Jupiterin ja Saturnuksen 20-vuotisen kiertojakso alkaa

Palaan vielä kerran tärkeään Jupiterin ja Saturnuksen kiertoon, jossa on uusi alku tulossa parhaillaan. Astrologiassa suurten linjojen maailman muutoksia tarkkaillaan hitaiden planeettojen siirtyminä merkistä toiseen ja niiden välisiä aspekteja, kulmasuhteita tarkkaillen. On myös pienempiä syklejä, joiden merkitys maailmantilanteessa voi olla huomattava. Sellainen on Jupiterin ja Saturnuksen 20-vuotinen kiertojakso, jonka kuluessa ne tekevät keskinäisen yhtymän. Jo arabit 1000-luvulla kiinnittivät suurta huomiota tähän sykliin ja erityisesti siihen, että käytyään läpi 20 sykliä (noin 240 vuotta – pientä vaihtelua on), Jupiter/Saturnus –yhtymä muuttaa elementtiä. Myös Johannes Kepler kiinnostui tästä suurkonjunktiosta ja sen elementtien muutoksista.

Vasta vuodesta 2020 lähtien Jupiterin ja Saturnuksen yhtymät muuttuvat pysyvästi ilman merkkeihin, Vesimieheen, Vaakaan ja Kaksosiin. Tämä elementin muutos, eli arabiastrologien terminä Suuri Mutaatio, merkitsi aikoinaan suuria yhteiskunnallisia muutoksia, hallitusvallan, hallitsijasuvun, taloudellisen ja poliittisen elämän rakenteiden muodonmuutoksia. Tämä on käytännössä näkynyt mm. siinä että valtioissa joissa on selkeä kahtiajako Liberaalit-Konservatiivit, hallitusvastuu siirtyy vuorotellen toiselta toiselle. USA on sellainen maa, jossa demokraatit ja republikaanit vuorottelevat melko säännöllisesti kongressin ja senaatin enemmistöpuolueena ja presidenttikin vaihtuu neljän vuoden välein. Ylipäätään Jupiterin kasvujohteisuus, laajentumishalu, optimismi kohtaa Saturnuksen realismin, joka asettaa rajat ja vaatii ilmassa värähtelevien sosiaalisten pyrkimysten, visioiden ja ideaalien asettumista uusiin muotteihin tai raameihin (Saturnus). Näin syntyy Jupiter/Saturnus -konjunktion merkitys. Uusi visio voi olla epämääräinen aluksi, mutta se tarkentuu kun sitä määritellään, asetetaan kunkin yhteiskunnan perinteisiin ja voimavaroihin.

Suuri Mutaatio ei ala fanfaareilla eikä se ilmenny heti konkreettisina tuloksina. Kaikki syklit alkavat jostain, ne vaikuttavat vähitellen muuttaen asenneilmastoa ja ihmisten ajattelua. Viimeinen mutaatio tapahtui vuonna 1842 (1802 Neitsyt, sitten poikkeus 1821 Oinas), jolloin Jupiter/Saturnus – yhtymät siirtyivät maamerkkeihin. Vuoden 1842 konjunktio tapahtui Kauriissa, seuraava konjunktio 1881 Neitsyessä, sen jälkeen se on ollut Kauriissa (1900), Neitsyessä (1920-21), Härässä (1940-41 ja 2000) ja Kauriissa 1960-61 ja poikkeuksen muodostaa 1980-81 konjunktio Vaa’assa – ilman merkissä.

On muistettava että Jupiterin ja Saturnuksen konjunktio voi tapahtua kolmekin kertaa koska planeetat peräytyvät maasta katsoen optisen illuusion kautta osan vuotta ja tekevät sahaavaa liikettä eteen- ja taaksepäin. Joskus riittää yksi tarkka konjunktio, joskus niitä tulee kolme, ja ne voivat osua kahteen peräkkäiseen vuoteen.

Kaikkien neljän elementin läpikäyminen kestää 800 vuotta ja koko eläinradan läpi liikkuminen ja paluu alkuun kestää 2400 vuotta (3 x 800). Koko sykli käsittää useita eripituisia toisiinsa kytkeytyviä syklejä, jotka kestävät 20, 200, 800 ja 2400 vuotta.

Nyt ollaan juuri 20 vuoden syklin lopussa, joka alkoi yhtymällä Härässä vuonna 2000, ja toisaalta olemme 200 vuoden maan elementin syklin lopussa, joka alkoi 1800-luvulla. Olemme siirtymässä uuteen ilman merkkien kiertoon, mutta tämä prosessi ei ole aivan yksinkertainen muutos.

Maan elementin kiertokulku käsitti 11. ja 12. vuosisadat (1007-1206)
Ilman elementin kiertokulku käsitti 1200- ja 1400-luvut (1186-1405)
Veden elementin kiertokulku käsitti 1500- ja 1500-luvut (1365-1643)
Tulen elementin kiertokulku käsitti 1600- ja 1700-luvut (1603-1821)
Maan elementin kiertokulku käsitti 1800- ja 1900-luvut (1802- poikkeus 1821, sitten aina vuoteen 2000)
Ilman elementin kiertokulku 21. ja 22. vuosisata (poikkeus 1981, sitten 2020 -2199)

Yllä Jupiter/Saturnus-konjunktiot 1842-2020 asetettuina eläinradalle. Itse asiassa Jupiterin ja Saturnuksen syklit muodostavat sarjan pienempiä ja suurempia kiertojaksoja. Pienin on tuo 20 vuoden välein toistuva konjunktio. Simppeli juttu, kaksi planeettaa tapaa toisensa ja ovat eläinradalla samassa asemassa. Kun konjunktiot vaihtavat elementtiä, tapahtuu mutaatio, ja se merkitsee yhden aikakauden loppua ja uuden alkamista, joista jokainen kestää noin 200 vuotta. Mutaatiot seuraavat eläinradan ympärillä olevia elementtejä, siirtymällä tulesta maasta ilmasta veteen jatkuvassa jaksottelussa.

Mielenkiintoinen seikka mielestäni on myös uuden syklin aloituskohta 0 astetta Vesimiestä. Se on merkin alkuhuuto, herätys ja uuden tietoisuuden nousun symboli. Kun katsoo Jupiter/Saturnus -syklien aloituksia Richard Nollen kotisivuilta (https://www.astropro.com/features/tables/geo/ju-sa/ju000sa.html), jonne hän on koonnut 3000 vuoden kiertojaksot, huomaa että vain kerran aiemmin historiassa Jupiter/Saturnus sykli alkoi merkin 0 asteessa. Tämä tapahtui v. 333, jolloin konjunktio sattui 0.57 Vaakaa. Mutta nyt on kuin kehityksen sormi osoittaisi painokkaasti Vesimiehen alkuun - maailman on uudistuttava radikaalisti. Isot talkoot edessä, työmiehiä etsitään. Jotkut ovat samastaneet uuden Jupiterin ja Saturnuksen konjunktion samalla Vesimiehen ajan alkulaukaukseksi. Ei pidä myöskään olla naiivi Vesimiehen merkin suhteen. Sen varjo on fanaattisen, epäinhimillisen teknomaailman luomisen vimma, joka voi sekin olla suuri kehitystä vääristävä oire ihmiskunnan historiassa. Maailmasta löytyy jo satoja miljoonia ihmisen ja koneen sulauttamisen autuuteen uskovia ihmisiä.

Miksi Jupiter ja Saturnus ovat niin tärkeitä yhdessä? Molemmat on luokiteltavissa sosiaalisiksi planeettasymboleiksi. Niillä on yksilöllinen sanomansa, mutta erityisen tärkeä on niiden rooli ihmisen luomien sosiaalisten järjestelmien luojina ja ylläpitäjinä. Jupiter edustaa yhteisöjen ja valtioiden johtajia myyttisiä ja isänmaahan ja sen menneisyyteen kytkeytyviä perusajatuksia, aatteita, keskeisiä periaatteita, käytännössä myös tapaa tehdä politiikkaa, hallita maata ja kansaa. Jupiter julistaa Totuutta, Oikeutta, Kansan tahtoa. Se on poliittinen vaikuttaja. Jupiterin tehtyään työnsä aatteiden julistajana ja kansan herättäjänä ja puhein ja kirjoituksin kansaan vaikuttajana, sen siementämät ideat ottaa Saturnus käsittelyyn ja tekee niistä konkreettisia valtiollisia systeemejä, lakeja, normeja ja käytänteitä, joita kaikkien on noudatettava. Jupiter kannustaa jatkuvaan kasvuun ja menestykseen, mutta voi ylittäessään rajansa, muuttua fanaattiseksi ja edistysuskoiseksi ahneudeksi ja oman uskon - tai tiedon - sokaisemaksi voimaksi. "Aivan kuten vesi virtaa alamäkeen, ihmiselläkin on taipumus kuten koko luonnossa valita helpoin tie. Se ei kuitenkaan vie henkilökohtaiseen kasvuun… Saturnuksen lämpöä ja kovaa painetta tarvitaan kehitykseen ...". Saturnuksen tehtävä von luoda betonirealistinen pohja, jolle pystytetään Jupiterin innoittamien periaatteiden mukaiset sosiaaliset rakenteet. Jupiter innoittaa kansoja ja niiden johtajia luomaan visioita "paremmasta maailmasta ja tulevaisuudesta ja oman maan tulevasta menestyksestä". Saturnus tulee ja testaa ja arvioi miten visiot toteutuvat. Ja jos ne eivät ole reaalisella pohjalla, Saturnus antaa kritiikin, palautteen ja vaatii korjauksia linjaan - ja rankaisee myös rajojen ja mahdollisuuksien ylityksistä. Jos valtio uskoo jatkuvaan tuotannon kasvuun ja vaurauden lisääntymiseen ilman ongelmia, se on Jupiterin vallassa. Jos valtion johtajat pitävät yllä tiukkaa talous- ym. kuria ja nostavat ihanteeksi ahkeran ja säästäväisen elämäntyylin ilman pullikointia esivaltaa vastaan, on Saturnus saanut yliotteen. Saturnus on paineiden, stressin, testaamisen ja turvallisuuden mittari, sanoo John Townley kirjassaan Astrological Life Cycles.

Vuoden 2021 jälkeen uusi asennemaailma asettuu vallitsevaksi – vähitellen, ei kertarysäyksellä. Ja koska merkki, jossa Jupiter ja Saturnus kohtaavat on juuri Vesimies eikä mikään muu, on arvioitava että valtioiden ja niiden johtajien on löydettävä yhteinen pohja, josta käsin koko maailma sitoutuu riittävän tehokkaisiin toimenpiteisiin ilmaston lämpenemisen estämiseksi. Mutta koska se vaatii rankkoja toimia, teollisuuden päästöjä on supistettava rajusti, tuotantotapoja, erityisesti energian tuotantotapoja lämmitysjärjestelmiä ja autokantaa on uusittava jotta päästään fossiilisten polttoaineiden päästöistä. Kulutustottumuksia, ruokakulttuuria, vaatteiden materiaaleja ym. on muutettava radikaalisti. Hiilineutraalisuus (hiilinielujen on oltava tasapainossa ilmakehään purkautuvien hiilimäärien kanssa), johon Suomi pyrkii vuoteen 2035 mennessä, on vaativa tavoite. Siihen ei päästä nykyisillä toimenpiteillä ja suunnitelmilla. Pessimistit sanovat että olemme jo myöhässä eikä suuria katastrofeja voi enää välttää. Ilmastomuutoksen pahin kärki saattaa tulla vasta 2030-2050-luvuilla. Viisaat teknologiaan ja kapitalismin markkinavoimiin luottaneet isät ja äidit ovat luoneet lapsilleen ja lastenlapsilleen synkän varjomaailman.

Jupiterin ja Saturnuksen uusi sykli alkaen 21.12.2020 on vuoden taivaallinen joululahja, painava paketti kaikille maailman ihmisille, niin hyville kuin pahoille, niin pienille kuin suurille. Konjunktio tapahtuu Vesimiehen alussa, 0,29 astetta, joka sekin kielii siitä, että jotain aivan uutta on synnytettävä yhteiskuntajärjestelmien ja valtioiden yhteistyöllä. Jokaisen merkin alussa annetaan sysäys, joka sävyttää koko kehitystä. Vesimies merkkilaatuna antaa kykyä kokonaisvaltaiseen näkemykseen, joka usein perustuu tieteellis-tekniselle perustalle. Mutta asenteellisesti Vesimies viittaa kykyyn arvioida laajoja taustavaikutuksia luonnon, yhteiskuntien kehityksen ja ihmisen evoluution tasolla. Vesimies edustaa kykyä ajatella suuria kokonaisuuksia, sillä on laaja visio, globaali toimintakenttä ja kykyä ottaa etäisyyttä välittömiin paineisiin ja tarpeisiin. Se antaa toivoa siitä että maailmaa yhdistävä perusajatus ja päämäärä löytyvät tässä maapallon kriittisessä tilanteessa. Massojen asenteiden ja elintapojen täytyy muuttua, on kenties tehtävä se pahin mahdollinen, mitä ihmiset voivat kuvitella: pitää luopua jostain, on elettävä harkiten ja kulutusta ympäristöä säästävään suuntaan ohjaten ja jopa supistaen. Ja mikä maa se joka nousee ensimmäisenä esiin ja ilmoittaa sen ilosanoman että ilmastomuutoksen torjumiseksi on vähennettävä tuotantoa, kauppaa ja kulutusta? Bidenin USA? Xin Kiina, piskuinen Suomi? Ei tule tapahtumaan - ei missään helposti eikä nopeasti. Länsimainen ihminen tottui liiaksi mukavaan ja yltäkylläiseen elämäänsä ja laitteiden tuomaan narkoosiin ja nyt on asia ajateltava tykkänään toiselta suunnalta.

Länsimaisen kulttuurin käsikirjoituksessa on keskeisenä teemana tai dogmina ikuinen taloudellinen kasvu. Ihmiskunta etenee lineaarista viivaa eteenpäin, kehitysajatus on ollut loukkaamaton jalustalle asetettu tabu. Yhden kirjaimen muuttaminen tässä juonessa, on monen mielestä katastrofi. Mutta silti, kaikki asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että mikään pieni piiperrys ei enää auta; tarvitaan järeitä, lainvoimaisia muutoksia, jotka ulottuvat yhteiskunnan rakenteista yksilöiden ja perheiden arkiseen elämään. Kaikkien maiden on sitouduttava näihin rankkoihin uudistusohjelmiin. Ja tietysti ihmisen sisäisyyteen ja psykologiaan perehtyneet ovat aina sanoneet että ongelman ytimessä on inhimillinen kuolemansynti nimeltä ahneus. Yksinkertaisesti sanoen, ihminen on saattanut maapallon tuhon partaalle hamutessaan kaikkea hyvää itselleen välittämättä seurauksista. Greta Thunbergin suulla valveutuneet nuoret huutavat ilmastokokouksessa: You have destroyed our future. How dare you! Kyllä ihminen on kehdannut. Ahneuden, itsekkyyden ja välinpitämättömyyden epäpyhälle kolminaisuudelle ei ole ollut rajoja. Nyt niitä tulee huolimatta Trumpin tai Bolsanaron kaltaisista johajista tai kiinalaisen valtio-ohjatun kapitalismin noususta. Miten vaikea on ollut tajuta että niin kuin jokin yksilö voi tehdä virheitä elämässään, voi ihmiskunta tehdä myös täysin vääriä ratkaisuja ja valintoja. Onneksi maailma pääsi eroon Trumpista, joka symboloi Jupiterin irtipäässyttä varjoa, ja nyt Joe Biden, paljon elämässään kärsinyt johtaja saa saturnisen roolin kantaakseen. Mutta silti USA:n osuus maailman raaka-aineiden suurkuluttajana ja päästöjen aiheuttajana tuskin laskee huomattavasti Joe Bidenin kaudella.

Stephen Arroyo kirjassaan New Insights in Modern Astrology, esittänyt että "Syklin ensimmäiset kymmenen vuotta ovat intensiivisempiä, ja eräänlainen purkautuminen tapahtuu, joka johtaa Jupiter Saturnus -opposition (10 vuoden kuluttua konjunktiosta) huippuun. Syklin viimeiset kymmenen vuotta näyttävät usein hidastavan koko jakson aikaisemmissa vaiheissa esiintyvää intensiteettiä, vauhtia ja yleistä suuntaa." Hän jatkaa ideaansa: "Ensimmäisten kymmenen vuoden aikana ihmiset pyrkivät enemmän aloittamaan, suunnittelemaan, kokeilemaan, ja tapahtuu monia nopeita muutoksia sekä suurin osa suurimmista kriiseistä. Sitten toisen kymmenen vuoden aikana ihmiset näyttävät usein olevan uupuneita ja tarvitsevat pohdinta- ja sulattelukautta, koska muutosvauhti on ollut liian nopea ylläpitää jatkuvasti."

Kun katsastaa historiallisia Jupiter/Saturnus syklien ajoitusta, huomaan, että vaikka Arroyon kahtiajako voi yleisellä tasolla pitää paikkansa, on käytännössä ollut niin, että 20 vuoden jakson kriittisimmät vuodet osuvat 1-2 vuotta uuden syklin alkamisen jälkeen tai 5-8 vuotta alun jälkeen. Sotia, kansainvälisiä kriisejä, merkittävien poliittisten murrosten alkuja näyttää karkealla sihdillä ajateltuna osuvan tällä tavalla. Suuret sodat eivät näytä alkavan Jupiter/Saturnus syklin välittömään alkuun. Tosin 1940-41 oli konjunktio Härässä II maailmansodan alkupäässä. Kenties nähdään 9-10 vuoden kuluttua miten uusi sykli ja sen tuomat uudet aloitteet ovat päässeen kasvamaan. Kahden planeetan konjunktiota voi verrata - kuten Dane Rudhyar usein teki - siemenen itämiseen kun uusi elämä tekee tuloaan. Opposition voi rinnastaa kukkimiseen - jotain valmista, todistettavasti näkyvää ja kaunista on syntynyt - jos kaikki menee hyvin, mutta takeita ei ole. Selvää on että syklit eivät sanele kaikkea vaan 20 vuoden jaksoon mahtuu lisäksi hitaiden planeettojen keskinäisiä, pitkäkestoisia aspekteja, jotka antavat omat sysäyksensä kehitykseen.

Alla on joitakin - pääosin kotimaisia - poliittisia merkkihenkilöitä eri aikakausilta, jotka ovat syntyneet lähellä Jupiterin ja Saturnuksen konjunktiota. Kaikilla on ollut kansallista tai maailmallista merkitystä trendien luojina, politiikan vaikuttajina, ajattelun tai luovan ilmaisun uudistajina.

Galileo Galilei, 1564, tähtitieteilijä, joka pohjusti siirtymistä nykyiseen maailmankuvaan ja empiiriseen tieteeseen, konjunktio Ravussa kahden asteen tarkkuudella.
William Shakespeare, 1564, näytelmäkirjailija, Jupiter Leijonassa ja Saturnus Ravussa, konjunktio kolmen asteen tarkkuudella.
Isaac Newton, 1643, fyysikko, joka muotoili fysiikan mekaaniset peruslait, Jupiter/Saturnus -konjunktio Kaloissa, viiden asteen tarkkuudella.
Thomas Jefferson, 1743, USA:n 3. presidentti, perustuslain muotoilija, Jupiter Leijonassa ja Saturnus Neitsyessä, konjunktio viiden asteen tarkkuudella.
Fjodor Dostojevski, 1821, kirjailija, joka teokset sisältävät kestäviä oivalluksia ihmisen psykologisesta, moraalisesta ja uskonnollisesta tarpeista ja ongelmista, Jupiter/Saturnus -konjunktio yhden asteen tarkkuudella Oinaassa.
Mary Baker Eddy, kristillisen tieteen perustja ja hengellisen parannuksen apostoli, Jupiter/Saturnus -konjunktio Oinaassa parinasteen tarkkuudella.
P.E. Svinhufvud, 1861Suomen 3. presidentti, "Ukko-Pekka", Jupiter/Saturnus -konjunktio Neitsyessä neljän asteen tarkkuudella.
Rudolf Steiner, 1861, hengentieteilijä, antroposofian perustaja, pedagogi ym. Jupiter Leijonassa ja Saturnus Neitsyessä - konjunktio oli juuri muodostumassa.
Santeri Alkio 1862,maalaisliittolainen nuorisoseuralliikkeen kantahahmo, toimittaja ja poliitikko. Sama konjunktio, alle kolmen asteen tarkkuudella Neitsyessä.
Väinö Tanner, 1881, itsenäisyydenajan alkupuolen suurin demarivaikuttaja, Jupiter/Saturnus -konjunktio Oinaan lopussa viiden asteen tarkkuudella.
Urho Kekkonen, 1900, pitkään hallinnut presidentti ja "maan Isä", v. 1900 , Jupiter/Saturnus -konjunktio lähestyi Jousimiehessä 1900, mutta tarkentui vasta 1901 Kauriissa.
K.A.Fagerholm, 1901, Kekkosen pahin kilpailija, pitkän linjan demaripoliitikko, Jupiter/Saturnus -konjunktio Kauriissa 4 asteen tarkkuudella.
Joonas Kokkonen, 1901, säveltäjä, Jupiter/Saturnus -konjunktio oli venynyt Neitsyestä Vaakaan, eroa oli kuusi astetta.
Pertti Salolainen, 1940, nykyisen eduskunnan pitkäaikaisin edustaja (vuodesta1970–1996 ja 2007–2019), ministeri ja puhemies. Jupiter/Saturnus -konjunktio Härässä on tarkin mitä löytyy: 3 minuuttia eli 20. osa asteesta.
Bob Dylan, 1941, folkrock-muusikko ja säveltäjä, Nobel-palkittu sanoittaja, Jupiter/Saturnus -konjunktio Härässä 9,5 asteen tarkkuudella.
Paavo Lipponen, 1941, pääministeri ja pitköäaikainen demarivaikuttaja, Jupiter/Saturnus -konjunktio Härässä seitsem John Lennon, 1940, trendiä luova muusikko ja säveltäjä, Jupiter/Saturnus -konjunktio Härässä puolen asteen tarkkuudella.
Paavo Lipponen, 1941, pääministeri ja pitköäaikainen demarivaikuttaja, Jupiter/Saturnus -konjunktio Härässä seitsemän asteen tarkkuudella.
Juha Sipilä, 1961, pääministeri, Jupiter Vesimiehen puolella ja Saturnus Kauriissa - konjunktio kuuden asteen tarkkuudella.
Prinsssa Diana, 1961 prinssi Charlesin puoliso ja kuningassuvun onneton jäsen, Jupiter Vesimiehessä ja Saturnus Kauriissa- konjunktio seitsemän asteen tarkkuudella. Barack Obama, 1961, USA:n ensimmäinen mustaihoinen presidentti, Jupiter Vesimiehessä ja Saturnus Kauriissa- konjunktio kuuden asteen tarkkuudella.
Joitakin taiteilijoita 1961: Kjell Westö, Ville Virtanen, Kati Outinen.

Näin joulun alla muistutan myös siitä, että jos todennäköisin teoria Jeesuksen syntymän vuodesta pitää paikkansa (vuosi 6 e.a.a.), oli Betlehemin tähti Jupiterin ja Saturnuksen konjunktio. Sillä kertaa se tapahtui Kaloissa. Jeesus oli opettaja, joka oli sisäistänyt Suuren Maailmanjärjestyksen omalla tavallaan ja loi intensiivisen suhteen siihen kutsuen sitä ohjaavaa voimaa "Isäksi". Hänestä alkoi uuden uskonnon itu kasvaa ja se saavutti kaukaiset pohjolan raukat rannat 1000-luvulla. Nyt kun konjunktio on Vesimiehessä, se tuskin synnyttää uutta uskonnollista mielialaa vaan idealistista uskoa ihmisen mahdollisuuksiin. Jos se käytännössä ilmenee vain nykyisen tieteis-teknisen kontrollin lisääntymistä, on uuden syklin mahdollisuus ihmiskunnan uudistajana pian kadotettu tilaisuus.

Raimo Nikula, 08.12.2020

 

Takaisin alkusivulle  Lisää juttuja