URANUS JA PLUTO - KASVUKRIISI 2011-2017

Kahden hitaan planeetan aspektit kuvaavat parhaiten aikakauden muutospaineita, koko maailman ihmiskunnan ja maapallon tasolla. Kovat aspektit, oppositiot (180) ja neliöt (90) ovat tehokkaita kollektiivisten muutosten työkaluja. Neliöitä on kasvavia ja väheneviä, avautuvia ja sulkeutuvia. Kasvavat symboloivat orgaanista kasvua annetuista alkuehdoista käsin. Vähenevät symboloivat rakenteen muutoksia, kumousta, hajoamista tai uudelleenstrukturointia, reformaatiota. Aspektien yleinen kaava menee suunnilleen näin: konjunktio=uusi alku, siementen kylvö; oppositio=vastakohtien kohtaaminen joko tuhoavassa tai rakastavassa mielessä; täydentymisen idea; kasvava neliö=kasvavan ihmisen tulo aikuiseksi, autonomia, oman elämän löytäminen; vähenevä neliö= pitkäaikaisten rakenteiden purku, hajoaminen, reformi, kumous.

Uranus=ihmiskunnan uudistaja, vallankumouksellinen, rajojen rikkoja, kehityksen kiihdyttäjä, evoluution loikka, kvanttihyppy tulevaisuuteen. Uranus on elitistinen, valikoiva, älyllisesti vahva ja emotionaalisesti kylmä planeettasymboli. Sen myyttiset juuret ovat Prometheuksen myytissä, joka symboloi ihmisen halua itse löytää tiensä ilman jumalten kaitsemista. Pluto=ihmiskunnan materiaalisen perustan (talouden) muokkaaja, giganttisten, suurten yhteisten projektien, riippuvaisuusverkoston rakentaja ja (tarpeen tullen) uudelleenrakentaja, mutta myös tuhoaja ja ihmisen sisällä piilevien atavististen (natseilla Blut & Boden & Rasse) kerrosten herättelijä.

URANUS JA PLUTO YHDESSÄ

Kulttuurin pitkien syklien uudistukset alkavat Uranuksen konjunktiolla Plutoon (viimeksi 1965-1968). Uusi kulttuurikausi (keskimäärin 140 vuotta) saavuttaa sisäisen eheyden kasvavassa neljänneksessään eli +90 asteen kulmassa kuten nyt – tai se hajoaa omaan mahdottomuuteensa jos kasvuedellytyksiä ei ole tai yhteistä päämäärää, eetosta ei löydy.

Uranus/Pluto – viimeisin sykli: Uranus-180-Pluto 1901-1904 – kolonialismi alkoi purkautua; Venäjän-Japanin sota; Venäjä ajautui kohti Leniniä ja tulevaa vallankumousta.

Uranus –90– Pluto. 1930-1935 – lamavuodet, fasistisen Italian ja natsismin nousu Saksassa. USA:ssa talouslama. Väkivaltainen diktatuuri johti II maailmansotaan. Neuvosliitossa oli Stalinin hirmuvalta salamurhineen, joukkoteloituksineen ja Siperiaan karkotuksineen. Isoveli valvoi kaikkea ja poisti kaikki vastaanpanijat ja

Uranus –0– Pluto. 1965-1968 – nuorison ”vallankumous”, idän kulttuurien läpimurto, hippikansa, rock, huumeet, vaihtoehtoiset elämäntavat, drop out, uusi henkinen etsintä, kapitalismin ja yksityisomaisuuden kritiikki

Uranus + 90- Pluto. 2010-2015 – Länsimaiden (rauhanomainen, talous) hegemoniaa vastaan nousevat Itämaat ja Islam (konfliktit ja terrorismin uhka). Euroopan yhdistymisen kriisiaika. ”Kasvukipuja”. Venäjän rooli Euroopan vastavoimana ja potenttina vihollisenakin kasvaa.

Tänään: kasvava neliö 2011-2016: + 90 on aina merkki halusta yhtenäisyyteen, eheyteen ja samastumisen ja perimisen kautta koettuun yhdenmukaisuuteen. Se vertautuu kuunvaiheissa ensimmäiseen neljännekseen (Aurinko-Kuu+90): ”Ensimmäisessä neljänneksessä (0-90) löydämme itsemme maailmasta, toisessa neljänneksessä (+90-180) maailma uppoaa meihin, kolmannessa neljänneksessä (-180 -90) me löydämme maailman itsestämme, viimeisessä neljänneksessä (–90-0) me uppoudumme maailmaan.”

(Busteed & &Tiffany & Wergin: Phases of the Moon)

Astrologiassa on ensin abstrakteja periaatteita, jotka nojaavat yleiseen symboliseen, arkkityyppiseen elämänymmärrykseen esim. Alku-keskivaihe-loppu tai neljä päävaihetta kehityksessä tai 12 merkkiä. Abstraktien periaatteiden tai arkkityyppien määrittelyn jälkeen tulee yritys soveltaa niitä konkreettiseen, kouriintuntuvaan maailmalliseen todellisuuteen, tähän aikaan ja maailman tilaan.

”Maailma uppoaa meihin” kasvavassa neljänneksessä. Uranus on nyt Pluton suhteen kokeilemassa kuinka paljon erilaisuutta ihmisen konservatiivinen, atavistinen pohja biologisine vietteineen, rodullisine, kansallisine ennakkoluuloinen kestää. Tästä syntyy ajan riivajainen, pelosta ravintoa imevä nationalismi, kansallinen itsekkyys, korostuneet rodulliset ja etniset ristiriidat, ennen kaikkea Islamin ja länsimaiden välille venähtänyt uhkaava kuilu. Islam edustaa muuttumattomuutta, pysyviä uskonnollisia dogmeja ja eettisiä, moraalisia käyttäytymissääntöjä, jotka sitovat uskovia. Länsimaiden sekulaari kehitys on johtanut vastakohtaan: ei ole mitään absoluuttisia sääntöjä (laki toki on), uskonto on jo pitkälle erotettu valtiosta ja arkipäivän elämästä. Länsimaiden kulttuurin oma ”käsikirjoitus” näyttää muuttumattomalta ja mahdollisesti liian jäykältä suurten kriisien edessä. Täällä halutaan vain hyvinvointia ja talouskasvua ja jokaisen maan hallitus ja johtajat puhuvat kuin yhdestä suusta vain rahasta ja taloudesta. Muut arvot ovat häivytetty pois. Ihminen ei elä yksin leivästä, sanoo raamattu.

Uranus/Pluto -neliö symboloi myös koko länsimaisen kulttuurin taloudellista tilaa, jonka epävarmuus jatkuu EU:n sisällä ja USA näyttää toipua viimeisestä lamastaan. Mutta länsimaat uppoavat, orientti nousee. EU:n yhtenäisyys on vaakalaudalla ja hajoamispistekin on ollut lähellä.

Viimeksi Uranus-Pluto oli neliössä 1930-33, nationalistisen Saksan nousun vuosina. Se päätyi Hitlerin natsihallintoon, , II maailmansotaan, holokaustiin ja suuriin tuhoihin. Neliö oli –90. Uranus Oinaassa lähestyi Plutoa Ravussa – nyt päinvastoin Uranus Oinaassa on menossa poispäin Plutosta, joka on Kauriissa eli Uranus +90 Pluto.

Uranus-Pluto –sykli symboloi äärimmäisiä muutoksia, räjähtäviä alkuja tai aikakausien rajuja mullistuksia, pakkotilanteita ja ahdistusta herättäviä kehityskulkuja. Massojen henkinen ilmasto on sakea ja kollektiivinen tiedostamaton muhii rankasti synnyttäen massareaktioita, pelkoja ja joukkoliikehdintää.

Uranus-Pluto –neliö raivaa tilaa ääriajatuksille, äärimmäisille teoille, ratkaisuille, joissa ei oteta inhimillisiä tekijöitä huomioon. Absolutismi. On olemassa jokin ihmisen ylittävä prinsiippi, jolle alistetaan kaikki muu.

KUKA, MIKÄ PÄÄSEE VALTAAN?

Optimistit: Lähi-idän demokraattinen vallankumoukset ovat olleet Uranus-Pluto –neliön hyviä oireita? Ehkä. Demokratia raivaa tietään entisiin diktatuureihin. Mutta demokratia on tuontitavaraa lännestä, se istutetaan vieraaseen maaperään, joissa on omat tuhatvuotiset traditionsa, erilainen väestöpohja, omat kulttuuriperinteensä. Lähi-idän ”vallankumoukset” ovat olleet nousevan keskiluokan kumouksia, länsimailta poimitaan ihanne, halutaan se istuttaa Idän kulttuureihin.

Pessimistit: Demokratian kyselemätön ihannointi johtaa yhtä suuriin vaikeuksiin kuin itämaiden diktatuurien hirmuvalta. Syntyy massojen mielivalta, jossa Internet-huutoäänestyksillä ja Facebook –kokouksilla valitaan johtajat, kumotaan entiset, nostetaan joku idoliksi, tuhotaan toisen elämä, parjataan ja mustataan eri mieltä olevia. Nyt 2015 voi sanoa että Pohjois-Afrikan maiden ”facebook-kumoukset” ovat johtaneet noin plus miinus nolla tuloksiin. Demokratia ei ole vakiintunut. Vain Tunisia näyttää suhteellisen vakaalta.

Demokratian varjoista kirjoitti vastavirtaan soudun Suomen mestari Erno Paasilinna: ”En kestä messuja enkä massoja selvin päin”. Demokratian ihanteista tulee pakkotoistoa, demokratian käytäntöä (toimiiko se, saako jopa yksilö aikaan muutoksia?) ei kukaan osaa eikä uskalla kyseenalaistaa.

MAHDOLLISIA VISIOITA

EU:n rahaliitto hajoaa tai typistyy, euron arvo laskee pohjille, USA ja Idän suurmaat Kiina, Intia) nousevat maailmantalouden johtoon, Euroopassa on monivuotinen laskukausi tai lama.

Nationalistiset ääriliikkeet vahvistuvat kaiken aikaa ja saavat sijaa demokratioissa johtaen kasvaviin jännitteisiin islaminuskoisten vähemmistöjen kanssa ja piileviin tai avoimiin taisteluihin. Äärivaihtoehtona on se, että muslimeja yritetään karkottaa Euroopasta.

Maailman maat ja kansat pakkodemokratisoidaan ja luodaan yhtenäinen maailma, jossa keskiluokkaiset arvot ja päämäärät, länsimaiset, kapitalistiset, moraaliset ja tieteelliset mallit nostetaan jumaliksi muiden yläpuolelle. Jos länsimaat ja länsimainen kulttuuri onkin jotain muuta kuin ”pelastus” koko maailmalle, mitä muuta se voisi olla?

Länsimaisen kulttuurin ja rahamaailman voittokulkua hidastavat Islamin vaikutusvalta ja kilpailu idässä. Venäjä säilyy jokerikorttina, josta kukaan ei voi sanoa mitään varmaa. Putin ei elä ikuisesti, mitä hänen jälkeensä, on täysi mysteeri.

Muut ongelma-alueet kärjistyvät: Ilmastomuutos etenee harppauksin, jäät sulavat navoilla, hiilidioksidi- ja metaanipitoisuus nousee, ikirouta sulaa, akateeminen keskustelu junnaa paikoillaan onko se ihmisen luomaa vai luonnon omaa vaihtelua. Ilmastomuutos kaipaisi jyrkkiä toimenpiteitä (Uranus/Pluto), mutta niitä ei tule koska ilmastosopimukset ovat aina laimeita kompromisseja, joissa taloudelliset edut vesittävät toimenpiteet. USA ei sitoudu vieläkään sopimuksiin koska ne veisivät pääomatuloja muualle.

Tehokkaat rajoitukset tulevat usein liian myöhään, paperi vasta kun paska on housussa. Demokraattinen maailma on tehoton luomaan tarvittavia pakkoja estämään globaaliset katastrofit. Ei ole yksimielisyyttä teoriassa eikä käytännössä. On vain mielipiteitä, erilaisia lobbausryhmiä, jotka ajavat omia etujaan, ja on avuttomuutta tekojen tasolla. Tilanne nostaa esiin aggressiivisia ympäristöliikkeitä, jotka ajavat pakollisia toimenpiteitä maailman pelastamiseksi

Uranus/Pluto voi aina johtaa äärimmäisiin toimenpiteisiin, väkivaltaan, pakottamiseen, väkinäisiin kansanosien, vähemmistöjen tai alistettujen joukkotuhoamiseen, rajoituksiin ja mielivaltaisiin pakkosiirtoihin. Tulee houkutuksia käyttää kollektiivista valtaa ja voimaa (Pluto) omiin tarkoitusperiin (vrt. terrorismi ja yksittäiset USA:n toimenpiteet, esim. Bin Ladenin murha). Uranus/Pluto –neliön luonne on persoonaton, joskus kylmästi leikkaava ja inhimillisesti katsoen säälimätön.

Huomattavaa: Pluto Kauriissa ja Neptunus Kaloissa ovat viimeisissä merkeissä, Uranus on siirtynyt eläinradan alkuun, Oinaaseen, jossa elämä ”alkaa uudestaan” ja sisältää pyrkimyksen luoda kaikki uusiksi tuoreesti menneisyyden estämättä. Siitä voimakas jännite Uranuksen uudistushalun ja Pluto-Kauriissa sisältämän kontrollihalun ja yhtenäisyyden pakottavan tarpeen välillä. Neptunus Kaloissa lisää sisäistä, kollektiivista ”parvikäyttäytymistä” tai laumasieluisuutta ja globaalisten, ihmiskuntaa koskevien virtausten kaikkea imevää voimaa, joka survoo massoja samaan elämänmuottiin ja käyttäytymiseen.

Uranus Oinaassa ”loisi maailman uudelleen”, Pluto Kauriissa ”vakiinnuttaisi ja säätelisi kaikkea”. Neliössä nähdään vielä väkivaltaisia purkauksia päästä eroon yhtenäistämisen pakosta ja kollektiivisesta säätelyvimmasta. Maailma ei tule kuntoon, tyytymättömiä ryhmiä on jokaisessa maassa, myös tasapäisessä Suomessa. Näistä ryhmistä nousee aina joku erityinen, jonka toiminta kärjistyy kohti terrorismia, väkivaltaa, epäsosiaalisuutta.

URANUS-PLUTO PIENEMMÄT ASPEKTIT

Uranus/Pluto –sykli on varmasti suurissa kulttuurin kehityskaarissa näkyvin jakso, paljon selkeämpi kuin esim. Uranus/Neptunus. Myös pienemmän aspektit ovat olleet hyvin selvästi merkittäviä Euroopan historiassa ainakin:

Uranus-oppositio-Pluto 1900-1902 – Imperialismin purkua, siirtomaavaltojen ja emämaiden konflikteja. Uranus-miinus 135-Pluto 1915-1917 – I maailmansodan aika, Eurooppa pirstaleina. Uranus-miinusneliö-Pluto 1931-1934 – Fasismin, Hitlerin ja Mussolinin nousu. Uranus-miinuspuolineliö-Pluto 1938-1939 – valmistautumisaika II maailmansotaan, Hitlerin III valtakunnan rakentaminen. Uranus-konjunktio-Pluto 1965-1966 – Euroopan hullut vuodet alkavat, USA:ssa nuoriso- huume- vaihtoehdot ja hippikulttuuri kukoistivat, perusarvot kyseenalaistetaan. Uranus-pluspuolineliö-Pluto 1986-1987 – Neuvostoliiton ja sen satelliittimaiden kommunistinen hallinto alkoi rapaantua ja se johti vähän myöhemmin kommunistisen pakkokeinoin ylläpidetyn suunnitelmatalouden hajoamiseen. Alkoi Glasnost ja Gorbatsovin aika, joka päättyi Vladimir Putinin luomaan nyky-Venäjään, jossa raaka kapitalismi, puolirikollinen tai häikäilemätön rahan kahminta jatkuu ja Putinilla itsellään sanotaan olevan 40 miljardin euron omaisuus.

URANUS-PLUTO –AJAN ILMIÖITÄ MEDIASSA

-Tausta: EU:n talouskriisi, Kreikan, Irlannin, Portugalin, Espanjan ja mahdollisten muiden EU-maiden aiheuttama tukimiljardien siirto ja EU:n uskottavuuden menetys. EU:n mielekkyyden haastaminen lisääntyy, EU hajoamisvaara, rahaliitto murenemista ja halua palata kansallisiin talouksiin ja valuuttoihin. - EU ja rahaliitto pidetään väkisin koossa, mutta Euroopan talous notkahtaa vuosiksi. Euroopan poliittinen mahti heikkenee myös. -Syyrian sisällissota – arabimaiden demokratisoinnin pysähdys. -Suomi: ääriainesten kasvu, Suomessa peruslaillisten vaalivoitto, Halla-ahon ja kumppaneiden mielipiteet maahanmuuttajista. Vierauden torjuntaistelu. Kansa eheäksi korostamalla ”perus”-suomalaisuutta. Siinä voi nähdä atavistista ”puhtaan suomalaisuuden” ihailua kuten 30-luvun Saksassa puhtaan vaalean, tervehenkisen saksalaisuuden ihannointia. -Norjan tragedia Utöen saarella – Anders Breivik. -Venäjän aggressiot, Krimin valtaus ja ujuttautuminen Ukrainaan. -Terrorismi ei häviä mihinkään, se muuttaa muotoja ja organisoi jatkuvasti itseään uudelleen. Terrorismi= kolonialismin, länsimaiden ja Islamin vuosisataisen konfliktin perintö. -Ilmaston ääri-ilmiöiden kasvu, säätilojen äärimmäiset vaihtelut. -Higgsin hiukkasen mahdollinen löytö (löytyikö se, mikä on sen merkitys?)

URA-PLU AIKATAULU

24.06. 2012— Uranus 08.23 Oinas ja R-Pluto 08.23 Kauris.
20.09. 2012— R-Uranus 06.58 Oinas ja R-Pluto 06.58 Kauris.
20.05. 2013— Uranus 11.14 Oinas ja R-Pluto 11.14 Kauris.
01.11. 2013— R-Uranus 09.25 Oinas ja Pluto 09.25 Kauris.
21.04. 2014— Uranus 13.34 Oinas ja R-Pluto 13.34 Kauris.
17.03. 2015— Uranus 15.18 Oinas ja Pluto 15.18 Kauris.

(R merkitsee tässä planeettan peräytymistä maasta katsoen, retrograde).

Muistettavaa: Kaukaisten planeettojen syklit ovat suurten globaalisten muutosten merkkejä, niiden tarkka osuma esim. Pluto +90 Uranus ei sinällään ole kuin pieni yksityiskohta koko syklistä. Kevät 2015 tarkan neliön jälkeen URanus ja Pluto pysyttelevät aspektin rajoissa muutaman asteen tarkkuudella pari vuotta. Maaliskuussa tarkkuus on 1,5 astetta, ja maaliskuussa 2017 se on 2,5 astetta. Neliö poistuu vähitellen vuoden 2018 aikana jolloin Uranus siirtyy Härkään.

Suomen kannalta on hyvä muistaa että vuoden 2015-2016 Pluto on Suomen valtion MC:llä ja Uranus neliöi sen (Samoin IC:n). Suomikin kuuluu valtioihin, jotka saavat kokea millaisessa muutosten pyörteessä koko maailma, Eurooppa ja jopa oma lintukotomme on. Vuoden 2015 vaalit tulevat olemaan virstapylväs muutoksessa vaikka suomalainen konsensus on vahvaa ja tasapäisyys vallitsee, joitain (isojakin) uudistuksia hallitustasolla nähdään.

Uranus/Pluto perustuu osittain SAS:n kesäpäivillä 18-19.08.2014 pidettyyn esitelmään.

Takaisin alkusivulle