ASKENDENTTI KARTALLA


Askendentti, eli nousu on symboli heräävän ihmistajunnan samastumisesta siihen merkkiin, joka nousee itäisessä horisontissa yksilön syntyessä. Askendentin antama merkki kertoo millainen on oma Persoona, omat luonteenomaiset käyttäytymisen piirteet, omat, yksilölliset reagointitavat, minän välitön projektio ulkomaailmaan. Ulkoinen minä, persoonallisuuden näkyvä kerros, minän naamio, tyypillisyydet ja luontaiset toistuvat maneerit näkyvöt siinä myös. Tässä huoneessa kysymys kuuluu: Millaisena näyttäydyn ulkomaailmalle?

Henkilöllämme on askendentti Kaksosissa. Merkkinä se kertoo, että henkilömme tuo sosiaalisiin suhteisiin oman nokkelan mielensä, hänellä leikkaa nopeasti, hän osaa tuoda ajankohtaisia tapahtumia, ihmisiä ja vaikutteita omaan elämäänsä niin että se säilyy muuttuvana ja monipuolisena. Sosiaalinen elämä alkaa lähtien hänen tarpeistaan muodostaa laaja verkosto ihmisiä ja ihmisjoukkoja ympärilleen. Hän on monilahjainen naaimioituja ja värin vaihtaja, joka osaa antaa kaikille jotain, puhuen ja suosutellen tietään eteenpäin joskus sortuen valkoisiin valheisiin ja totuuden muunteluun. Kaksonen nousumerkkinä voi kertoa että nuoruusvaihe elämässä on tavattoman tärkeä.


Takaisin karttaan