NEPTUNUS KARTALLA


Neptunus löydettiin vasta "hiljattain" (1846) ja sen edustama symboliikka on avautumassa kaiken aikaa. Se viittaa vahvasti ei-käsitteelliseen, ei-kielelliseen todellisuuteen, jossa on tunnettavia, koettavia, elämyksellisiä kokonaishahmoja. Neptunus edustaa järjen tuolle puolen ulottuvaa kokonaisvaltaista intuitiivista havaitsemisen kykyä, joka mahdollistaa psyykkisen kommunikoinnin ja psyyken yhteiskentässä työskentelyn. Neptunus inspiroi, viestii symbolien, mielikuvien ja vertausten kautta, esittää tuloksensa kokonaisvaltaisesti sisällyttäen niihin useita kerroksia. Tästä johtuu, että tajunnan rajatusssa kentässä Neptunuksen sanoma on usein vääristynyt, väärinymmäretty, sekava, sumuinen ja hämärä. Toisaalta se voi olla erittäin puoleensavetävä, houkutteleva, nostaen psyyken uumenista ikuista kaipuuta kohti rajatonta kauneutta, totuutta ja pyhyyttä. Neptunus kartalla symboloi näitä tarpeita.

Esimerkkihenkilöllä on Neptunus 11.huoneessa ja Kalojen merkissä yhdessä Kheironin kanssa. Tämä kuvaa henkilöä ihanteiden vallassa eläväksi, joka rakastaa ihmisten suurta ykseyttä ja voi helliä sisimmässään suuria mystisiä unelmia ihmiskunnan tasa-arvoisuudesta tai solidaarisuudesta. Hänellä voi olla taipumus ottaa vastaan monenlaisia vaikutteita erottelua tekemättä, siksi hän tuntee myös kirjavan määrän ihmisiä joista osa on laitapuolen kulkijoita, osa boheemeja, taiteellisia, vakiintumattomia ihmisiä, jotka usein kaipaavat apua ja tukea (Kheiron/Neptunus). Neptunuksen pääaspektit kohdistuvat muutoin Saturnukseen, Merkuriukseen ja Venukseen. Näistä kolmioista voi syntyä ensin pettymyksiä kun monet mukavat asiat ja ihmiset osoittautuvatkin hankaliksi, muuttuvat riippakiviksi tai syövät omia voimavarjoa liikaa. On siis varottava antamasta liikaa itsestä, ja on määriteltävä omat rajat, mihin voi suostua, mihin ei. Monet projektit kaatuvat ennen kuin hän osaa säädellä elämäänsä yhdistäen siihen kaukaisia, korkeita ideaaleja ja maallisten tarpeiden tuomia esteitä ja rajoituksia. Harjoitusta vaatii nähdä nämä kaksi puolta ja ottaa ne haltuun, mutta tässä Neptunuksen pehmoaspektit auttavat kyllä eteenpäin.


Takaisin karttaan