ASTROLOGINEN KIERTOAJELU: PLANEETAT
(IHMISEN SISÄISET VOIMAVARAT)


PLANEETAT


Planeetat astrologiassa kuvaavat ihmisen sisäisiä toimintoja, psyyken eri funktioita järjestyneessä kokonaisuudessa, jota voidaan kutsua jungilaisittain MINÄKSI. Planeetat ovat kokonaisvaltaisen Minän työkaluja. Aurinko sijoitetaan kartalle kuten planeetat ja näkökulma on inhimillisesti se ainoa ihmisen kokemukselle mahdollinen eli maakeskeinen. Me elämme maassa ja koemme elämän sitä kautta.

AURINKO: Elämä, vitaalisuus, minä-tunne, egon voima, tahto, tietoiset päämäärät; Isä, auktoriteteetti; luovat energiat, oman Minän energiat, itseluottamus,Tahto, itsetietoisuus, negatiivisesti: itsetietoisuus vääristyneenä narsismina, itseriittoisuutena , ei kommunikoivana, samalla tasolla olevana ihmisyytenä; jumalainen Itse.

KUU: Tunteiden ja vaistojen antamat suojautumiskeinot, kyky automaattiseen vaistokäyttäytymiseen; suojan, ravinnon ja emotionaalisen turvallisuuden etsiminen; arkkityyppinen Äiti; suhde Äitiin alitajuisena valmiutena, alitajunta osana biologista perimää; negatiivisena riippuvuus, epäitsenäisyys, kehittymättömyys, tahdottomuus, sulautuminen ilman omaa määräysvaltaa.

MERKURIUS: Mielen kyky yhdistää asioita, ilmiöitä ja tapahtumia; äly, mentaaliset funktiot, kyky oppia, ilmaista itseä, käyttää tietoa, liikuttaa hermoston ja lihasten yhdistelmiä, negatiivisena levottomuus, monipuolisuus ilman rajoja tai päämärää, hajanaisuus, keskittymiskyvyn puute, arkkityyppisen Ikuisen Pojan tai - Tytön ylivalta.

VENUS: Rakkauden, kuulumisen ja liittymisen tarve, tunteet yhdistävinä tekijöinä, Eros, erotiikka, kauneusarvot ja sisäiset arvot, asioiden suhteellistaminen; huvitus ja viihde; negatiivisena aistillisuus muiden elämänalueiden korvikkeena, "itsensä myyminen parhaiten maksavalle", seksuaalisuuden manipulointi.

MARS: Itsekkäät halut ja tarpeet, välittömät, käsillä olevat motiivit, jotka kannustavat toimintaan; Mies aggressiivisena olentona, ruumiin voima ja energia sodassa ja rakkaudessa; seksuaalinen potenssi ja tarve; negatiivisesti väkivalta, suorat otteet, monimutkaisten asioiden tai ihmisten vähättely, itsekkyys, yksinkertaisuus, pölkkypäisyys.

JUPITER: Sosiaalinen sopeutuminen, kasvu tiedon, asenteiden, odostusten ja sosiaalisten arvojen oppimisen kautta, uskon, ideologian tai vakaumuksen voima ja pyrkimys elämän kokonaisuuteen; kielteisenä narsismi, kaikkivoipuus, laajentuminen joka tasolle ilman pienintäkään näyttöä mistään, Hybris, moraalinen selkärangattomuus.

SATURNUS: Egon rajat, niiden puolustaminen, rajojen määrittely, minän lujittaminen todellisuuteen ankkuroitumalla; käytännön velvollisuudet, kokemukset, jotka kasvattavat, pelot, turhaumat ja egoon kilpistyminen; kielteisesti negatiivisuus, huonojen puolien korostaminen, kylmyys, inhimilliset mitast ylittävä periaatteellisuus, dogmatismi, rajallisuuden tekeminen kaikkivaltiaaksi.

KHEIRON: Oman sielullisen tai ruumiillisen puolen haavoittuvuus, terapeuttinen työ käytännössä fyysisellä tasolla, käden taidot, erityistiedot, joilla ihmisen paikka kokonaisuudessa määritellään; negatiivisesti kirjaimellisuus ja todellisuuden ahdistaminen ongelmallisuuden rajoihin.

URANUS: Egon rajoja rikkovat tarpeet, transpersoonalliset motiivit ylittää itse, vapauttaa minä ahtaista rajoista; nopea kehitys, yllätykset, muutokset, jotka avaavat ihmistä, vievät toiselle tasolle; kielteisenä vieraantuneisuus, käsittämättömyys, ylikorostettu omaperäisyys, jota kukaan ei ymmärrä, sopeutumattomuus, tunteiden puute tai "paleltuneet" tunteet.

NEPTUNUS: Egoa liuottavat kokemukset, transsendenttinen tarve kuulua Ykseyteen, palata psyyken yhtenäisyyteen; mielikuvitus, kuvallinen luovuus, eskapismi, pako minästä; negatiivisena realismin ylitykset, valheellliset ratkaisut, keinotekoiset luomukset, illuusiot, ratkaisemattomat alitajunnan ja minän ristiriidat.

PLUTO: Egoa ravistelevat kokemukset, paluu primitiivisiin alitajuisiin tarpeisiin, lähteisiin, josta voi nousta uudelleensyntyneenä; psyyken pakot, obsessiot, terpeuttiset puhdistavat kokemukset, ääritilat ja transformaatiot; negatiivisesti pakkovalta, manipulointi, ihmisten ohjaileminen, väkivalta, salaisten keinojen viljely.

KUUN SOLMUT ovat Kuun radan ja Auringon (maan) radan leikkauskohtia. Ne symboloivat psyykeen varastoituneita käyttäytymisen, tuntemisen ja tahtomisen malleja.

NOUSUSOLMU: Uusien, kehittävien, suuntaa muuttavien kokemusten ja suhteiden vastaanotto ja sisäistäminen minuuteen jotta evoluutio rikastuisi. Persoonattomat, kasvattavat ihmissuhteet ja kontaktit ilman henkilökohtaista (tunne-) sitoutumista. Kehitettyjen valmiuksien ja kykyjen kasvattava vaikutus yhteisön osana.

LASKUSOLMU: Tutuksi tulleiden, rutiininomaisten ja kuluneiden ominaisuuksien automaattinen toistaminen ja sen tuoma sujuvuus ja lahjakkuus. Ennemmin tai myöhemmin tästä tulee itsensä toistamista, evoluution pysähtymistä ja jätteiden kerääntymistä. Persoonalliset, opettavat ja haastavat ihmissuhteet ja kontaktit, joissa tunteet eivät ole ratkaisevia.


Takaisin etusivulle     Planeettojen tehtävä   Huoneet