UUSIA ASTROLOGISIA KIRJOJA KIRJAKAUPASTA

1) Uutta!1) kirja on Kyösti Tarvaisen (Ph.D) ja Raimo Nikulan Kriittinen johdatus psykologiseen astrologiaan. Se esittelee astrologian tiukan asiallisesti, astrologian ja tieteen välistä suhdetta, Tarvaisen tilastollisia tutkimuksia ja samalla antaa kuvaa siitä mitä nykyaikainen astrologia on, miten se toimii ja tulkitsee karttoja. Se on suunnattu lukijoille, jotka itsestänselvästi heittävät astrologian tieteen ja järjen ulkopuolelle. Kirjassa yhdistyy nykyastrologian käytäntö ja sitä tukevat matemaattis-tilastolliset löydökset. Se ilmestyi BoD-kirjana, (Books on Demand)-kirjana helmi-maaliskuussa 2020. Sitä saa kirjakaupasta tilaamalla. Books on Demand tarkoittaa kirjaa, jota saa kirjakaupasta, mutta sitä ei ole valmiina painettuna siellä vaan sitä painetaan kysynnän mukaan. Tilaa kirja verkkokirjakaupasta https://www.bod.fi/verkkokauppa.html

Sama kirja on käännetty myös englanniksi nimellä An Introduction to Psychological Astrology ja se on juuri imestynyt Kindle Bookina (alla ). Sitä saa ostaa Amazonista, paperikirjana tai E-kirjana.

2) New book! An Introduction to Psychological Astrology with Scientific Backing Original book by Kyösti Tarvainen (Ph.D.) and Raimo Nikula (B.A.) is available in Amazon. The book combines presentation of current astrological interpretation and usage with statistical backing of Dr. Tarvainen research. It shows that many common astrological interpretation rules can be backed up by science. An unique mixture of everyday astrology from scientific perspective A paper version or E-book version is avalable. Orders: https://www.bod.com/

3) Uutuuskirja Ajalliset menetelmät astrologiassa ilmestyi BoD-kirjana, Books on Demand-kirjana kesällä 2020. Kirja esittelee tiiviissä muodossa tavallisimmat mentelmät, joilla nykyistä elämäntilannetta voi tarkastella astrologian avulla. Päääosa kirjasta käsittelee progressioita, sekundaariprogressiota ja muita, vähemmän tunnettuja menetelmiä. Oma osuutensa kuuluu auirnkopaluukartoille ja ikäkaari-menetelmälle. Kuten aina kirjoissani, esimerkit kertovat paljon miten ajankohtaisia kuvioita voi tulkita. Ei pelkkää teoriaa vaan elävien ihmisten kokemuksia. Kirjaa saa BoD:n verkkokirjakaupasta tilaamalla. Books on Demand tarkoittaa kirjaa, jota saa kirjakaupasta, mutta sitä ei ole valmiina painettuna siellä vaan sitä painetaan kysynnän mukaan. Tilaa kirja verkkokirjakaupasta https://www.bod.fi/verkkokauppa.html

4) Kolmas uutuuskirja Suomalainen transiittikirja - elämän käännekohtia planeettojen rytmissä on 1993 ilmestyneen transiittikirjan uusi versio, laajennettu, tarkistettu ja paranneltu painos. Kirja on 270- sivuinen opas, siinä tulkitaan järjestelmällisesti hitaiden planeettojen (Marsista Plutoon) uudet transiittiaspektit syntymäkartan planeettoihin. Tulkinta löytyy myös hitaiden planeettojen huoneiden ja kulmien (AS-DS, MC-IC) ylikuluista. Transiittikirjoja ei ole suomen kielellä muita. Transiittien katsominen on astrologian jokapäiväinen perusjuttu, kaikille harrastajille tarpeellinen.

Suomalainen transiittikirja ilmestyi BoD-kirjana, Books on Demand-kirjana kesällä.2020. Sitä saa BoD:n verkkokirjakaupasta tilaamalla Tilaa kirja verkkokirjakaupasta https://www.bod.fi/verkkokauppa.html . Books on Demand tarkoittaa kirjaa, jota saa BoD:n verkkokirjakapausta, mutta sitä ei ole valmiina painettuna siellä vaan sitä painetaan kysynnän mukaan. Näitä viittä kirjaa on tilattavissa myös lähes kaikissa suomalaisissa kirjakaupoissa ja BoD:n verkkokirjakaupassa.

5) Uutuus! Uusi avaus astrologiassa, Eris vai Proserpina - pieni, suuri planeetta astrologisesti. Vuonna 2005 löydetyn kääpiöplaneetan merkityksestä ollaan monta mieltä. Tässä kirjassa ehdotan Eriksen poikkeavaa/täydentävää tulkintaa: ei Eris vaan Proserpina (Persefone). ja liitän sen maanalaisten jumalien kolmikkoon, Ceres- Proserpina-Pluto. Laajasti tutkittu Eris/Proserpinan ilmiömaailma,myyttisiä taustoja, yhtymäkohtia ajankohtaisiin tapahtumiin ja ennen kaikkea kartoitusta ihmisen psyyken tasolla, millainen on varjoissa viihtyvä Proserpina, millaisiin ihmissuhteisiin hän tyypillisesti päätyy? Mitä Eris/Proserpina haluaa sanoa tämän ajan ihmisille, erityisesti naisille? Tulkintoja Eris/Proserpinasta, sen aspekteista planeettoihin ja akseleihin on myös mukana. On syytä pysytellä uusien planeettojen kannoilla jos aikoo ymmärtää oman kartan ja muidenkin tiettyjä teemoja. Tilaa kirja verkkokirjakaupasta https://www.bod.fi/verkkokauppa.html

English translation is available too by the name Eris or Proserpine? - In Search of the Right Name and Meaning of a New Planet. It challenges the common "name is meaning" cliche adopted by the astrological community. Instead my Eris book goes back to myths of Persephone/Kore/Proserpine to understand the roots and expression of this new small planet. It links Proserpine to Ceres and Pluto, which are no all dwarf-planets. Theys form the archetypal cthonic family and Proserpine, the Daughter, has important place in this underground family.

6) Uutuuskirja! Ennen syntymä astrologia - käännekohtia ihmiseksi tulemisessa on johdatus siihen, mitä tapahtuu taivaalla äidin raskausaikana. Tärkeä rajapyykki on uusikuu ennen syntymää (pre-natal Moon) ja ennen syntymää tapahtunut auringonpimennys (pre-natal Solar Eclipse). Ne määrittävät ihmistä siinä missä syntymäkartalla näkyvät planeettakuviotkin. Molemmat valmistelevat syntyvän ihmisen suuntautumista todellisuuteen ja kykyä selvitä elämästä. Ne ovat "portteja", joiden kautta yksilöllisyyden valmistelu etenee ja potentiaaliset voimavarat saavat tietyn suunnan. Ne ilmaisevat usein myös millaiset asiat ja ominaisuudet vievät ratkaiseviin elämän käänteisiin, joista selviäminen merkitsee omien rajojen laajenemista ja menneisyyden ehdollistumista vapautumista. Kolmas taso on syntymää edeltävän Saros-sarja. Jokainen pimennys kuuluu tiettyyn Saros-perheeseen, jonka ensimmäinen pimennys menee usein kauas historiaan. Kirjassa esitellään jokaisen Saros-sarjan alkukartta ja siinä näkyvät peruskuviot. Myös ne antavat hyviä vinkkejä siitä, millaisista perusvoimista ihminen ammentaa elämäänsä merkitystä. Itse koin oman alkukarttani paremmin minuuttani kuvaavan kuin syntymäkartan... Saroksista ei ole suomalaisessa astrologiassa mitään muuta kirjallisuutta saatavilla.Oman Saroksen löytää kirjan lopussa olevasta Saros-taulukosta. Astrologia ei pysähdy perinteisiin planeettoihin, merkkisymboliikkaan ja huoneiden tulkintaan, minuuden rakkenaineksia voi etsiä läheltä ja kaukaa menneisyydestä - ja tieetysti myös ympäristötekijöistä.

Ks.lyhyet esittelyt kaikista teoksistani täältä.

Myös muita pienempiä astrologisia kirjoituksia ja kirjoituskokoelmia on saatavilla: mm. Kheiron, Asteroidit + Synastria-kirjaa on joitakin kappaleita. Kysy.

Raimo Nikula 26.05.2021


Takaisin alkusivulle