KOMPOSITIO - KAHDEN KARTTA


Kun halutaan tietää suoran vertailun lisäksi mitä kaksi ihmistä yhdessä voivat kokea, kompositiokartta voi auttaa tässä. Kompositiokartta ei ole kovin vanha karttatyyppi, sillä se yleistyi vasta kun saksalainen koulukunta vakiinnutti keskipisteiden käytön astrologiassa 1940-luvulta lähtien. Kompositiokartta tehdään niin, että kahden henkilön planeettojen ja akseleiden asemat summataan yhteen ja tulos jaetaan kahdella. Näin tehdään kaikille planeetoille, Auringolle ja Kuulle sekä kartan akseleille ja saadaan uusi "yhteensulautettu" minuus, joka heijastaa kahden henkilön yhteisyyttä tai yhteisminuutta. Siinä siis pitäisi nähdä miten henkilö A ja henkilö B yhteisenä olemuksena kokevat yhteisyytensä.

Kompositioiden tulkinnassa täytyy huomioida se, että kyse on yhteisyydestä, johon kumpikin osapuoli antaa puolet itsestään. Normaalisti voidaan kuitenkin jakaa kompositiokartan tekijät maskuliinisiin (Aurinko,Mars ja Saturnus) ja feminiinisiin (Kuu, Venus ja asteroidit), joiden kautta voi miettiä miten Mies ja Nainen esiintyvät yhteisessä minuudessa. Kompositiota voidaan verrata molempien yksilökarttoihin, jolloin kysymys kuuluu: miten koettu yhteisyys palautuu yksilölliseen minuuteen? Aspektien tulkinnalla on silloin tärkein osuus.Takaisin Astrologian alueet   Takaisin ihmissuhteet