Astrologia ei ole universaalinen ilmiö maan kansojen ja kulttuurien joukossa. Maapallon eteläisten kultturien piiristä kehittynyttä astrologiaa ei löydy. Astrologialla on ollut neljä erillistä keskusta, joista vaikutus on säteillyt eteenpäin: 1) Lähi-idän kulttuurit, sumerialais-babylonialainen ja egyptiläinen astrologia. 2) Kreikkalainen perinne, josta kehittyi länsimainen astrologia. Tämä on velkaa edellisille. 3) Keski-Amerikan korkeakulttuurien astrologia (atsteekkien ja mayojen kehittämä). 4) Kiinalainen astrologia, johon voi lukea myös muut kauko-idän maat. Länsimaisesta astrologiasta eniten poikkeavat atsteekkien ja kiinalaisten astrologia. Ne edustavat hyvin erilaisia lähtökohtia ja hyvin erilaista tähtitaivaan tarkkailun tasoa.

Kiinalainen astrologia on ikivanhaa kuten kaikki muukin siinä kulttuurissa. Juuret löytyvät kaukaa vuosituhansien takaa. Jo n. 3000 eKr. löytyy kiinalaisista vuosikirjoista merkintöjä kuun ja auringon pimennyksistä, jotka merkittiin tunnollisesti muistiin. Taivaalla tapahtuvat poikkeukselliset ilmiöt tulkittiin myös pahaenteisiksi niinkuin kaikkialla muuallakin.

Kiinalaiset olivat hyvin aikatietoista kansaa. Kalentereita tehtiin jo n. 2500 eKr. jotta pysyttäisiin luonnon kiertokulun tasolla. Mutta päinvastoin kuin länsimailla, jossa kehitys johti selvään aurinkoon perustuvaan ajanlaskuun ja vuoden pituuteen, kiinalaiset ottivat varhain kuunkierron mitakseen. Kiinalaiset astrologiset merkitkin ovat kuukalenterista peräisin. Jo varhain he jakoivat tähtitaivaan tähtisikermät sen mukaan, miten kuu liikkui niiden läpi taivaan ekvaattorilla eli taivaan päiväntasajaalla. Näin syntyi kiinalainen kuueläinrata. Länsimaiden eläinrata taas syntyi jaosta kahteentoista auringon vuotuiskierron mukaan ekliptikalla, joka on kallellaan ekvaattoria vasten.

Kiinalaisten eläinradassa on neljä yhtäläistä eläinmerkkiä atsteekkien eläinradan kanssa, nimittäin Käärme, Jänis, Koira ja Apina. Tätä yhtäläisyyttä ei ole tyhjentävästi selitetty - kuka vaikutti kehen ja milloin? Onko joskus ollut kulttuuriyhteys kuten jotkut - viimeksi Jose Arquelles kirjassaan Mayojen perintö - tie yli teknologian ja tieteen rajojen - ovat ounastelleet.

Kiinalaiset kuumerkit (hsiu) käsittävät tavallisesti 28 erilaista "kuun huonetta", jotka nimettiin ja tulkittiin jo kauan sitten. Mutta meidän tuntema "kiinalainen horoskooppi" käsittää 12 merkkiä kuten länsimainenkin astrologia. Systeemi otettiin käyttöön noin tuhat vuotta sitten - kiinalaisen mittapuun mukaan se on tuore asia. Siihen on valittu merkit, joiden kautta kuu liikkuu kuukaudesta toiseen. Kiinalaisten vuosi alkaa tammi-helmikuun uudestakuusta ja se on pituudeltaan vain 354 vrk eli 12 koko kuunkierrosta (12*29.5 vrk=354 vrk) vuodessa. Vuodenvaihteessa on siten ylimääräisiä päiviä aurinkovuoteen verrattuna -11. Joka 30 vuoden jaksoissa viimeiseen kuukauteen lisätään yksi vuorokausi, jolloin päästään tasoihin aurinkovuoden pituuden (365 vrk) kanssa.

 

VUOSIHALLITSIJAT JA ELEMENTIT

Kansanomaisella tasolla kiinalainen astrologia käytännössä toimii 12 merkin varassa. Jokaista vuotta hallitsee yksi merkki alkaen tammi-helmikuun uudestakuusta seuraavaan, jolloin merkki vaihtuu. Merkkien symboliikka ja niiden inhmilliset ominaisuudet syntyivät varmasti kuten länsimaillakin, pitkällisen kollektiivisen psyyken sulattelun tuloksensa. Ne muodostavat kiinalaisen ihmisyyden arkkityypit. Jokainen merkki toistuu 12 vuoden välein, mutta ei täysin samanlaisena koska elementti vaihtuu. Kiinalaiset löysivät maailmankaikkeuden perustasta viisi elementtiä kun taas länsimailla on tyydytty neljään. Kiinalaisten elementit ovat metalli, vesi, puu, tuli ja maa. Ne ovat symboleja maailmankaikkeuden ikuisen kierron vaihtelusta. Kukin elementti kuluttaa voimansa loppuun ja siirtää sen seuraavalle, joka jatkaa edelleen kosmisen kapulan kierrättämistä. Metalli kaivetaan maasta ja se sulaa kuin vesi, joka ruokkii puuta, joka palaessaan tulessa muuttuu tuhkaksi, joka rikastaa maata jne. Vuoden 2000 merkkihallitsija on Lohikäärme ja elementti metalli, vuoden 2001 merkkihallitsija on Käärme ja elementti on edelleen metalli, mutta seuraavana vuonna merkki on Hevonen ja elementti vesi. Merkkihallitsijan ja elementin yhdistelmistä syntyy kansanomainen, yleistajuinen tulkinta ihmisestä.

Kiinalainen astrologia on toki monipuolisempaa kuin mitä merkeistä ja elementeistä voi päätellä. Täysipainoinen kiinalainen astrologia ottaa huomioon myös syntymäkuukauden merkin ja elementin, samoin syntymäpäivän merkin ja elementin ja vieläpä kellonajallakin on vastaavansa. Täydellinen kiinalainen horoskooppi käsittää nämä neljä pilaria (vuosi/kk/pv/klo) ja lisäksi se laajenee vielä koskemaan ns. 10 taivaallista puunrunkoa ja 12 maallista haaraa, jotka kuitenkin jäävät tämän johdannon ulkopuolelle. Samoin emme puhu mitään Feng Shuista, joka voidaan leikillisesti määritellä "ilmansuunta-astrologiaksi".

Koska elementtejä on viisi ja merkkejä 12, joka 60. vuosi sekä merkki että elementti on sama. Kiinalaiset kutsuvat 12 vuoden jaksoa "suureksi vuodeksi". Se on ajanjakso, jonka kuluessa Jupiter kiertää yhden kierroksen Auringon ympäri. Alunperin kiinalainen 60 vuoden jakso on liitetty Jupiterin kiertoaikaan (12 vuotta * 5= 60) Ilmeisesti Jupiterin kiertojakso tarjosi hyvän pohjan luokitella yhden kokonaisen vuoden "sisältöä". Luonto imee itseensä kunkin vuoden kasvuprosessin, joka vaihtelee jatkuvasti. Sen takia saman seudun viinikään ei ole kahta vuotta peräkkäin samanlaista. Laatu ja sävyt vaihtuvat alituiseen.

Kiinalaiset merkit voidaan jakaa kahtia: on olemassa aktiiviset (jang) merkit, joissa elinvoima on suurta, aktiivista ja ego vaatelias ja niiden vastapainona on passiivisemmat (jing) merkit, joissa elinvoima on vaatimattomampaa, passiivisempaa, mutta sopeutuvampaa. Rotasta lähtien joka toinen merkki on jang-merkki, Puhvelista lähtien joka toinen jin-merkki. Tämän lisäksi jokainen merkki asemansa mukaan on joko myönteisessä tai kielteisessä suhteessa toisiin merkkeihin. Näin päästään käsiksi synastrian eli merkkivertailun periaatteeseen, joka länsimaisessa populaarissa astrologiassa liikkuu merkkien tasolla, kehittyneenä taas koko horoskooppien, eli astrologisten karttojen tasolla.

 

KIINALAINEN MIELENLAATU

Jokaisen kulttuurin astrologia heijastaa oman kulttuurinsa suuria taustalinjoja, kulttuurin eetosta. Kiinalaisten merkit kertovat paljon heidän tavastaan ajatella, arvottaa asioita ja ominaisuuksia. Kiinalaiset ovat varsin käytännöllisiä ihmisiä, jotka "ajattelevat vatsallaan" kuten Lin Jutang on sanonut. Heidän monet uskontonsa (taolaisuus, konfutselaisuus ja buddhalaisuus) ovat muokkautuneet tämän mukaisiksi. Buddhalaisuus kehittyi suoran oivalluksen tieksi, kungfutselaisuus taas seurasi kiinalaisten suurta rakkautta muodollisiin normeihin ja taolaisuus on kiinalaisten lahja maailman luonnonmystiikan ystäville. Kiinalaiset eivät tarvitse monimutkaisia teologisia järjestelmiä, jotka ovat omiaan sekoittamaan ihmisen pään. Astrologiassa pragmaattisuus näkyy merkkien kuvauksissa; kaikki merkit ovat edemmän tai vähemmän lahjakkaita käsittelemään rahaa ja maallista hyvää. Perinteinen kiinalainen astrologia ei paljon psykoanalysoi merkkejä ja elementtejä eikä tee tulkinnasta psykopuuroa. "Maallinen onni" on klassisen kiinalaisen kulttuurin keskeinen tavoite, mutta se ei ole estänyt kiinalaisia kehittämästä hyvin esoteerisia järjestelmiä, tekniikoita elämän pidentämiseksi tai valaistuksen saamiseksi! Mutta se kaikki tuntuu olevan kaukana menneisyydessä koska Deng Xiaopingin johdolla tehty avaus markkinatalouteen on muuntanut "mystisen Kiinan" tykkänään ahneeksi ja aggressiiviseksi materialistiseksi maaksi.

 

MERKKIEN JA ELEMENTTIEN TULKINNASTA

Alkajaiseksi voi suositella oman vuosimerkin ja elementin yhdistämistä. Jokainen merkki sävyttyy sen mukaan mihin elementtiin se kuuluu. Vesi-Lohikäärme on kiltimpi kuin metalli-Lohikäärme. Tuli-Hevonen on varsinainen tankki verrattuna Puu-Hevoseen. Ellet ole tutustunut kiinalaisen astrologian symboliikkaan, seuraavista yleistajuisista luonnehdinnoista voi olla aluksi apua:

Elementit:

Metalli: metalli-ihmiset ovat aktiivisia tarttuen kärkkäästi asioihin ja hankkeisiin käsiksi. He haluavat saada paljon aikaan eivätkä siedä pitkää joutilaisuutta. He ovat tehokkaita, teräviä mieleltään ja joskus kovapintaisia ja päällepainavia. Metalli kuvaa pyrkimystä haavoittumattomuuteen ja egon suojan rakentamiseen. Se auttaa kestämään vastoinkäymisiä ja pettymyksiä, mutta voi kehittää suojaksi myös kovuutta, kyynisyyttä ja liian pitkälle menevää käytännöllisyyttä, josta puuttuu hienostuneisuuden tajua. Metallin avulla voi muokata ulkomaailmaa, se on työkalujen elementti. Se kuvaa ihmisen halua päästä suoraan asioihin kiinni, vaikuttaa välittömästi sanojen tai tekojen avulla - pureutua elämään. He ovat jäykkäniskaisia ja ylpeitä omista kyvyistään pärjätä. Metalli-ihmiset haluavat saada muutoksia aikaan, mutta eivät pidä kaikenlaisesta julkisuudesta tai tunkeilusta omaan elämäänsä. Tee-se-itse, tule toimeen omillasi, luo kohtalosi yksin ovat metalli-ihmisen tunnuksia. He ovat aukaisemassa jotain uutta väylää, esiintyvät varmoina tietäjinä, taitajina, dogmaattisina ja jyrkkinä makutuomareina tai itseriittoisina ja muita etäällä pitävinä johtajina, suunnannäyttäjinä.

Vesi: vesi-ihmiset eivät ole länsimaisen astrologian käsitysten mukaisia. Kiinalaisten vesi-ihminen on ennenkaikkea älykkö, joka ratkoo olemisen ongelmaa päänsä ja ajattelunsa avulla. He kommikoivat mielellään ja ilmaisevat asiat kielellään. He osaavat arvioida asioita, arvoja ja ihmisiäkin ja siten luovat elämästä kokonaisvaltaista katsausta. He ovat metalli-ihmisiin verrattuna notkeita ja sopeutuvaisia ja pystyvät virittäytymään ihmisten aaltopitudelle. Vesi-ihmiset osaavat hiljaisen ja sitkeän vaikuttamisen taidon ja pystyvät työstämään asioita kaikessa hiljaisuudessa kuten virtaava vesi kiveä - joka on taolaisen symboliikan perusajatuksia. Paljon vastusta he eivät siedä vaan antavat periksi ja etsivät uusia keinoja vaikuttaa ihmisiin. Heissä on kykyä markkinoida ideoita, ajatuksia ja tuotteita toisille ja he toimivat usein välittäjinä ja tulevien asioiden ja trendien haistelijoina ja välittäjinä. Vesi-ihmisen voima on kiehtovaa, ei suorasukaista ja päällepainavaa. Kuten vesi, he hiovat asioita ja itseään pitkään ja täydellistyvät siinä prosessissa. Vesi-ihmiset ovat asioiden tunnustelijoita, maistelijoita, tuulien haistelijoita, taiteilijoita, älyllisiä tulkkeja ja ihmistuntijoita.

Puu: puu-ihmiset ovat länsimaiselle mielelle uusi tuttavuus - pökkelö? Kiinalaiset käyttivät mielellään bambua moniin tarkoituksiin. Puu-ihmiset ovatkin oikeastaan bambu-ihmisiä. Bambu on oivallinen rakennuspuu koska se on lujakuorinen, mutta sisältä ontto. Siitä voi katkoa sopivia pätkiä ja liittää ne yhteen helposti. Puu-ihmiset ovat rakentajia, organisaattoreita, elämän arkkitehteja, jotka seuraavat luonnon antamaa tarvetta yhdistää asioita ja ihmisiä. He osaavat koota voimavaroja ja luoda käytännöllisiä yhteyksiä ulkomaailmaan. Tässä suhteessa he ovat hieman liikemiesmäisiä ja arvottavat asioita hyödyn mukaan. Toisaalta he ajattelevat eettisesti pyrkien löytämään yhteisiä ja yhtäläisiä arvoja ja päämääriä. He kaipaavat ihmisyhteyttä asioiden ja arvojen tasolla ja voivat olla siten sekä poliittisia että käytännöllisiä vaikuttajia maailmassa. Kuten bambu, myös puu-ihminen kasvaa nopeasti, haaroittaa toimintansa yhä kauemmaksi ja kokoaa vaikutuspiiriinsä runsaasti ihmisiä ja ulkomaailmaa. Heillä on kehittynyt taju elämän ja ihmisten riippuvuusverkostosta - siis mielen ekologiaa. Puu-ihmisiltä onnistuu avautuminen maailmalle, ihmisten yhteistyölle ja laajoillekin rakentaville pyrkimyksille. Juuttuminen systemaattiseen ajatteluun ja asioiden toistumiseen voi muodostaa kynnyksiä kehitykselle. Liikemaailma, politiikka, käytännön projektien parissa työskentely tai yhteiskuntasuunnittelu on oikea suunta puu-ihmiselle.

Tuli: tuli-ihmiset ovat johtajia, innostajia ja suunnannäyttäjiä. He osaavat kannustaa toisia ja itseä saavuttamaan yhä suurempia tavoitteita. Kunkin merkin tulinen versio on muita aggressiivisempi ja näyttävämpi. He rakastavat toimintaa, dramaattisia saavutuksia ja yksilöllisiä suorituksia. Elämässä pitää olla seikkailuja ja väriä, loistokkuutta ja voitettuja esteitä! Mutta tuli-ihmiset voivat sortua itsekkyyteen ja karkeaan käyttäytymiseen kun asiat eivät tapahdukaan heidän mielensä mukaisesti. Motivointi voi olla suurta, yksipuista, mutta myös ylimittaista johtaen egon rehottamiseen ja haluun nousta määräämään mitä tehdään, milloin ja miksi. Myös vallankäytön ja pakkovallan riskejä tässä elementtityypissä on. Suorasukaisina ja teräväkielisinä tuli-ihmiset hankkivat usein kohtalaisen kokoelman vihollisia, jotka mielellään pudottaisivat sietämättömän egoistin jalustaltaan - jos voivat. Kipinät sinkoilevat, ideat, suunnitelmat ja projektit syntyvät, mutta alkuvaiheesta täytyy päästä eteenpäin. Jos on kyse kehittyneestä ihmisestä, egoismi ei ole ongelma ja tuli-ihminen voi silloin olla hyvä kannustaja, ohjaaja, opettaja, manageri tai valmentaja.

Maa: maa-ihmiset kiinalaisessa astrologiassa ovat kuten länsimaisessakin, käytännöllisiä, luotettavia ja lujasti elämässä kiinni. He ovat elämän suolaa, joka värittömänä antaa makua kaikkeen, mihin sitä lisätään. Maa-ihmiset ovat keskittymiskykyisiä, tuotteliaita ja konkreettisia. He näkevät ensisijaisesti miten elämänlaatua voisi nostaa, mitä pitäisi tehdä jotta maailma muuttuisi siedettävämmäksi. He luovat perustaa, rakentavat omia turvallisuutta tuovia systeemejään ja voivat toimia aineellisen elämän eri tasoilla. Heissä on perusteellisuutta, hitautta ja järkevyyttä. Eniten he inhoavat joutavia haihatuksia ja joutenoloa. Heissä elää työteliäs mieli, joka haluaa suunnitella, toteuttaa ja nauttia oman työnsä hedelmistä. He elävät tuli-ihmisiin verraten vaatimattomasti itsestään irtonumeroa tekemättä, tyytyvät vähäänkin jos on pakko ja nauttivat toteavasta, vähäeleisestä elämäntyylistä. Mukavuudenrakkaus ja vatsan nautinnot ovat poikkeuksena tästä. Sisäisesti maa-ihminen kaipaa myös lujaa käyttäytymisen ja eettisen ohjeiston tuomaa lujuutta. Maa-ihminen toteuttaa itseään luontevimmin antaen muotoa materialle joko käytännöllisessä ja hyödyllisessä mielessä, tutkivassa (luonto) tai luovassa, taiteellisessa mielessä. Kykyä hallita, ohjata ja luoda systeemejä hallinnollisessa mielessä löytyy kovasti. Järki, sunnittelukyky, perusteellisuus, paneutuminen asioiden alkuperäiseen tilaan luovat edellytyksiä onnistua monissa ammateissa.

KIINALAISET MERKIT:


Löydä oma merkkisi ja elementtisi

Rotta: Rotta on kulttuurieläin, joka tulee toimeen ihmisten luomissa olosuhteissa taitavasti ja vikkelästi asioitaan toimitellen. Rotta on kiinalaisten kaupanhieroja, toimelias ja aktiivinen ihminen, joka pärjää omillaan, omaksuu erilaisia taktiikoita tilanteen mukaan ja heittäytyy riskienkin kautta kohti rikkaampaa elämää. Rotta on sosiaalinen ihminen, mutta rajaa oman yksityisyytensä tehokkaasti sen ulkopuolelle ja vaalii perhepiiriä, jossa voi käyttäytyä hallitsevasti. Rotta on aloitteellinen, ripeä toiminnassaan ja nopea sopeutuja, joka pärjää myös kriisien ja repivien tilanteiden keskellä ollen loppujen lopuksi tilanteiden hyväksikäyttäjä. Hän on psyykkisesti elinvoimainen selviytyjä, joka mielellään jättää jälkeensä runsaan lapsilauman - takuuna oman vaikutuksen jatkuvuudesta. Ihmissuhteissa Rotta on opportunisti eikä kovin uskollinen tai syvällisesti kiintyvä. Sosiaalisesti Rotta toimii usein tilanteiden mukaan ollen pelimies, nopea taktikko ja opportunisti - tartu kiinni mistä saat, solmi yhteyksiä minne pystyt, edistä asioita siellä missä voit -tyyliin. Heissä on kasautunutta kokemuksen tuomaa elämänviisautta, mutta myös diktatorista pyrkimystä sanella omat ehdot. Jyrkkyys ja ehdottomuus tunkevat toisinaan esiin hallitsevasti. Mutta useat Rotat jäävät pitkässä juoksussa yksin koska asettavat muille vallan erikoisia kriteerejä. Rotat vihaavat elämän kääntymistä kovin monimutkaiseksi ja pykäläiseksi, mutta ovat alttiita rajuillekin sielullisille muutoksille, mies- ja naisroolien vaihteluille ja kriiseille. He saarnaavat usein yksinkertaisen ja käytännössä toimivan maailmankuvan puolesta. Esim. Kuningatar Elisabeth I, Shakespeare, Mozart, Benjamin Disraeli, Arabian Lawrence, Himmler, George Wallace, George Bush Sr., Kim Il Sung, Richard Nixon, Eva Dahlgren, Kenneth Branagh, Julianne Moore, Sean Penn, UKK, Fagerholm, Sauli Niinistö, Marika Krook, Karita Mattila, Juha Ylönen, Anssi Kela.

Puhveli: Puhveli, eli Härkä on vakaa, luotettava ja uskollinen ihmistyyppi. Puhveli-ihminen ottaa elämää haltuunsa suunnitellen ja kooten voimavaroja ja menetelmiä. Hän on itseriittoinen vetäytyen omaan rauhaansa kokoamaan itseään. Hän ei muuta suuntaansa tuulien mukaan eikä ymmärrä kollektiivin tarpeita kovin hyvin. Elämä on hänelle käytännöllinen yritys, jossa realismi ja elävät aistitoiminnot ratkaisevat kuinka menestyy. Puhveli ei tunteile vaan asettaa järkisyyt sydämen edelle eikä siedä kohtauksia, dramatiikkaa tai vetistelyä. Hän seisoo tapahtumien ja muutosten keskellä muuttumatta suuresti itse. Häneen katsotaan koska hän on järkkymätön ja luja kuin vuori. Hän kokoaa arvovaltaa ja kunniaa edustaen katomamattomia perinteitä tai spirituaalisesti ikuisia arvoja ja periaatteita. Puhvelissa on syvällä sisimmässä jotain ikiaikaista, arkaaista ja siksi vaikeasti liikuteltavaa ja joskus vastaanharaavaa, jäykkää ja diktatorista oikeassaolemisen tarvetta. Maallisella tasolla hän vie eteenpäin suunnitelmiaan ja korjaa satoa pitkien aikojen kuluttua. Ihmissuhteissaan Puhveli on pitkäjänteinen ja uskollinen haluten vakauttaa elämänsä ja kärsien äkillisistä muutoksista. Suunnitteleva, rakentava, konservatiivinen ja järjestelmällinen ote näkyy kaikilla elämänalueilla. Hän pystyy toteuttamaan raskaatkin ja aikaa vievät projektit ja ohjaamaan hitaita ja organisointikykyä vaativia mänööverejä ja projekteja kunhan ne eivät ole liian abstrakteja. Tämä koskee myös henkistä ja älyllistä elämää. Esim. Henrik VIII, Napoleon, Nehru, Hitler, Jim Jones, Saddam Hussein (?), Margaret Thatcher, J.S.Bach, Charlie Chaplin, Walt Disney, Eddie Murphy, George Clooney, Meg Ryan, Akseli Gallen-Kallela, Jean Sibelius, Claes Andersson, Maija Vilkkumaa, Ruben Stiller, Jere Lehtinen, suuri osa Gimmelin porukkaa.

Tiikeri: Tiikeri on kiinalaisen eläinmaailman voimakas ja pelottava kissa. Mutta ihmistyyppinä tiikeri on ennenkaikkea dramaattisesti elämään syöksyvä uskalikko, oman minänsä varassa rohkeisiin ja päättömiin tekoihin kannustava seikkailija, dramatisoija tai uuden alueen valtaaja. Hänessä on kesytöntä voimaa ja itseluottamusta, joka tosin voi vaihdella jyrkästi elämäntilanteesta riippuen. Tiikeri on altis olemaan eri mieltä, on usein joidenkin kannalta paitsiossa ja etsii hankaluuksia ärsyttäen muita haastavalla käytöksellä ja naivilla egoismilla. Tiikeri on kilpailija ja huono häviäjä. Hän panostaa nopeisiin muutoksiin ja yllätyksiin, mutta ei ole sisäisesti aina tilanteiden tasolla vaan joutuu pelaamaan falskisti turvautuen kliseisiin tai fraaseihin. Hän antaa usein suuremman vaikutelman kuin mitä todellisuudessa on. Halua vallata itselle tilaa, merkitystä tai rakkautta, on kosolti. Tapa, millä se tehdään, ei kaikkien mielestä kestä tarkastelua. Ihmissuhteissaan hän joutuu näkemään valloitustensa vetäytyvän usein pois eikä pysyvää onnea tule helpolla. Tiikeri voi olla yhteiskunnallisesti ja ajattelutavaltaan altis kääntämään kelkkansa tai vaihtamaan asemaansa ainakin kerran radikaalisti. Asennemuutos tai suuri oivalluksen läpimurto voi tehdä hänestä kokonaan "toisen ihmisen". Elämänhalut ovat yleensä ottaen suuret, mutta äkilliset kriisit katkovat ylenpalttista itseluottamusta. Esim. Maximilian Robespierre, Simon Bolivar, Fidel Castro, Beethoven, Stalin, Charles de Gaulle, Dwight Eisenhower, Marily Monroe Hugh Hefner, Groucho Marx, Jennifer Leigh, Jodie Foster, Demi Moore, J.V. Snellman, Eino Leino, Tove Jansson, Erkki Liikanen, Saku Koivu, Andy McCoy ja Mike Monroe.

Jänis: Jänis on tärkeä kiinalaisille koska se edustaa sekä maallisia hyveitä (rauhanrakkautta) että spirituaalisia arvoja (näkökykyä). Jänis-ihminen on usein psyykkisesti monitasoinen, kompleksinen ja vaikea. Hänessä on useita kerroksia, sopeutumiskykyä, vaistonvaraista seurallisuuttakin, jonka takana hän on intensiivisesti yksinäinen ihminen tuntoineen ja kokemuksineen, joita ei ole helppo jakaa. Usein keskeiseksi sisäiseksi tehtäväksi nousee suhde ympäristöön, yhteiskuntaan, kollektiiviin, jonka luottamus olisi saatava. Jänis voi olla hyvätapainen, kohtelias ja etiketin mukaan toimiva, mutta yksityisenä ihmisenä hän voi halveksia sovinnaisuutta ja muotomenoja. Hänessä on kykyä keskittyä omiin asioihinsa ja tehtäviinsä vaikka hänen korvansa on viritetty ulkomaailman tapahtumille. Hän toimii usein ryhmässä, omaa diplomaattista suostuttelukykyä ja voi vaikuttaa henkilötasolla vahvemmin kuin virallisissa yhteyksissä. Hänessä on nokkeluutta ja nopeutta, joiden ansiosta hän sopeutuu seuraan vaikka sisäisesti pysyy erillisenä yksilönä. Ihmissuhteissaan Jänis voi turvautua muodolliseen suhteeseen, jossa on tyyneyttä ja tasaisuutta vaikkaan ei leiskuvia tunteita tai voimakasta seksuaalisuutta. Psyykkiset kyvyt voivat johtaa "sisäavaruuden" tutkimiseen tai hyvin voimakkaisiin, subjektiivisiin elämyksiin ja uskonelämän kokemiseen. Oman ympäristön, yhteiskunnan tai maan rakastaminen ja omien tunteiden ilmaiseminen ei ole vierasta. Esim. Martin Luther, Madame Blavatsky, Kuningatar Viktoria, Fidel Castro, Albert Einstein, Eva Peron, Orson Welles, Lee Harvey Oswald, Sting, Brad Pitt, Johhny Depp, Helen Hunt, Katie Winslet, Kaj Chydenius, Otto Donner, Toivo Kärki, Tapio Rautavaara, Olavi Virta, Reino Paasilinna, Iiro Seppänen, Laura Voutilainen, Matti Nykänen, Simo Frangen.

Lohikäärme: Lohikäärme on kosminen eläin, joka säteilee sähköistä energiaa, luovuutta ja uinuvia kykyjä herättävää voimaa. Lohikäärme-ihminen onkin näyttävä, voimantuntoinen ja ylpeä itsestään. Hänen on vaikea sovittautua normaaleihin mittoihin ja hän voi pyrkiä loistamaan joko aitojen lahjojensa kautta tai esiintymällä aina seurassa, jossa on huomattavin, menestynein tai kaunein jäsen. Hänessä on aitoa narsistista huomion herättämisen tarvetta. Hän haluaa näkyä ja kuulua ja ilmoittaa kovalla äänellä mitä haluaa. Hän voi koota ympärilleen hännystelijöitä, jotka pitävät huolta hänen itsetunnostaan. Hän ilmaisee itseään suoraan elämyksistään käsin ja esittää kaiken varmana. Mutta hän voi olla sisäisesti epävarma, jopa sekasortoinen ihminen, joka ei hevin tutustu itseensä paremmin ellei jokin tai joku pakota siihen. Ihmissuhteet sujuvat parhaiten jos kumppani jättäytyy taustalle tai hoitaa omat asiansa. Lohikäärme pelaa joko varman päälle hankkien puolison, joka ihailee häntä tai tukee materiaalisesti jättäen hänelle vapauden elää mieleistään elämää siitä tiliä tekemättä. Esim. Jeanne D'Arc, Martin Luther King, Marlene Dietrich, Che Guevara, Francois Mitterand, Francisco Franco, Picasso, Ariel Sharon, Vladimir Putin, Salvador Dali, John Lennon, Sandra Bullock, Nicholas Cage, Russell Crowe, Keanu Reeves, Jaakko Lassila, M.A.Numminen, Paavo Lipponen, Gösta Sundqvist, Topi Sorsakoski, Ville Valo.

Käärme: Käärme on myös kiinalaisille salaperäinen eläin. Käärme-ihminen toimii ilman suurta hälyä, mutta vaikuttaa ympäristöönsä silti voimakkaasti, herättää odotuksia, uteliaisuutta ja mielenkiintoa - ehkä myös oudoksuntaa. Hän rajaa elämänsä mielenkiintoisten ja syvällisten asioiden ja ihmisten ympärille, hylkää turhuutta ja keskittyy ja syventyy. Hänessä on luontaista tarvetta pohtia asioiden olemusta, ihmiselämän tarkoitusta ja uskon tarjoamaa lohdutusta. Hänen mielensä on analyyttinen ja kykyä aukaista uusia ajatuksen uria on myös tarjolla. Hän on intensiivinen joskin kapea-alainen, tunteissaan hautova ja omistava, jossain määrin ehdottomuuksien ystävä. Hän kätkee itseään ja rajoittaa ulkokohtaista toimintaansa. Hän on sisäinen elitisti tai tavallisten asioiden ulkopuolinen, outsider, joka tietää, tuntee ja tulkitsee elämää. Käärme voi olla kavala, kostonhimoinen kun hänen tunteitaan on loukattu. Käärme on seksuaalinen ihmissuhteissaan eikä voi aina välttää äärimmäisyyksiä, mustasukkaisuutta tai suurta intohimoa, joka kohdistuu vääriin ihmisiin. Sosiaalinen Käärme on taktikko, joka laittaa voimavaransa peliin silloin kun kriisit tai muutokset ravistelevat yhteiskuntaa ja nousee usein vaikuttajaksi kovien aikojen vanavedessä, mutta hän voi joutua samojen muutosten uhriksi. Käärme tietää milloin salaiset kehityskulut kulminoituvat ja iskee silloin. Myös tarkkuutta ja älyllistä tai epäkohtia osoittelevaa kaivelemisen kykyä löytyy. Esim. Charles Darwin, Abraham Lincoln, Edgar Allan Poe, Mahatma Gandhi, Mao Tse Tung, John Kennedy, Jacqueline Onassis, Indira Gandhi, Jasser Arafat, Tony Blair, Brooke Shields, Elisabeth Hurley, Adolf Ehrnrooth, Jorma Hynninen, Asko Parpola, Hjallis Harkimo, Paavo Berglund, Esa Saarinen, Arja Koriseva, Jari Sillanpää, Lola Odusoga.

Hevonen: Hevonen edustaa kiinalaisille villiä ja vapaata energiaa. Hevosella on runsaasti elinvoimaa, joka pursuilee hänen olemuksestaan. Ihmistyyppinä Hevonen on vapautta rakastava ja jonkun verran originelli. Hän haluaa hätkähdyttää ihmisiä ja voi nauttia pienestä souvaamisesta. Hänessä on lyhytjänteistä intoilua, touhukkuutta ja pyrähdyksiä eteenpäin, mutta hän ei jaksa puurtaa asioiden parissa kauan. Hän etsii virkistystä sosiaalisesta elämästä ja voi olla hyvin suosittu ja pidetty. Hän elää varsin vapaasti ja suvaitsevaisesti kooten runsaasti ihmissuhteita ja rakkausjuttuja. Hänessä on ripaus boheemia eikä häntä ole helppo kesyttää kokonaan. Hevonen voi muuttaa suuntaansa melko nopeasti ja siksi elämänmuutokset katkovat hänen hyppelehtivää elämäänsä. Hevonen on vaistonvarainen sekä biologisen luontonsa että sosiaalisten vaistojensa kannalta. Hän seuraa sokeasti vaistojaan ja voi joutua kiihkeisiin ja vaarallisiin tilanteisiin sen vuoksi. Vetoa äärimmäisyyksiin on joskus liikaakin. Erityisesti ihmissuhteet ja erotiikka voivat olla rajujen purkausten alueena vaikka merkki sinänsä ei ole vaistonvaraisesti seksuaalinen. Hevonen bluffaa, voi kehittyä narsistiseksi, eikä ole aina itsensä paras tuntija eikä syvenny itseensä. Hän voi näytellä rooleja, elää suoritellen asioita, jotka peittävät alleen jotain tärkeää. Esim. Rembrandt, Chopin, V.I.Lenin, F.D. Roosevelt, Nicolai Ceaucescu, Leonid Breznev, Boris Jeltsin, Muammar Qaddafi, Mike Tyson, Sean Connery, Paul McCartney, Rowan Atkinson, Berry Halle, Audrey Tautou, Mijail Mijailovic, J.K. Paasikivi, Wäinö Aaltonen, Ruben Oskar Auervaara, Kalevi Sorsa, Spede Pasanen, Jorma Panula, Jouko Turkka, Danny Lipsanen, Jyrki Hämäläinen, Hannu Karpo, Arto Paasilinna.

Vuohi: Vuohi on kiinalaisille eläin, joka tyynesti sietää elämän kärsimyksiä ja silti osaa nauttia kauniista asioista. Vuohi-ihminen on syvästi tunteva, toisista välittävä ja myötäelävä. Hän joutuu usein riippuvuussuhteisiin lähimmäistensä kanssa ja kehittyy empaattiseksi, mutta myös ylihuolestuneeksi. Hän pelkää hieman elämää ja voi elää varjostettua tai liioitellun turvallista elämää. Vuohi voi kärsiä elämässä tai olla traagisten elämänmuutosten pyörteissä. Hänellä voi olla pitkäaikaisia alemmuuden kausia, mutta myös sitkeää yritystä säilyttää tasapaino luovien harrastusten kautta. Hän pitää usein sisimmässään tärkeimmät kokemuksensa, mutta voi sirotella kokemiaan vääryyksiä puheisiin muistuttaen näin lähimmäisiä heidän puutteistaan. Lievä marttyyrikompleksi voi lähteä kehittymään näistä aineksista. Usein hän on hyvin siivo ja kunnollinen, moraalinen ja vanhanaikaisella tavalla luotettava tai muumioitunut. Myös ihmissuhteissaan Vuohi kaipaa turvallisuutta ja voi alistua vahvempitahtoiselle kumppanille. Usein vuohi haluaa ihailla rakastettuaan ja nostaa hänet jalustalle. Kuitenkin Vuohessa on kunnianhimoa, joka voi kohdistua asuinseutuun, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vuohen sanomassa on usein avoin tai piilevä tarve nostaa esiin omaa perinnettä ja menneiden sukupolvien saavutuksia ja luoda vakaa historiallinen lenkki menneeseen. Takertumisesta historiaan tai johonkin hokemaan tai kliseisiin voi olla seurauksena halua puolustella omia tekoja vedoten kunniakkaisiin perinteisiin. Esim. Michelangelo, Jesse James, Mussolini, Margot Fonteyn, John Wayne, Ian Smith, Laurence Olivier, Mihail Gorbatshov, Pamela Andersson, Julia Roberts, Nicole Kidman, Jennifer Love Hewitt, Toivo Kuula, Kim Borg, John Vikström, Silja Rantanen, Anne Pohtamo, Matti Vanhanen, Pelle Miljoona.

Apina: Apinassa kiinalaiset näkevät eläimen, jonka vilkkaus ja liikkumiskyky tekevät siitä ihmisen kaltaisen. Apina-tyyppi on juuri omien aivoitustensa ja päähänpistojensa varassa elävä ihminen. Hän tuottaa runsaasti ideoita, ajatuksia ja suunnitelmia ja heittää niitä elämän peliin sumeilematta. Apina pelaa, keikaroi joskus älyllään tai snobbailee uutuuksilla. Hän on notkea sanojen ja käsitteiden akrobaatti, joka voi vieraantua todellisista tunteistaan tai kokemuksistaan. Hän voi esittää hauskaa ja kivaa ihmistä jotta saisi tukijoita tai suosijoita. Hän osaa juonitella, imarrella ja pitää puoliaan elämäntaistelussa. Harvoin hän on ymmällä tai alamaissa. Hän korostaa elämän runsaita, positiivisa puolia ja omaa runsaan varaston kaskuja ja juttuja, joita levittelee lieventämään tilanteiden vakavuutta. Samalla hänellä on taipumus opettaa muita tai osoittaa ylemmyyttään mielipiteiden tai älyllisten mittelöjen tasolla. Ihmissuhteissaan Apina on taipuvainen ylenemään valitsemalla kumppanin, joka tuo statusta tai sitten hän vaihtaa rivakasti kumppania. Esim. Julius Caesar, Leonardo da Vinci, John Milton, Paul Gauquin, Charles Dickens, Federico Fellini, George Bush Jr., Gillian Andersson, Lucy Lawless, Kylie Minogue, Anna Kournikova, Mika Waltari, Väinö Linna, Kari Suomalainen, Antti Tuuri, Arto Melleri, Pate Mustajärvi, J.Karjalainen.

Kukko: Kukko on korea ja näyttöhaluinen eläin. Kukko-tyyppi nousee mielellään oman yhteisönsä silmäätekevien joukkoon tai etsiytyy sellaisten pariin voidakseen hyötyä heistä. Hän on itsetietoinen ja arvostelee elämää ja ihmisiä joidenkin omien muodollisten, joskus ulkoisten, mittapuidensa mukaan - olivatpa ne käytännöllisiä, esteettisiä tai sosiaalisia mittareita. Hän voi elää kaksinaisesti uneksien suurista tehtävistä tai mahdollisuuksista vaikuttaa, mutta sisäisesti hän kokee olevansa olosuhteiden orja tai merkityksettömän roolin uhri. Hän kaipaa tunnustusta ja saattaa etsiä rakkautta koomisella tavalla puristamalla läheisiltä ihmisiltä arvostusta ja kehuja. Kukossa on koreilunhalua ja tarvetta esitellä itseään ja päästä "piireihin". Hän voi kehittää ulkoisia ja sisäisiä keinojaan tulla yhteisönsä arvostetuksi jäseneksi. Temperamenttia ja halua haastaa ja väitellä löytyy monista kukoista. Rakkaudessa Kukko on omistautunut, mutta vaativa ja joskus alistava. Voimakas vanhempi-sitoumus voi ehkäistä täyttä kypsyyden ja itsenäisyyden saavuttamista. Sosiaalinen ylemmyys tai näkyvyys pitäisi jollain keinolla saavuttaa - muuten Kukko jää alemmuudentuntoiseksi. Sosiaalisesti Kukko voi olla sekä systeemin pönkittäjä että edustaja, mutta ääritapauksessa kapinallinen, laitapuolinen ja kumouksellinen julistaja, jonka teot kuitenkin vahvistavat viime kädessä perinnäisiä arvoja. Esim. Keisari Nero, Richard Wagner, Göbbels, Clyde Barrow, Bin Laden, Prinssi Philip, Elton John, Catherine Zeta-Jones, P.E.Svinhufvud, Tarmo Manni, Laila Pullinen, Jörn Donner, Katri-Helena, Helena Lindgren, Ismo Alanko, Hanna Pakarinen.

Koira: Koira on uskollinen ja omistautunut eläin, jolla on likeinen suhde isäntäänsä. Isäntä on usein koira-tyypille aatemaailma tai omaksuttu vakaumus. Koira-ihminen elää ihanteellisessa maailmassa, jonka hän haluaisi välittää myös muille. Hän on maailmanparantaja, uudistaja ja ihmisystävä ilman suurta henkilökohtaista tunne-elämää. Hän tajuaa hyvin massojen ja joukkojen tarpeita ja voi kehittyä jonkun asian edustajaksi, puhujaksi, poliitikoksi tai jonkun pienen piirin vetäjäksi. Hänessä elää vahva totuudenrakkaus ja hän on varsin kriittinen ympäröivää maailmaa kohtaan, jonka puutteet hän näkee selvään. Ihmisenä hän voi olla kulmikas ja kömpelö, mutta oman asiansa hehkuttamana karismaattinen ja esimerkillinen tai gurumainen ja suosiota kaltaisiltaan kalasteleva. Hänellä voi olla laaja arvostava ystäväpiiri, joka tukee häntä ja jota hän kannustaa. Ihmissuhteissaan Koira on sitoutumaton, mutta pysyvässä liitossa uskollinen, toverillinen ja kaipaa aktiivista keskustelukumppania ja henkistä suhdetta, jossa tasa-arvoinen asioiden ja arvojen jakaminen on kulmakivenä. Esim. Voltaire, Winston Churchill, Äiti Theresa, Shirley McLaine, Elvis Presley, Charles Manson, Cher, Sylvester Stallone, Madonna, Sharon Stone, Michelle Pfeiffer, Uma Thurman, Jennifer Lopez, Alvar Aalto, Erkki Tuomioja, Paavo Väyrynen, Mirja Pyykkö, Teemu Selänne, Magnus Lindberg, Linda Lampenius.

Sika: Sika ei ole kiinalaisten mielestä siivoton mutapainin mestari vaan nautinnollinen ja hyväsydäminen materialisti. Hän uskoo ennenkaikkea vatsansa vetovoimaan ja voi yrittää koota maallista mammonaa runsaasti tyydyttääkseen voimakkaita aistillisia tarpeitaan. Sika elää sopuisasti ottaen ja antaen tasapuolisesti tai kirjaa pitämättä. Hän on tunteellinen ja kaipaa toisen ihmisen läheisyyttä. Hän voi ummistaa silmänsä läheisten virheille ja joutuu usein jonkinlaisen hyväksikäytön kohteeksi. Nautintojen tähden hän tienaa kosolti rahaa ja voi myös sortua liioittelemaan tarpeitaan tai ääritapauksissa uhrautumaan muiden puolesta - tai uhraa despoottina muita jos kehitys on käänteistä. Häntä kiinnostaa myös jokin tavaton kuten mahdollisuus voittaa rahaa tai saada tukea muuten, menestyä onnenpotkujen avulla tai nousta esiin ilman omia ponnistuksia. Hänessä on vahva lapsi-minä, joka pursuilee ulospäin leikillisyytenä ja haluna pilailla vakavien asioiden ja ihmisten kustannuksella. Hän on usein perhekeskeinen ihminen, joka viihtyy intiimissä pienessä piirissä, ryhmässä ja läheisten ihmisten luomassa lämmössä. Tunnetasolla hän on kiinnipitävä ja jossain määrin perinteinen vaikka joutuu usein toteamaan maailmanmenon vieraannuttavan läheisiä ihmisiä toisistaan. Kuten sukulaiseläimensä, Jänis ja Vuohi, myös Sika on vahvasti intuitiivisesti universumissa kiinni ja siksi psyykkiset kokemukset ja mystinen kokonaisnäkemys määräävät paljon henkilökohtaisesta maailmankuvasta. Esim. Albert Schweitzer, C.G.Jung, Ernest Hemingway, Josef Mengele, Alfred Hitchcock, Ronald Reagan, Woody Allen, Val Kilmer, Emma Thompson, Paavo Nurmi, Mauno Koivisto, Hector, Badding Somerjoki, Remu Aaltonen, Renny Harlin, Aku ja Martti Syrjä, Ville Pusa, Maria Lund.

 

MERKKIEN VASTINEET

Ei ole helppo vertailla länsimaista ja kiinalaista astrologiaa koska myös tapa mitata vuodenaikojen vaihtelua on erilainen. Samoin kalenterit poikkeavat toisistaan suuresti. Siksi jos ajattelemme kiinalaisia kuunkierrosta syntyneitä merkkejä, ne eivät tarkoin vastaa vuodenaikoja eikä meidän aurinkoeläinradan merkkejä. Mutta seuraavassa vastineet osapuilleen:

Rotta = Jousimies = Joulukuu
Puhveli = Kauris = Tammikuu
Tiikeri = Vesimies = Helmikuu
Jänis = Kalat = Maaliskuu
Lohikäärme = Oinas = Huhtikuu
Käärme = Härkä = Toukokuu
Hevonen = Kaksonen = Kesäkuu
Vuohi = Rapu = Heinäkuu
Apina = Leijona = Elokuu
Kukko = Neitsyt = Syyskuu
Koira = Vaaka = Lokakuu
Sika = Skorpioni = Marraskuu

 

TUNTIHALLITSIJA

Kehittynyt kiinalainen astrologia jakaa vuoden, kuukaudet ja vuorokauden oksiin ja haaroihin. Kuukausien ja vuorokausien jako on hankala ymmärtää ja siihen tarvitaan monimutkaisia kaavioita. Vuorokauden jako on hyvin yksinkertainen. Länsimaisesta astrologista kiinalaisen astrologian kiinteä tuntihallitsija tuntuu oudolta. Mutta se perustuu yllä mainittuun tapaan jakaa vuosi 12 maalliseen haaraan. Myös vuorokausi - pienin kosminen yksikkö - voidaan jakaa 12 kahden tunnin maalliseen haaraan. Haarojen nimet ovat samat kuin vuotuismerkkien. Tuntihallitsijaa voi pitää jonkinlaisena vastineena länsimaisen astrologian nousevalle merkille. Mutta koska se on kiinteä, siihen eivät vaikuta muut kosmiset yksiköt kuten kuukausi. Länsimaisessa astrologiassa klo 06 syntynyt voi olla nousumerkiltään mikä tahansa kahdestatoista riippuen vuodenajasta. Waltersin mukaan kiinalainen tuntimerkki viittaa "sivupersoonaan", joka pyrkii ihmisestä esiin. Tuntihallitsija on toisin sanoen ihmisen alter ego. Vuotuismerkit taas osoittavat ihmisestä jotain hyvin oleellista ja pysyvää. Kiinalaiset aloittavat vuorokautensa edellisen vuorokauden viimeisestä tunnista eli klo 23:sta. Siten tuntihallitsijat ovat seuraaavat:

Keskiyön tunti 23-01= Rotta
Kukonlaulua edeltävä tunti 01-03= Puhveli
Ennen aamunkoittoa 03-05= Tiikeri
Auringonnousun tunti 05-07= Jänis
Ruoka-ajan tunti 07-09= Lohikäärme
Ennen keskipäivää 09-11= Käärme
Keskipäivän tunti 11-13= Hevonen
Auringonlasku alkaa 13-15= Vuohi
Iltapäivän tunti 15-17= Apina
Auringonlaskun tunti 17-19= Kukko
Iltaruskon tunti 19-21= Koira
Levon tunti 21-23= SikaMutta ei tässäkään ole vielä kuin alkupaloiksi. Perinteinen kiinalainen metafysikka jakaa maailman kaikki ilmenneet asiat kahtia, on olemassa maskuliininen puoli todellisuutta, Yang ja feminiinen puolisko, Ying. Alussa oli yksi, joka jakautui kahdeksi ja kahdesta syntyi kymmenentuhatta oliota - kuten taolaisissa teksteissä kuvataan. Perusjakautuma Yangin ja Yingin tai Janin ja Jinin välillä ei merkitse erottelua sukupuoliin. Se kuvaa laadullista jakautumista, jossa ihmisetkin saavat joko aktiivisen, toimeliaan, energisen, ilmeisen ja suoraviivaisen toimintamallin (Yang) tai passiivisemmen, ilmeisellä tasolla vähemmän aktiivisen, energisen, kätkevän ja tuntevan laadun (Ying). Jokainen vuotuismerkki jakautuu näihin kahteen laadulliseen puoliskoon myös. Silläkin on merkitystä kiinalaisen astrologian tulkinnan kannalta. Sopivan vuosimerkin hallitsijan ja elementin kanssa, esim. Hevosen ja tulen elementin yhteydessä, vahva Yang-painotus tuo lisää mahdollisuutta, että tänä vuonna syntyneet edustavat Hevosen kaikkein rajuinta ja samalla jo riskialtista sävytystä. Pane siis mieleen oletko syntynyt Yang- vai Ying -vuotena.

Otetaan yksi lyhyt esimerkki: rakastettu ja vihattu Urho Kekkonen. Hän syntyi 3.9.1900 ja seuraavan sivun hakukone antaa vuosimerkiksi Rotan ja elementiksi tulee metalli. Entisen presidentin adjutantti oli antanut aikanaan UKK:n kellonajaksi klo 10 aamupäivällä. Alter ego, sivupersoona on Käärme. Näistä kolmestä tekijästä saadaan jo melkoinen intuitiivisesti työstettävä persoonallisuuden kuva. Vuosimerkki Rotta viittaa alituisesti aktiiviseen opportunistiin, joka tarttuu käsillä oleviin tehtäviin innokkaasti ja etsii aina uusia reittejä ja kanavia laajentaakseen vaikutustaan. Särmikkäänä, joskus jyrkkänä hän jakaa ja saa kritiikkiä. Elementti metalli on kovin elementti ja yhdistettynä Rottaan, se merkitsee kovapäistä uskalikkoa, kunnianhimoista vaikuttajaa, joka pysyen uskollisena lähinnä itselleen, pyrkii asia kerrallaan pääsemään eteenpäin raivaten tietään ja edistäen pyrkimyksiään sosiaalisella vaistollaan. Alter ego, perusvaikutusten takaa tuleva persoona, on taas käärmemäisen ovela, taktinen ihminen, strategi, joka suunnittelee manööverejä, hahmottaa kokonaistilannetta, etsii sopivia kumppaneita, hyökkää, valloittaa, tekee traumaattisia ratkaisuja ja juonittelee ja mitätöi muita ihmisiä tarpeen tullen päästäkseen maaliinsa.

UUSIKUU TAMMI-HELMIKUUSSA - KIINALAINEN UUSIVUOSI

Kaikkein yksinkertaisin tapa löytää uudenkuun päivämäärä tammi-helmikuussa kunkin vuoden alussa perustuu ns. metoniseen jaksoon. Metoninen jakso on 19 vuotta,(tarkkaan ottaen 18,6 vuotta) jonka kuluessa Kuun solmut tekevät yhden kierroksen eläinradan ympäri ja Kuu on samoina päivinä suunnilleen samoissa asteissa eläinrataa. Kiinalaisen uudenvuoden alun, eli talvipäivänseisausta seuraavan toisen uudenkuun, voi löytää melko luotettavasti seuraavasta taulukosta (vuorokauden virhe on mahdollinen - jos rajatpaus, tarkista muualta netistä). Kiinalaisten uusivuosi osuu käytännössä 19.1.-19.2 väliseen ajankohtaan. Näin siksi, että talvipäivän seisaus on keskimäärin 21.12. ja jos uusikuu osuu sille päivälle, seuraavan uusikuu on 19.1. Jos uusikuu on nippa nappa juuri mennyt kun talvipäivänseisaus on, siirtyy toinen uusikuu sen jälkeen helmikuun 19. päivään. Uusivuosi Kiinassa alunperin ja nykyäänkin on myös kevätjuhlan aika. Taulukko kattaa vuodet 1900-2024, mutta sitä on helppo jatkaa molempiin suuntiin:

1900-1919-1938-1957-1976-1995 = 31.01
1901-1920-1939-1958-1977-1996 = 19.02
1902-1921-1940-1959-1978-1997 = 08.02
1903-1922-1941-1960-1979-1998 = 29.01
1904-1923-1942-1961-1980-1999 = 16.02
1905-1924-1943-1962-1981-2000 = 05.02
1906-1925-1944-1963-1982-2001 = 24.01
1907-1926-1945-1964-1983-2002 = 13.02
1908-1927-1946-1965-1984-2003 = 02.02
1909-1928-1947-1966-1985-2004 = 22.01
1910-1929-1948-1967-1986-2005 = 10.02
1911-1930-1949-1968-1987-2006 = 30.01
1912-1931-1950-1969-1988-2007 = 17.02
1913-1932-1951-1970-1989-2008 = 06.02
1914-1933-1952-1971-1990-2009 = 26.01
1915-1934-1953-1972-1991-2010 = 14.02
1916-1935-1954-1973-1992-2011 = 03.02
1917-1936-1955-1974-1993-2012 = 23.01
1918-1937-1956-1975-1994-2013 = 11.02
1919-1938-1957-1976-1995-2014 = 28.01
1920-1939-1958-1977-1996-2015 = 16.02
1921-1940-1959-1978-1997-2016 = 06.02
1922-1941-1960-1979-1998-2017 = 28.01
1923-1942-1961-1980-1999-2018 = 13.02
1924-1943-1962-1981-2000-2019 = 02.02
1925-1944-1963-1982-2001-2020 = 24.01
1926-1945-1964-1983-2002-2021 = 13.02
1927-1946-1965-1984-2003-2022 = 02.02
1928-1947-1966-1985-2004-2023 = 22.01
1929-1948-1967-1986-2005-2024 = 10.02
jatka tästä palaamalla riville, jossa on vuodet 1930-1949 jne.

Löydä oma kiinalainen horoskooppisi

 KIRJALLISUUTTA

Melkein joka vuosi joku suomalainen kustannustalo lykkää markkinoille "kiinalaisen horoskooppikirjan", koska kiinalainen astrologia merkkitasolla on harmitonta ja viihdyttävää. Siksi suomenkielinen kirjallisuus on surkealla tasolla. Pientä parannusta tietää esim. Anja Banksin ja Angela Neumann-Kunzin kirja Kiinalaisen astrologian salat (2009). Ainoastaan Waltersin kirja tarjoaa mahdollisuuden tutustua kokonaisvaltaiseen kiinalaiseen astrologiaan taulukoineen.

Crawford E.A. & Kennedy, Teresa: Itämaisen astrologian salat. Karisto, Hämeenlinna, 1993.

Fantoni, Barry: Kiinalainen horoskooppi. Karisto, Hämeenlinna, 1992.

Itämainen horoskooppi (toim.) Riitta Immonen. Karisto, Hämeenlinna, 1987.

Kiinalainen astrologia, Tuikku Ljungberg. Unio Mystica, 2005.

Somerville, Neil: Kiinalainen horoskooppi. Gummerus, Jyväskylä, 1988.

Walters, Derek: Ming Su, kiinalaista astrologiaa. Otava, painettu Italiassa, 1988.


Jos aikoo perehtyä paremmin kiinalaiseen astrologiaan, englanniksi löytyy runsaasti kirjallisuutta, mm.

Kermadec, Jean-Michel Huon de: The Way to Chinese Astrology - The Four Pillars of Destiny. Unwin, 1983.

Lau, Theodora: Handbook of Chinese Horoscopes. Harper & Row, New York, 1979.

Walters, Derek: Chinese Astrology, Aquarian Press, 1992.

Walters, Derek: The Chinese Astrology Workbook, Aquarian Press, 1988.

Walters, Derek:The Complete Guide to Chinese Astrology, Watkins Publishing, 1987. Tämä on nimensä veroinen, täydellinen opas kiinalaisen astrologiaan. Sääli että kiinalaisen astrologian tulkinnallinen puoli on vain niukasti persoonallista ja psykologista.


Takaisin länsimaiseen astrologiaan Löydä oma kiinamerkkisi
Päivitetty 08.04.2022