AURINKO KARTALLA

Aurinko on astrologian symboliikassa tietoisuuden keskus ja se tulee siksi lähelle C.G.Jungin määrittelemää Minää (Selbst). Minä on psyyken toimintojen kokoava ja koossapitävä keskus, joka valaisee kaikki osa-alueet ja erikoistoiminnot. Aurinko edustaa puhdasta tietoisuutta, joka ei ole "sotkeentunut" maallisen ja fyysisen elämän tiloihin. Auringon voima näkyy yleisenä elinvoimana, energiana, kykynä ohjata omaa elämää hallitusti ja päästä esiin yksilönä. Voimakas Aurinko kartalla viittaa kykyyn luoda jotain utta, johtaa, nousta esiin, nousta keulakuvaksi tai päästä dramatisoimaan omaa asiaa. Aurinko on maskuliinisuuden perussymboli, siksi yhteys Isä-hahmoon, Johtajaan, Hallitsijaan.

Aurinko on esimerkissämme Vaa'assa ja 6.huoneessa. Vaa'ssa Aurinko viittaa minä-tunteeseen, jonka pitää olla tietoinen siitä että kaikki liittyvät yhteen, yksin on voimaton ja että sosiaalinen maailma sisältää paljon mahdollisuuksia saada tukea, lisää voimaa ja kykyä toteuttaa itseä. Vaaka-Aurinko kertoo että henkilömme perusvoima, oman itsen, egon takana oleva energia on vaakamaista, tasapinottelevaa, arvioivaa, objektiivisuuteen pyrkivää voimaa. Aurinko on 6.huoneessa, jossa on muutenkin runsaasti edustusta. Siksi egon voimavarat menevät itsen kehittämiseen, tietojen ja taiatojen hankkimiseen jotta pärjäisi ja menestyisi. Vaihtuviin sosiaalisiin ja ammatillisiin tilanteisiin kouliintuminen ja harjaantuminen tuo lisää itseluottamusta ja vaakamainen kyky kuunnella puolta jos toistakin auttaa välttämään joutumasta jumiin ristiriitatilanteisiin. Kumppanuus on aina Vaa'alle tärkeää, se voi tuoda toki ongelmia, haavoja, mutta myös aitoa kokemuksen tuomaa viisautta ja kykyä nähdä mitä pelejä kukin pelaa.


Takaisin karttaan