20.4.-20.5 HÄRKÄ:

Maan lämpeneminen jatkuu, sulat vedet nopeuttavat lämmön nousua. Maassa alkaa olla yhä enemmän elämän alkioita; varhaisia kukkia nousee ja maanviljelyksessä on kyntötöiden aika - maata valmistellaan ottamaan uusi siemen vastaan. Ilman lämpötila nousee, hyönteiset alkavat liikkua vapaammin. Linnut laulavat kevään kiihkossa ja alkavat merkitä reviiriään entisille asuinpaikoilleen. Elinvoima tukeutuu voimakkaasti maahan ja sen kasvuvoima nousee huippuunsa. On kevään väkevä huippu, jolloin vietit ja vaistot eläimissä ja ihmisissä saavat etsimään turvallista reviiriä ja ravintolähteitä. Pohjolassa Härän loppuvaiheissa ilmestyvät ensimmäiset hennot lehdet puihin. Ihmisen maailmassa maan hedelmällisyys ja tuottavuus on suuri turvallisuutta tuova tekijä, mutta myös sisäisesti ihminen toteuttaa luontoaan toimien ikiaikaisten rodullis-biologisten tarpeittensa mukaan.

Härän tehtävä: varmistaa, vakauttaa, luoda turvallisuutta, aineellista jatkuvuutta, hedelmöittää, kasvattaa, luoda aistimuksia käytännön tai esteettisyyden tarpeisiin, koota esineitä, varmistaa omat edut, sulautua omaan rotuun, heimoon, verenperintöön, aistia, tuntea iholla, iloita pakanallisesta luonnosta ja ruumiin toiminnoista.

Takaisin  Seuraava