementti metalli on kovin elementti ja yhdistettynä Rottaan, se merkitsee kovapäistä uskalikkoa, kunnianhimoista vaikuttajaa, joka pysyen uskollisena lähinnä itselleen, pyrkii asia kerrallaan pääsemään eteenpäin raivaten tietään ja edistäen pyrkimyksiään sosiaalisella vaistollaan. Alter ego, perusvaikutusten takaa tuleva persoona, on taas käärmemäisen ovela, taktinen ihminen, strategi, joka suunnittelee manööverejä, hahmottaa kokonaistilannetta, etsii sopivia kumppaneita, hyökkää, valloittaa, tekee traumaattisia ratkaisuja ja juonittelee ja mitätöi muita ihmisiä tarpeen tullen päästäkseen maaliinsa.


KIINALAISET VUOTUISMERKIT JA ELEMENTIT A.D. 250-2089

merkki: ROTTA

metalli

280 340 400 460 520 580 640 700 760 820 880 940 1000 1060 1120 1180 1240 1300 1360 1420 1480 1540 1600 1660 1720 1780 1840 1900 1960 2020 2080

vesi

292 352 412 472 532 592 652 712 772 832 892 952 1112 1172 1232 1292 1252 1312 1372 1432 1492 1552 1612 1672 1732 1792 1852 1912 1972 2032

puu

304 364 424 484 544 604 664 724 784 844 904 964 1024 1084 1144 1204 1264 1324 1384 1444 1504 1564 1624 1684 1744 1804 1864 1924 1984 2044

tuli

316 376 436 496 556 616 676 736 796 856 916 976 1036 1096 1156 1216 1276 1336 1396 1456 1516 1576 1636 1698 1756 1816 1876 1936 1996 2056

maa

328 388 448 508 568 628 688 748 808 868 928 988 1048 1108 1168 1228 1288 1348 1408 1468 1528 1588 1648 1708 1768 1828 1888 1948 2008 2068

merkki: PUHVELI

metalli

281 341 401 461 521 581 641 701 761 821 881 941 1001 1061 1121 1181 1241 1301 1361 1421 1481 1541 1601 1661 1721 1781 1841 1901 1961 2021 2081

vesi

293 353 413 473 533 593 653 713 773 833 893 953 1013 1073 1133 1193 1253 1313 1373 1433 1493 1553 1613 1673 1733 1793 1853 1913 1973 2033

puu

305 365 425 485 545 605 665 725 785 845 905 965 1025 1085 1145 1205 1265 1325 1385 1445 1505 1565 1625 1685 1745 1805 1865 1925 1985 2045

tuli

317 377 437 497 557 617 677 737 797 857 917 977 1037 1097 1157 1217 1277 1337 1397 1457 1517 1577 1637 1697 1757 1817 1877 1937 1997 2057

maa

329 389 449 509 569 629 689 749 809 869 829 989 1049 1109 1169 1229 1289 1349 1409 1469 1529 1589 1649 1709 1769 1829 1889 1949 2009 2069

merkki: TIIKERI

metalli

270 330 390 450 510 570 630 690 750 810 870 930 990 1050 1110 1170 1230 1290 1350 1410 1470 1530 1590 1650 1710 1770 1830 1890 1950 2010 2070

vesi

302 362 422 482 542 602 662 722 782 842 902 962 1022 1082 1142 1202 1262 1302 1362 1422 1482 1542 1602 1662 1722 1782 1842 1902 1962 2022 2082

puu

294 354 414 474 534 594 654 714 774 834 894 954 1014 1074 1134 1194 1254 1314 1374 1434 1494 1554 1614 1674 1734 1794 1854 1914 1974 2034

tuli

306 366 426 486 546 606 666 726 786 846 906 966 1026 1086 1146 1206 1266 1326 1386 1446 1506 1566 1626 1686 1746 1806 1866 1926 1986 2046

maa

318 378 438 498 558 618 678 738 798 858 918 978 1038 1098 1158 1218 1278 1338 1398 1458 1518 1578 1638 1698 1758 1818 1878 1938 1998 2058

merkki: JÄNIS

metalli

271 331 391 451 511 571 631 691 751 811 871 931 991 1051 1111 1171 1231 1291 1351 1411 1471 1531 1591 1651 1711 1771 1831 1891 1951 2011 2071

vesi

283 343 403 463 523 583 643 703 763 823 883 943 1003 1063 1123 1183 1243 1303 1363 1423 1483 1543 1603 1663 1723 1783 1843 1903 1963 2023 2083

puu

295 355 415 475 535 595 655 715 775 835 895 955 1015 1075 1135 1195 1255 1315 1375 1435 1495 1555 1615 1675 1735 1795 1855 1915 1975 2035

tuli

307 367 427 487 547 607 667 727 787 847 907 967 1027 1087 1147 1207 1267 1327 1387 1447 1507 1567 1627 1687 1747 1807 1867 1927 1987 2047

maa

319 379 439 499 559 619 679 739 799 859 919 979 1039 1099 1159 1219 1279 1339 1399 1459 1519 1579 1639 1699 1759 1819 1879 1939 1999 2059

merkki: LOHIKÄÄRME

metalli

260 320 380 440 500 560 620 680 740 800 860 920 980 1040 1100 1160 1220 1280 1340 1400 1460 1520 1580 1640 1700 1760 1820 1880 1940 2000 2060

vesi

272 332 392 452 512 572 632 692 752 812 872 932 992 1052 1112 1172 1232 1292 1352 1412 1472 1532 1592 1652 1712 1772 1832 1892 1952 2012 2072

puu

284 344 404 464 524 584 644 704 764 824 884 944 1004 1064 1124 1184 1244 1304 1364 1424 1484 1544 1604 1664 1724 1784 1844 1904 1964 2024 2084

tuli

296 356 416 476 536 596 656 716 776 836 896 956 1016 1076 1136 1196 1256 1316 1376 1436 1496 1556 1616 1676 1736 1796 1856 1916 1976 2036

maa

308 368 428 488 548 608 668 728 788 848 908 968 1028 1088 1148 1208 1268 1328 1388 1448 1508 1568 1628 1688 1748 1808 1868 1928 1988 2048

merkki: KÄÄRME

metalli

261 321 381 441 501 561 621 681 741 801 861 921 981 1041 1101 1161 1221 1281 1341 1401 1461 1521 1581 1641 1701 1761 1821 1881 1941 2001 2061

vesi

273 333 393 453 513 573 633 693 753 813 873 933 993 1053 1113 1173 1233 1293 1353 1413 1473 1533 1593 1653 1713 1773 1833 1893 1953 2013 2073

puu

285 345 405 465 525 585 645 705 765 825 885 945 1005 1065 1125 1185 1245 1305 1365 1425 1485 1545 1605 1665 1725 1785 1845 1905 1965 2025 2085

tuli

297 357 417 477 537 597 657 717 777 837 897 957 1017 1077 1137 1197 1257 1317 1377 1437 1497 1557 1617 1677 1737 1797 1857 1917 1977 2037

maa

309 369 429 489 549 609 669 729 789 849 909 969 1029 1089 1149 1209 1269 1329 1389 1449 1509 1569 1629 1689 1749 1809 1869 1929 1989 2049

merkki: HEVONEN

metalli

250 310 370 430 490 550 610 670 730 790 850 910 970 1030 1090 1150 1210 1270 1330 1390 1450 1510 1570 1630 1690 1750 1810 1870 1930 1990 2050

vesi

262 322 382 442 502 562 622 682 742 802 862 922 982 1042 1102 1162 1222 1282 1342 1402 1462 1522 1582 1642 1702 1762 1822 1882 1942 2002 2062

puu

274 334 394 454 514 574 634 694 754 814 874 934 994 1054 1114 1174 1234 1294 1354 1414 1474 1534 1594 1654 1714 1774 1834 1894 1954 2014 2074

tuli

286 346 406 466 526 586 646 706 766 826 886 946 1006 1066 1126 1186 1246 1306 1366 1426 1486 1546 1606 1666 1726 1786 1846 1906 1966 2026 2086

maa

298 358 418 478 538 598 658 718 778 838 898 958 1018 1078 1138 1198 1258 1318 1378 1438 1498 1558 1618 1678 1738 1798 1858 1918 1978 2038

merkki: VUOHI

metalli

251 311 371 431 491 551 611 671 731 791 851 911 971 1031 1091 1151 1211 1271 1331 1391 1451 1511 1571 1631 1691 1751 1811 1871 1931 1991 2051

vesi

263 323 383 443 503 563 623 683 743 803 863 923 983 1043 1103 1163 1223 1283 1343 1403 1463 1523 1583 1643 1703 1763 1823 1883 1943 2003 2063

puu

275 335 395 455 515 575 635 695 755 815 875 935 995 1055 1115 1175 1235 1295 1355 1415 1475 1535 1595 1655 1715 1775 1835 1895 1955 2015 2075

tuli

287 347 407 467 527 587 647 707 767 827 887 947 1007 1067 1127 1187 1247 1307 1367 1427 1487 1547 1607 1667 1727 1787 1847 1907 1967 2027 2087

maa

299 359 419 479 539 599 659 719 779 839 899 959 1019 1079 1139 1199 1259 1319 1379 1439 1499 1559 1619 1679 1739 1799 1859 1919 1979 2039

merkki: APINA

metalli

300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040

vesi

312 372 432 492 552 612 672 732 792 852 912 972 1032 1092 1152 1212 1272 1332 1392 1452 1512 1572 1632 1692 1752 1812 1872 1932 1992 2052

puu

324 384 444 504 564 624 684 744 804 864 924 984 1044 1104 1164 1224 1284 1344 1404 1464 1524 1584 1644 1704 1764 1824 1884 1944 2004 2064

tuli

336 396 456 516 576 636 696 756 816 876 936 996 1056 1116 1176 1236 1296 1356 1416 1476 1536 1596 1656 1716 1776 1836 1896 1956 2016 2076

maa

348 408 468 528 588 648 708 768 828 888 948 1008 1068 1128 1188 1248 1308 1368 1428 1488 1548 1608 1668 1728 1788 1848 1908 1968 2028 2088

merkki: KUKKO

metalli

301 361 421 481 541 601 661 721 781 841 901 961 1021 1081 1141 1201 1261 1321 1381 1441 1501 1561 1621 1681 1741 1801 1861 1921 1981 2041

vesi

313 373 433 493 553 613 673 733 793 853 913 973 1033 1093 1153 1213 1273 1333 1393 1453 1513 1573 1633 1693 1753 1813 1873 1933 1993 2053

puu

325 385 445 505 565 625 685 745 805 865 925 985 1045 1105 1165 1225 1285 1345 1405 1465 1525 1585 1645 1705 1765 1825 1885 1945 2005 2065

tuli

337 397 457 517 577 637 697 757 817 877 937 997 1057 1117 1177 1237 1297 1357 1417 1477 1537 1597 1657 1717 1777 1837 1897 1957 2017 2077

maa

349 409 469 529 589 649 709 769 829 889 949 1009 1069 1129 1189 1249 1309 1369 1429 1489 1549 1609 1669 1729 1789 1849 1909 1969 2029 2089

merkki: KOIRA

metalli

290 350 410 470 530 590 650 710 770 830 890 950 1010 1070 1130 1190 1250 1310 1370 1430 1490 1550 1610 1670 1730 1790 1850 1910 1970 2030

vesi

302 362 422 482 542 602 662 712 772 832 902 962 1022 1082 1142 1202 1262 1322 1382 1442 1502 1562 1622 1682 1742 1802 1862 1922 1982 2042

puu

314 374 434 494 554 614 674 734 794 854 914 974 1034 1094 1154 1214 1274 1334 1394 1454 1514 1574 1634 1694 1754 1814 1874 1934 1994 2054

tuli

326 386 446 506 566 626 686 746 806 866 926 986 1046 1106 1166 1226 1286 1346 1406 1466 1526 1586 1646 1706 1766 1826 1886 1946 2006 2066

maa

338 398 458 518 578 638 698 758 818 878 938 998 1058 1118 1178 1238 1298 1358 1418 1478 1538 1598 1658 1718 1778 1838 1898 1958 2018 2078

merkki: SIKA

metalli

291 351 411 471 531 591 651 711 771 831 891 951 1011 1071 1131 1191 1251 1311 1371 1431 1491 1551 1611 1671 1731 1791 1851 1911 1971 2031

vesi

303 363 423 483 543 603 663 723 783 843 903 963 1023 1083 1143 1203 1263 1323 1283 1443 1503 1563 1623 1683 1743 1803 1863 1923 1983 2043

puu

315 375 435 495 555 615 675 735 795 855 915 975 1035 1095 1155 1215 1275 1335 1395 1455 1515 1575 1635 1695 1755 1815 1875 1935 1995 2055

tuli

327 387 447 507 567 627 687 747 807 867 927 987 1047 1107 1167 1227 1287 1347 1407 1467 1527 1587 1647 1707 1767 1827 1887 1947 2007 2067

maa

339 399 459 519 579 639 699 759 819 879 939 999 1059 1119 1179 1239 1299 1359 1419 1479 1539 1599 1659 1719 1779 1839 1899 1959 2019 2079

 

UUSIKUU TAMMI-HELMIKUUSSA - KIINALAINEN UUSIVUOSI

Kaikkein yksinkertaisin tapa löytää uudenkuun päivämäärä tammi-helmikuussa kunkin vuoden alussa perustuu ns. metoniseen jaksoon. Metoninen jakso on 19 vuotta, jonka kuluessa Kuun solmut tekevät yhden kierroksen eläinradan ympäri ja Kuu on samoina päivinä suunnilleen samoissa asteissa eläinrataa. Kiinalaisen uudenvuoden alun, eli talvipäivänseisausta seuraavan toisen uudenkuun, voi löytää melko luotettavasti seuraavasta taulukosta (vuorokauden virhe on mahdollinen - jos rajatpaus, tarkista muualta netistä). Kiinalaisten uusivuosi osuu käytännössä 19.1.-19.2 väliseen ajankohtaan. Näin siksi, että talvipäivän seisaus on keskimäärin 21.12. ja jos uusikuu osuu sille päivälle, seuraavan uusikuu on 19.1. Jos uusikuu on nippa nappa juuri mennyt kun talvipäivänseisaus on, siirtyy toinen uusikuu sen jälkeen helmikuun 19. päivään. Uusivuosi Kiinassa alunperin ja nykyäänkin on myös kevätjuhlan aika. Taulukko kattaa vuodet 1900-2020, mutta sitä on helppo jatkaa molempiin suuntiin:

1900-1919-1938-1957-1976-1995 = 31.01
1901-1920-1939-1958-1977-1996 = 19.02
1902-1921-1940-1959-1978-1997 = 08.02
1903-1922-1941-1960-1979-1998 = 29.01
1904-1923-1942-1961-1980-1999 = 16.02
1905-1924-1943-1962-1981-2000 = 05.02
1906-1925-1944-1963-1982-2001 = 24.01
1907-1926-1945-1964-1983-2002 = 13.02
1908-1927-1946-1965-1984-2003 = 02.02
1909-1928-1947-1966-1985-2004 = 22.01
1910-1929-1948-1967-1986-2005 = 10.02
1911-1930-1949-1968-1987-2006 = 30.01
1912-1931-1950-1969-1988-2007 = 17.02
1913-1932-1951-1970-1989-2008 = 06.02
1914-1933-1952-1971-1990-2009 = 26.01
1915-1934-1953-1972-1991-2010 = 14.02
1916-1935-1954-1973-1992-2011 = 03.02
1917-1936-1955-1974-1993-2012 = 23.01
1918-1937-1956-1975-1994-2013 = 11.02
1919-1938-1957-1976-1995-2014 = 28.01
1920-1939-1958-1977-1996-2015 = 16.02
1921-1940-1959-1978-1997-2016 = 06.02
1922-1941-1960-1979-1998-2017 = 28.01
1923-1942-1961-1980-1999-2018 = 13.02
1924-1943-1962-1981-2000-2019 = 02.02
1925-1944-1963-1982-2001-2020 = 24.01

 KIRJALLISUUTTA

Melkein joka vuosi joku suomalainen kustannustalo lykkää markkinoille "kiinalaisen horoskooppikirjan", koska kiinalainen astrologia merkkitasolla on harmitonta ja viihdyttävää. Siksi suomenkielinen kirjallisuus on surkealla tasolla. Pientä parannusta tietää esim. Anja Banksin ja Angela Neumann-Kunzin kirja Kiinalaisen astrologian salat (2009). Ainoastaan Waltersin kirja tarjoaa mahdollisuuden tutustua kokonaisvaltaiseen kiinalaiseen astrologiaan taulukoineen.

Crawford E.A. & Kennedy, Teresa: Itämaisen astrologian salat. Karisto, Hämeenlinna, 1993.

Fantoni, Barry: Kiinalainen horoskooppi. Karisto, Hämeenlinna, 1992.

Itämainen horoskooppi (toim.) Riitta Immonen. Karisto, Hämeenlinna, 1987.

Kiinalainen astrologia, Tuikku Ljungberg. Unio Mystica, 2005.

Somerville, Neil: Kiinalainen horoskooppi. Gummerus, Jyväskylä, 1988.

Walters, Derek: Ming Su, kiinalaista astrologiaa. Otava, painettu Italiassa, 1988.


Jos aikoo perehtyä paremmin kiinalaiseen astrologiaan, englanniksi löytyy runsaasti kirjallisuutta, mm.

Kermadec, Jean-Michel Huon de: The Way to Chinese Astrology - The Four Pillars of Destiny. Unwin, 1983.

Lau, Theodora: Handbook of Chinese Horoscopes. Harper & Row, New York, 1979.

Walters, Derek: Chinese Astrology, Aquarian Press, 1992.

Walters, Derek: The Chinese Astrology Workbook, Aquarian Press, 1988.

Walters, Derek:The Complete Guide to Chinese Astrology, Watkins Publishing, 1987. Tämä on nimensä veroinen, täydellinen opas kiinalaisen astrologiaan. Sääli että kiinalaisen astrologian tulkinnallinen puoli on vain niukasti persoonallista ja psykologista.


Takaisin länsimaiseen astrologiaan Löydä oma kiinamerkkisi

Päivitetty 10.01.2015