MITÄ KARTALTA NÄKEE?

         TÄHDET KERTOVAT

Tähdet kertovat loisteellaan riemuista ihmisien.
Tähdet kertovat meille myös suruista, uskotko sen?
Kirjoitettu on tähtösiin täyttymys elämän lain.
Köyhyys, rikkaus, rakkaus, tähdet kertovat vain.
Et voi onnea saada, jos määrää tähtesi niin.
Kaiken kohtalo kytkee yön tähtiin kimmeltäviin.
Kirjoitettu on tähtösiin täyttymys elämän lain.
Köyhyys, rikkaus, rakkaus, tähdet kertovat vain.
Aikojen alusta kirkkaisiin tähtiin katsottu illoin on.
Aikojen alusta niissä jo nähtiin ennustus kohtalon.
Ylhäisinä etäisinä tähdet ylle maan luovat kylmää valoaan.

Elokuvasta Kaks' tavallista Lahtista 1959. Sanat Orvokki Itä.
Näkyykö horoskoopista ”täyttymys elämän lain?” Mietitään ensin, mitä kartta on? Astrologinen kartta, eli horoskooppi on kolmiulotteinen kaavio maan ja taivaan välisestä suhteesta tiettyyn aikaan ja tietyssä paikassa katsottuna. Horoskooppi on todellakin kaavio, jossa planeettojen asemat kerrotaan lukuina, asteina ja kaariminuutteina. Kartalta näkyy paljon muutakin kuin planeettojen sijainti tietyssä eläinradan merkissä; siinä näkyy planeettojen sijainti huoneissa ja planeettojen, Kuun ja Auringon väliset kulmasuhteet, eli aspektit. Huoneet alkavat noususta, eli askendentista, joka on itäinen kohta horisontissa kun se heijastetaan eläinradalle. On hyvä muistaa, että astrologinen kartta ei ole mielivaltainen vaan luonnollisista olemassaolevista maan ja taivaankappaleiden suhteista kertova kaavio.

Teknisesti ajatellen asiassa ei ole mitään erikoista. Mutta entä sitten sisällöllisesti, mitä astrologinen kartta kertoo? Miksi sitä käytetään ja on käytetty jo parituhatta vuotta kuvaamaan ihmisen luonnetta? Ehkä on parempi määritellä aluksi, mitä astrologinen kartta ei voi kertoa. On tietysti hieman hätkähdyttävää muistaa että vasta 1900-luvun astrologia pystyi irrottautumaan ajatuksesta että "planeettavoimat" näkyvät suoraan fyysisellä, maallisella tasolla. Kohtalon käden liikkeet nykyisen tiedon ja astrologisen tiedon mukaan ovat muuttuneet suljetusta kohtalouskoisesta näkemyksestä (determinismistä) avoimeksi käsitykseksi, jossa yksisuuntaista ja järkkymätöntä kohtaloa ei tunnusteta. Yksinkertaisesti sanoen kartasta ei näe mitään mitattavaa, konkreettista, biologista tai sosiaalista tosiseikkaa.

Kartasta täytyy aina tietää, minkä kartta se on. Kissan kartta on täsmälleen samannäköinen kuin ihmisen kartta; sitä "kissana olemista" eivät planeettojen asemat kerro. Kartasta ei voi päätellä millä kehitystasolla hän liikkuu, kuinka pitkä ihminen on, mikä on hänen kengännumeronsa, montako lasta hänellä on, kuinka korkea hänen älykkyysosamääränsä on tai mikä on hänen ainoan enonsa nimi ja onko kyseinen eno pudonnut koskaan veneestä. Kartasta ei näe paljonko ihminen tienaa vuodessa, mihin puolueeseen hän kuuluu, asuuko hän yksiössä Kalliossa vai vanhassa linnassa Ranskassa. Mutta todennäköisyydestä voi aina puhua: yksiö Kalliosta voi järjestyä jos Saturnus on 4.huoneessa yhtymässä Aurinkoon ja linna Ranskassa odottaa sitä, jolla on Jupiter 4.huoneessa ja Vesimiehessä kolmiossa Venukseen.

Jos näin on laita, mitä kartalta sitten näkee? Nykyinen astrologia määrittelee oman pätevyysalueensa suunnilleen näin: horoskoopista näkyy ihmisen synnynnäiset taipumukset ja motiivit. Sana ”taipumus” suomen kielessä on mainio, koska se kuvaa asiaa hyvin. Yksilöillä on luonnollinen rakenteensa, jonka synty on itseasiassa täysi arvoitus. Jossain vaiheessa lapsi alkaa yhä enemmän ilmentää itselleen tyypillisiä taipumuksia, eli alkaa taipua oman luontonsa osoittamaan suuntaan. Joskus taipumukset ovat niin sidoksissa vanhempien antamaan perimään ja/tai ympäristössä oleviin mahdollisuuksiin, että on helppo sanoa, että ”lapsi tulee vanhempiinsa” tai tekee sitä, mitä ympärillä yleensäkin tehdään. Toisinaan taas lapsi on kuin kauas puusta pudonnut omena, jossa ei juuri vanhempien jättämää perintöä näe. Kasvaessaan lapsi yksilöityy eri vaiheiden kautta ja tulee omaksi itsekseen eli saavuttaa mahdollisimman täyden yksilöllisyyden asteen. Mutta taipumus ei merkitse lukkoonlyötyä, umpiomaista "luonnetta", joka on taipumuksien ja motiivien pitkälle kehittynyt lopputulos.Luonne on monien risteytyvien motiivien kompleksinen kokonaisuus.

Tähdet eivät ole aktiivisia taustavaikuttajia. Niistä tuskin säteilee mitään aineelllista missään muodossa, joka vaikuttaa maapalloon tai syntyvään lapseen kohdussa tai kohdun ulkopuolella. Ainoa mahdollisuus on sähkömagnetismin osuus, jota Percy Seymour esittää tieteelliseksi vaikutusmekanismiksi. Sen sijaan tähdet ja ihmiset kuuluvat yhteen ja samaan merkitysketjuun, jonka ihminen on luonut kauan sitten ja joka kuuluu ihmiskunnan yhteiseen merkitysvarastoon. Ihminen on tehty samoista aineksista kuin kaukaisimmatkin tähdet ja vanhan vastaavuusopin mukaan ”se mikä on ylhäällä, on sama kuin mikä on alhaalla”. Planeetat, eläinradan merkit, huoneet ja aspektit - koko astrologian arsenaali - on täynnä merkityksiä, jotka rajaavat ihmisille tyypillisiä kokemuksen kenttiä. Jokainen planeetta edustaa omaa psyyken toimintoa (esim. Mars = toiminta, itsekkäät tarpeet, seksuaalisuus), jokainen huone jotain tyypillistä kokemusta (esim. 7.huone = parisuhde). Merkit kertovat millainen laatu motivoi kutakin planeettaa.

Yhdistämällä eritasoisia merkityksiä, pyritään luomaan kokonaiskuvaa ihmisen tarpeista, motiiveista ja motiivien välisistä ristiriidoista. Tästä kaikesta syntyy kartan tulkinta. Esimerkissämme Mars on tarvetyydytyksen symboli ja sijaitsee 7.huoneessa, jossa henkilön itsekäs tapa määrätä toista ihmistä omien tarpeiden mukaan tulee esiin, mutta toisaalta sama tulkinta voi korostaa kyseisen ihmisen rohkeutta mennä muita ihmisiä vastaan joko rakkauden tai sodan merkeissä. Koska Marsin merkki on Skorpioni, hän tekee tämän kaiken intohimoisella varmuudella ja äärimmäisyyteen asti itseään likoon pannen. Hän elää todennäköisesti suhteellisen vaarallisesti eikä jätä ketään kylmäksi.

Kartta kertoo millainen on ihmisen arkkityyppi, mitä perusvoimia hän ilmentää (planeetat), millainen suhde psyyken toiminnoilla on toisiinsa (esim. miten halua antaa rakkautta = Venus on suhteessa haluun ottaa itselle nautintoa = Mars), mitkä kokemuksen alueet häntä erityisesti vetävät puoleensa (huoneet).

Jokainen astrologi tietää kokemuksesta, että ihmiseksi kasvaminen, oman arkkityypin toteuttaminen ei ole automaattisen itsestäänselvää eikä yksitasoista. Astrologinen kartta on monitasoinen sinänsä. Taipumukset eivät ilmene yhdenmukaisesti eivätkä aina samalla tasolla. Ihmisen elämää rajaavat biologinen perimä ja ympäristön antamat mahdollisuudet. Joku elää vauraassa länsimaissa ja saa kykynsä helposti tuottamaan itselleen hyviä asioita, kuten rikkautta, mainetta ja menestystä. Joku toinen elää köyhässä kehitysmaassa ja saa kamppailla samoilla kyvyillä päästäkseen edes siedettävään asemaan. Käytännön tulkinnassa ulkoiset realiteetit on otettava huomioon. Joku perii vanhemmiltaan vaikean sairauden, joka ehkäisee toteuttamasta itseä vapaasti. Mutta yhtä hyvin voi sanoa, että silloinkaan ”tähdet eivät valehtele" vaan että tämän ihmisen kohtaloon kuuluu elää vakavan rajoitteen alla.

Lyhyesti sanoen, horoskoopin näyttämä ihminen ei ole se tyyppi, joka on samaistunut vanhempiensa, ympäristönsä tai yhteiskuntansa antamiin malleihin, eikä se rooliasu, jonka hän pukee ylleen. Astrologian ihminen on näistä omaksutuista rimpsuista paljaaksi riisuttu, parhaimmillaan puhdas arkkityyppinen ihminen, joka heijastaa omaa pyrkimystään toteuttaa omaa inhimillistä luontoaan. Välineeksi tähän kukin ihminen valitsee tarjolla olevista tykötarpeista itselleen sopivat ja sekoittuu maallisen elämän vaatimiin roolihahmoihin ja ”suoritusminuuksiin”, jotka huonossa tapauksessa himmentävät alkuperäisen olemuksen puhtauden ja hyvässä tapauksessa taas palvelevat oikealla tavalla Itsestään tietoisen ihmisen maallista vaellusta.

Raimo A Nikula (1994)


  Takaisin