MC KARTALLA


MC eli keskitaivas on symboli ihmisen saavtuksista, joihin hän tuntee aitoa koko olemusta mukaansa tempaavaa kutsumusta. Keskitaivas on symboli ihmisen korkeimmista saavutuksista ja tavoitteista, jotka mobilisoivat hänen sosiaalisen tietoisuutensa jsa saa tietoisesti pyrkimään korkeimpaan mahdolliseen suoritukseensa. Ura, ammatti, status, asema, arvonanto ja maine sosiaalisessa mielessä symboloituvat MC:llä. MC:n merkki kertoo millä tavalla tämä tavoitteisiin pyrkiminen tapahtuu, millaisiin avuihin se nojaa. MC:n aspektit planeettoihin kertovat, mitkä psyyken toiminnot tukevat, mitä haittaavat niveltymistä yhteiskuntaan ja sen koneistoihin jotta "menestys" tulisi mahdolliseksi. MC-keskitaivas ei yksin kerro kuitenkaan kaikkea, joskus ei paljon mitään verrattuna siihebnm, mitä kartan muut tekijät sanovat. MC on jossain merkissä, 10.huoneessa voi olla joku planeetta tai useampi jotka muuntavat taipumuksia omaan suuntaansa. MC:n tarkimmat aspektit planeettoihin voivat tuoda rajusti muutoksia perusoletuksiin. Ja koko kartta on kaiken tulkinnan taustalla - sitä ei voi koskaan unohtaa. Esimerkiksi MC Kauriissa on vain laadullinen tapa tarttua sosiaalisiin velvoitteiisiin, mutta ei muuta. MC Kauriissa voi olla niin kuvanveistäjällä, bussikuskilla kuin valtion johtajalla.

Henkilöllämme on MC Kauriissa, merkissä, jossa pyritään samastumaan sosiaalisiin instituutioihin ja perinteisiin, löytämään oma paikka suurten tai pienten laitosten puitteissa. Kauris-Mc kertoo henkilömme työskentelevän mieluiten vakaissa ja säädellyissä puitteissa, hän kaipaa turvallisuutta työhönsä, jatkuvuutta ja varmuutta. Häenen tavoitteensa ovat joko yksituumaisia, virkamiesmäisiä tai sitten hän ilmentää halua itsenäistyä ja ruveta pyörittämään omaa yritystä js tunte olevansa oman elämänsä sankari. Kauris tuo vakavuutta ammattiin ja uralle. On painettava päälle, oltava tehokas ja aikaaansaapa. Työteliäs elämä todennäköisesti odottaa häntä. Hän saa paljon tukea itsetunnolleen täyttämällä velvollisuutensa omaa yritystä, firmaa, auktoriteettejään tai koko maataan kohtaan. Samalla näkökulma pyrkimyksiin voi olla kapea, kaavamainen ja itseään toistava. Yliminä, superego on vaativa ja hallitseva - tee kaikki niin kuin kuuluu.


Takaisin karttaan