KUUN SOLMUT KARTALLA


Kuun solmut ovat Kuun ja maan radan leikkauskohtia. Kaikissa leikkauskohdissa voidaan puhua "kohtaamisesta", "tapaamisesta", "kontakteista". Kuun solmut ovat ihmisen psyyken menneisyyden, "karmallisten" tekojen ja nykyhetken kohtaamisia, joista sekä syntyy sídoksia että puretaan sidoksia menneisyyteen. Kuun noususolmu edustaa tämän sidoksen tuomaa kasvujohteista päätä, joka johtaa tulevaisuuteen; Kuun laskusolmu edustaa sidoksen antamia valmiita lahjoja, jotka ihminen pystyy vaivattomasti siirtämään hyötykäyttöön.

Kuun noususolmu esimerkkihenkilöllä on Jousimiehessä ja 7.huoneessa, ihmissuhteiden huoneessa. Laskusolmu on siten vastapäätä Kaksosissa ja 1.huoneessa. Solmut pitää nähdä akselina, jossa on kaksi päätä, nouseva ja laskeva pää. Noususolmu 7.huoneessa kuvaa ihmistä, joka tarvitsee muita ihmisiä kasvaakseen ihmisenä ja luopuakseen liian ahtaista tai ennalta määritetyistä omista rajoistaan ja mieltymyksistään, ennakoluuloistaaan ja vanhoista arvoistaan. Henkilömme menee parisuhteeseen oppimaan tärkeitä läksyjä ja koko ajan hänen itsestäänselvät olettamukset itsestä karsiutuvat (laskusolmu 1.huoneessa). Kaksonen laskusolmun merkkinä jäisi mielellään keräämään aina vaihtuvaa kiintoisaa informaatiota, ja tapaamaan aina uusia ihmisiö, mutta noususolmu Jousimiehessä vaatii kaiken sälätiedon ja kokemuksen kokoamista, synteesin tekoa, oman ajattelun ja arvomaailman herättelyä, ei imeytymistä muiden mielipiteisiin tai arvomaailmaan ilman omaa siivilöintiä. Takaisin karttaan