IHMISSUHTEET ASTROLOGIASSA

 

Astrologian perinteisin alue on yksilöiden karttojen tulkinta. Parivertailu ja parisuhde on tämän luonnollinen jatke. Mies ja Nainen parisuhteessa tai rakkaussuhteessa tarjoaa erään hyödyllisen soveltamiskohteen astrologialle. Vertailu on perustasolla helppoa. Laitetaan kahden ihmisen kartat kahdelle kehälle ja katsotaan miten planeetat ja akselit osuvat kartalta toiselle ja arvioidaan mitkä ovat näiden aspektien merkitys parisuhteen kannalta. Parisuhdehoroskooppi on yksinkertaisimmillaan kahden kartan vertailua.

Vertailu eli hienommalta nimeltä synastria (syn=kanssa, keralla, astria, yksikkömuoto aster=tähti) on pintatasolla helppoa, syvemmällä tasolla vaikeaa ja vaatii jo terapeuttista ymmärrystä ja asiantuntemusta. Syynä synastrian pinnallisuuteen on vaikeus tavoittaa ihmisen sisäistä latautuneisuutta, psyyken energian alkuperäistä suuntautumista. Pelkkä aspektien luetteleminen ei vie asiaa toivottuun tulokseen asti. Siksi pitäisi oivaltaa mikä kumpaakin osapuolta, Miestä ja Naista todella sisäisesti hallitsee ja miten se siirtyy odotuksiin ihmissuhteissa ja rakkaudessa. Kysymme silloin jungilaisittain millainen Anima on Miehen sisällä ja millainen Animus on Naisen sisällä, eli miten Naisen sisäinen Mies ja Miehen sisäinen Nainen kohtaavat toisensa ja mitä perustarpeita ne heijastavat? Tämä ei ole mikään yksioikoinen tehtävä.

Apukarttoja voidaan synastriassa käyttää. Sellainen on kompositio, joka perustuu siihen, että lasketaan esimerkiksi kahden ihmisen Venusten summa ja jaetaan se kahdella. Näin tehdään kaikille planeetoille sekä MC:lle ja etsitään MC:n puolituspistettä vastaava askendentti.

Toinen apukartta on yhteiskartta, eli Ronald Davisonin 1940-luvulla kehittämä karttatyyppi, yhteiskartta, jossa sulautetaan kaksi karttaa yhteen ajallisesti laskemalla kummankin syntymäajat yhteen ja jakamalla tulos kahtia. Myös syntymäpaikkojen koordinaateille tehdään sama temppu.

Molempia karttatyyppejä käytetään nykyään ja kummallakin on kannattajajoukkonsa.

Ihmissuhteiden dynamiikkaa voi alkaa katsoa vaikkapa jungilaisen tyyppiopin mukaisesti.Takaisin astrologian lajeihin